Jak požádat o nový občanský průkaz?

Co je potřeba k vyřízení nového občanského průkazu

Požádat o nový občanský průkaz můžete pouze vy osobně. Vyzvednout občanský průkaz vám může ze závažných důvodů někdo jiný na základě zvláštní plné moci, ve které budou tyto důvody uvedené. Podpis na plné moci musí být úředně ověřený.
Archiv

Jak požádat o občanský průkaz online

ZažádáníPředložíte požadované doklady.Úředník vygeneruje a vyplní žádost.Úředník pořídí biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů), proto je nutná osobní přítomnost.Zkontrolujete údaje a žádost o nový občanský průkaz podepíšete přes tablet.Úředník žádost elektronicky odešle k výrobě dokladu.
Archiv

Kde žádat o nový občanský průkaz

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu).
Archiv

Jak dlouho trvá vydání nového občanského průkazu

Nově je ale možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě – pět pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ale žadatel připlatí. Za vyřízení nového průkazu do pěti pracovních dnů je nutné zaplatit 500 korun a za vyřízení do 24 hodin dokonce tisíc korun.
Archiv

Co se stane když mám propadlý občanský průkaz

"Jak to sleduji, dnes už mají novou občanku tři čtvrtiny lidí, kterým končila platnost té starší," dodala Holičková. Pokud budete mít propadlý občanský průkaz (vydaný do konce roku 1996), hrozí vám při policejní kontrole až desetitisícová pokuta.

Kdy nejdříve vyměnit občanský průkaz

Pak ho musíte vyměnit. Do kdy platí Vás občanský průkaz je napsané na posledním řádku: Je důležité požádat o nový občanský průkaz, když ještě platí ten starý, co máte doma. Nejlepší je požádat třicet dní před tím, než přestane platit.

Jak si udělat elektronickou občanku

O elektronický občanský průkaz (eObčanka) požádejte na stejném místě jako o klasický průkaz bez kontaktního čipu. Obraťte se tedy na libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Kdybyste občanku potřebovali rychleji, můžete se obrátit také na Ministerstvo vnitra.

Jak dlouho můžu mít propadlou občanku

Občanský průkaz platí většinou deset let. Pak ho musíte vyměnit. Do kdy platí Vás občanský průkaz je napsané na posledním řádku: Je důležité požádat o nový občanský průkaz, když ještě platí ten starý, co máte doma.

Jak skenovat občanský průkaz

Skenování obou stran občanského průkazu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)Umístěte identifikační průkaz na sklo skeneru.Klikněte na ikonu.Klikněte na kartu Skenování.Klikněte na tlačítko Soubor.Zaškrtněte políčko Skenování průkazu.Přečtěte si instrukce na displeji a poté klikněte na OK.

Jak zjistit zneužití občanského průkazu

Číslo občanského průkazu a datum ztráty nebo odcizení je vedeno též na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů. Tuto databázi využívají především banky a jiné finanční instituce a tím je ztíženo zneužívání ztracených nebo odcizených dokladů.

Co dělat když mám propadlý občanský průkaz

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti je zapotřebí, abyste předložili dosavadní občanský průkaz. Výměna dokladz je bezplatná, a to v případě končící platnosti občanského průkazu či v důsledku změny rodinného stavu, změny trvalého pobytu a v případě výrazné změny podoby.

Co kdyz má nekdo moji obcanku

– V případě osobních dokladů co nejrychleji kontaktujte městský nebo obecní úřad s rozšířenou působností, kde tuto skutečnost oznamte. V neodkladných případech se případně můžete obrátit na Policii České republiky.

Kdo může kopírovat občanský průkaz

Okopírovat doklad totožnosti lze, když s tím jeho držitel vyjádří souhlas (svobodný, vědomý a informovaný, navíc prokazatelný po celou dobu zpracování osobních údajů), nebo vyžaduje-li to zvláštní právní předpis anebo mezinárodní smlouva.

Co zamazat na občanském průkazu

Údaji zapisovanými do občanského průkazu tedy jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v evidenci obyvatel, a rodinný stav nebo registrované partnerství.

Co dělat když zjistím že si někdo na mě vzal půjčku

Lidé obvykle dlouhou dobu vůbec netuší, že si někdo sjednal půjčku jejich jménem. Následně jsou tedy velmi v šoku, když jim přijde dopis od věřitele, který se dožaduje svých peněz. V takovém případě je nutné, abyste jednali ihned. Co nejdříve kontaktuje policii a nahlaste, že došlo ke zneužití vaší identity.

Jak dlouho můžu mít propadlý občanský průkaz

Pokuta za propadlou občanku

V případě propadlé legitimace, anebo pokud si o novou nezažádáte nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti, se pak může sankce vyšplhat až na 10 000 Kč. Alespoň tak o tom hovoří § 16a zákona o občanských průkazech a Ministerstvo vnitra ČR.

Jak zjistím že si na mě někdo vzal půjčku

Dluhy vedené na své jméno si můžete ověřit v registrech dlužníků. Informace získáte například v dluhovém registru Solus či Bankovním a Nebankovním registru klientských informací. Bohužel v těchto registrech nenajdete malé nebankovní společnosti.

Jak udělat kopii občanského průkazu

Správní právo: Kopírování občanských průkazů, k jednomu opomíjenému problémuObčanský průkaz je z právního hlediska tzv.Vysokoškolské tituly.Hlavní řešený problém.Jak bylo uvedeno výše, bez souhlasu (až na vzácné zákonné výjimky) není možno kopírovat občanské průkazy.

Jak zjistím jestli mi banka pujci

Úvěrové registry napoví

K tomu banka může využít údaje z úvěrových registrů. Z nich lze zjistit informace o prodlení se splátkami úvěrů, leasingu nebo třeba o opožděných platbách mobilním operátorům. V registrech jsou zahrnuty informace o všech existujících i splacených úvěrových závazcích klienta.

Co kdyz mi nekdo ukradne občanku

Ať už jste svou občanku poškodili, nebo se vám doklad podařilo zničit úplně a teď vlastníte pouze zlomený občanský průkaz, je nutné začít věc neprodleně řešit. Stejně jako v případě ztráty dokladu musíte vyrazit na obecní úřad obce s rozšířenou působností či na matriční úřad, kde událost nahlásíte.

Jak zjistím svojí bonitu

Jak zjistit bonitu přímo v bance Ke zjištění bonity slouží takzvaný scoring, který vyhodnotí rizikovost klienta. Banka si nejprve ověří vaši totožnost a další osobní údaje, mezi které patří především věk, zaměstnání či rodinný stav včetně počtu vychovávaných dětí.

Jak zjistit svoji bonitu

Ke zjištění bonity slouží scoring, na jehož základě banka určí rizikovost konkrétního klienta. Banky nahlíží do bankovních a nebankovních registrů, posuzují celkové parametry žádosti (např. věk žadatele, výši a zdroj příjmu) a kontrolují správnost osobních údajů všech žadatelů o hypotéku.

Jak získat občanský průkaz bez rodného listu

První kroky na matriku

K tomu, aby vám vydali občanský průkaz, potřebujete nějaký doklad totožnosti. A ten musí být navíc platný, takže pokud byste doma měli například cestovní pas, který je byť o 1 den propadlý, úřad vám jej již neuzná a bude na vás pohlížet jako na osobu bez jakéhokoli osobního dokladu.

Co ovlivňuje bonitu

Bonitu klienta ovlivňuje zejména: výše příjmů, výše výdajů, předchozí úvěrová historie, dosažené vzdělání, věk, profese, ale i například rodinný stav.

Co kontroluje banka při hypotéky

Co vše banky prověřují, než schválí žádost o hypotékuVáš věk a státní příslušnost. Minimální věk pro získání hypotéky je v ČR 18 let, maximální věk v době konce hypotéky 75.Výše a stabilita příjmu.Cena, technický stav a dispozice nemovitosti.Objemy vlastních prostředků a platební morálka.