Jak položit fólií na střechu?

Jak se pokládá paropropustná fólie

Fólie se připevňuje ke krovu mechanickou sešívačkou, nebo pomocí kontralatí. Opět se doporučuje dodržovat přesah jednotlivých pruhů 10-15cm. Tyto přesahy se pak musí přelepit lepící páskou- dle pokynů výrobce fólie. Pro ukončení styku s obvodovým zdivem se používá speciální oboustranně lepící páska.
Archiv

Jakou fólií na střechu

Paropropustné jsou fólie s menším odporem proti prostupu vlhkosti a jsou tedy určené spíše pro vlhkostně nenáročné prostředí. Zpravidla slouží jako doplňková hydroizolace, tedy chrání konstrukci před deštěm a sněhem. Zároveň jsou ale schopné propouštět vlhkost do odvětrávaného prostoru střešního pláště.

Co se dává pod střechu

Parotěsné fólie

Tyto fólie mají za úkol chránit zateplovací vrstvy před vodní párou vznikající v interiéru domu. Parotěsná fólie je upevňována mezi zateplovací vrstvu a sádrokartonové desky. Takto je zateplení chráněno před vlhkem z obou stran – zvenčí a z interiéru domu. Oba druhy fólií se tedy vzájemně doplňují.

Jak funguje difúzní fólie

Odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je chráněna před deštěm, sněhem, větrem, prachem a vlhkostí. Difuzní fólie je vybavena 2 integrovanými lepícími páskami, které při vzájemném slepení v takovém přesahu vy tvoři dokonalý větrotěsnící a vodotěsnící spoj.

Čím lepit parotěsnou fólií

Vhodná páska s univerzální lepivostí na všechny běžné parotěsné fólie (i ty s reflexní vrstvou) je PAROTĚSNÁ PÁSKA PE ( http://goo.gl/OCxUS ), případně navrhovaná páska ISOCELL AIRSTOP FLEX je také vhodná.

Kam se dává Paropropustna fólie

Parozábrana se obvykle lepí zevnitř budovy na tepelnou izolaci (mezi krokve) s pomocí lepidla na parozábrany. Některé fólie na sobě mají samolepicí pásku, která usnadňuje montáž. Parozábrana musí být nainstalována maximálně vzduchotěsně tak, aby správně plnila svoji funkci.

Kdy je potřeba parozábrana

Parozábrana se zřizuje v případech, kdy je konstrukce Rigips součástí obvodového pláště budovy a ve skladbě konstrukce je vrstva tepelné izolace (podkroví, předsazené stěny).

Jakou fólií pod plechovou střechu

Pro montáž střešních krytin doporučujeme používat difúzní fólie, které nabízejí jednotliví výrobci (ve vvýrobním programu alterntivně folie od specialistů – Dörken, Tyvek® Solid).

Jak izolovat plechovou střechu

Obvykle aplikujeme izolace ze skla nebo čediče, které odolávají zvýšeným teplotám pod krytinou. Mezi krokve je lze tzv. vecpat a utěsnit veškeré spáry. Obě tyto izolace mají poměrně vysokou nasákavost a vlivem vlhkosti se zhoršují jejich tepelně izolační vlastnosti.

Kam se dává paropropustná fólie

Montáž parozábrany

Parozábrana se obvykle lepí zevnitř budovy na tepelnou izolaci (mezi krokve) s pomocí lepidla na parozábrany. Některé fólie na sobě mají samolepicí pásku, která usnadňuje montáž. Parozábrana musí být nainstalována maximálně vzduchotěsně tak, aby správně plnila svoji funkci.

Jak vybrat difuzní fólií

Výsledky testů prokázaly, že difuzní fólie DuPont™ Tyvek® si udržely nezbytnou vodotěsnost po reálném stárnutí, kdy mnoho podstřešních difuzních fólií již neobstálo. A pro dokreslení nutno dodat, že testované materiály Tyvek® měly hmotnost 60 g/m2 (případně 137 g/m2 = 60 g/m2 Tyvek® + PP vrstva), to byl v 90.

Kam umístit Paropropustnou fólii

Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy).

Jak připevnit parotěsnou fólií

Parozábrana se na podklad přichytí pomocí sponkovačky. Některé typy parotěsných fólií jsou také vybaveny samolepicí vrstvou pro pohodlnější aplikaci na podklad. Důležité je, aby každá sponka v parotěsné fólii byla přelepena speciální lepicí páskou dle pokynů výrobce fólie.

Jak připevnit parotěsnou fólii

Parozábrana se na podklad přichytí pomocí sponkovačky. Některé typy parotěsných fólií jsou také vybaveny samolepicí vrstvou pro pohodlnější aplikaci na podklad. Důležité je, aby každá sponka v parotěsné fólii byla přelepena speciální lepicí páskou dle pokynů výrobce fólie.

Co pod plechovou střechu

Jako podklad pod tyto druhy krytin se používá laťování nebo bednění a to podle druhu krytiny. Krytiny lze z hlediska tvaru v zásadě rozdělit na tři druhy: tvar tašek, tvar falcované krytiny a tvar trapézového profilu. Krytina ve tvaru tašek se dále dělí na maloformátové a velkoformátové.

Co dát pod trapézový plech

Plech může být rovnou, ale také pod něj můžete dát asfaltovou lepenku. Trapézový plech se osazuje na rošt z latí.

Jakou izolaci pod plechovou střechu

Obvykle aplikujeme izolace ze skla nebo čediče, které odolávají zvýšeným teplotám pod krytinou. Mezi krokve je lze tzv. vecpat a utěsnit veškeré spáry. Obě tyto izolace mají poměrně vysokou nasákavost a vlivem vlhkosti se zhoršují jejich tepelně izolační vlastnosti.

Jakou fólii pod plechovou střechu

Pro montáž střešních krytin doporučujeme používat difúzní fólie, které nabízejí jednotliví výrobci (ve vvýrobním programu alterntivně folie od specialistů – Dörken, Tyvek® Solid).

Jak instalovat parotěsnou fólií

Přeložení se doporučuje slepovat za pomocí hliníkové nebo metalizované pásky. Pro přichycení na ocelové rošty si lze při montáři pomáhat fixační páskou na folie nebo lepidlem ve spreji . Je nutné také parotěsnou zábranu dotěsnit k okolním konstrukcím (oknům, stěnám atd.)

Kdy použít parotěsnou fólii

Používají se jako podstřešní fólie, ale také do konstrukcí stěn. K zabránění nechtěné kondenzace vodních par v izolaci domu, umisťujeme parotěsnou fólii na interiérovou stranu. Tak dokážeme vzduch udržet při teplotě, při které dokáže absorbovat potřebné množství vlhkosti, aby nedošlo k její kondenzaci.

Na co je parotěsná fólie

Parotěsné fólie se používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a nadměrné kondenzaci.

Jak chodit po plechové střeše

Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě. Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy je třeba toto místo opatřit správkovou barvou.

Jaký trapézový plech na střechu

Podle toho, pro jaké použití je trapézový plech primárně určen, je lze od sebe odlišit výškou a tvarováním vlny. Zatímco profily s nízkou výškou vlny jsou vhodnější jako fasádní plechy, profily s výškou vlny kolem 35-40 mm jsou ideální pro zastřešení budov.

Co se dává pod plechovou střechu

Jako podklad pod tyto druhy krytin se používá laťování nebo bednění a to podle druhu krytiny. Krytiny lze z hlediska tvaru v zásadě rozdělit na tři druhy: tvar tašek, tvar falcované krytiny a tvar trapézového profilu. Krytina ve tvaru tašek se dále dělí na maloformátové a velkoformátové.

Kdy se dává parotěsná fólie

Dobrý den, dává se všude tam kde je předpoklad možné kondenzace vody z důvodu rozdílné teploty.