Jak položit střechu?

Jak položit střechu

Keramické tašky kotvíme na štítech (každá krajní taška), na nárožích a úžlabích. Při sklonu nad 45 ° třeba připevnit každou třetí tašku a při sklonu nad 60° každou tašku v ploše. Hřebenáče se standardně kotví příchytkami.
Archiv

Jak dlouho trvá položení střechy

Vždy záleží na velikosti a typu střechy a rozsahu prací. Průměrně výstavba nové střechy trvá 3 týdny.

Jak položit hřebenáče

Nejdříve se připevní příchytka hřebenáče do kraje hřebenu dvěma pozinkovanými hřebíky (2,5×32 mm). Nasune se hřebenáč a přitiskne do příchytky. Další příchytka se připevní jedním pozinkovaným hřebíkem (2,8×70 mm) přes díru v hřebenáči a dvěma pozinkovanými hřebíky (2,5×32 mm) do hřebenové latě.

Jak se chodí po střeše

Chůze po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Jaké hřebíky na střešní latě

Pro latě 30 x 50 mm se používají hřebíky 3,55/70 mm nebo 4/80 mm. Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí. Pro střešní latě se používá řezivo pevnostní třídy C24.

Jak pokrýt střechu

Chcete-li pokrýt střechu svého přístřešku u domu či pro auto nebo svého zahradního domku, nemusíte být vyučený pokrývač. Zvláště pro velmi malé střechy, např. pro přístřešek na nářadí, vikýře, stejně jako arkýře a závětří, se nabízejí bitumenové šindele.

Jak na novou střechu

Rekonstrukce a stavba střechy – postup krok za krokemPříprava projektu s odborníkem.Vyřízení potřebných dokumentůDemontáž a likvidace staré střešní krytiny a krovu, případně odstranění okapového systému.Vyhotovení a montáž nového krovu.Položení tepelné izolace a odvětráváníPokládka nové střešní krytiny.

Jak zakrýt střechu

Potřebujete-li zakrýt právě nařezané dřevo nebo shrabané seno proti nepříznivým podmínkám, oceníte kvalitní plachtu. Ochranné plachty mají i celou řadu dalšího využití : Ty s většími rozměry mohou dočasně zakrýt střechu domu, zahradního domku nebo kůlny. Mají nesčetně využití na zahradě, dvorku, na chatě i chalupě.

Jak přichytit hřebenáč

Příchytka hřebenáče se připevňuje přímo k hřebenové nebo nárožní lati vrutem 3,1/80 mm a dvěma hřebíky 2,7/45 mm nebo vruty odpovídajících rozměrů. Výhodný je její výřez pro práci s aku šroubovákem.

Čím přilepit hřebenáče

Flexibilní cementové lepidlo je určeno pouze k lepení tenkovrstvou technologií, tj. cca kolem 10 mm tl. Pokud chcete lepit hřebenáče, které navíc musí snášet extrémní výkyvy teplot, je lepší použít vápennou maltu.

Jak bezpečně vylézt na střechu

K tomu slouží kombinace střešní (komínové) lávky a žebříku. Lávky (ocelové, hliníkové, některé typy opatřené bezpečnostním zábradlím) a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a wi-fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková přístupová a úniková cesta při likvidaci požáru střechy.

Jak daleko od sebe střešní latě

Rozteč střešních latí se pohybuje dle konkrétních výrobců a typů střešní krytiny od 320 do 360 mm. Běžně se průřez 40×60 mm používá do rozpětí do 1,2 m (vzdálenosti dvou krokví).

Čím přibít střešní latě

Každá lať se k podpoře připevňuje 1 hřebíkem. Pro latě 30 x 50 mm se používají hřebíky 3,55/70 mm nebo 4/80 mm. Pro větší průměr latí 40 x 60 mm jsou vhodné hřebíky 4/90 mm, 4,5/120 mm nebo 5/140 mm. V místě stykování latí nad krokví je vhodnější volit menší hřebíky, které eliminují štípání konců latí.

Jak správně položit lepenku na střechu

Asfaltová střešní krytina je nejčastěji pokládána ve dvou vrstvách – nejprve podkladní asfaltový pás a na něj vrchní finální pás. Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni. Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo.

Jak položit šindel na střechu

Šindele pokládáme na střechy o sklonu 15 až 85o, s výjimkou samolepivých typů šindelů, kde je povolen i sklon 90o. Při nižších sklonech než 15o může do střechy zatékat, při velkých sklonech hrozí naopak odtržení šindele větrem, proto přitloukáme šablony dvojitě a lepíme je k podkladu bitumenovým tmelem.

Jaké jsou typy střech

Jaké jsou druhy střechŠikmá střecha. Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě.Plochá střecha.Valbová a polovalbová střecha.

Kdy vyměnit střechu

Jak poznat, že bychom měli stávající střechu vyměnit Určitě to bude v momentě, jakmile nebude plnit svoji funkci. Tedy pokud do střechy "zatéká“ a tím se poškozuje střešní konstrukce. Dalším důvodem může být ukončená životnost střechy.

Čím zalepit střechu

V domě nebo chalupě se nejčastěji potřebuje silikonový a akrylový tmel pro použití v interiéru, s netěsnostmi v oplechování střechy, opravou tašek nebo okapů si poradí střešní tmely. Tyto typy tmelů je možné nahradit i jediným, ač dražším, univerzálním.

Jak opravit zatékající střechu

Možností je více, záleží na tom, jak velké je poškození a z čeho je střecha vyrobena. Na menší poškození se ale vždycky hodí tmel. Jeho pomocí zacelíte drobné díry i praskliny. Pokud je otvor větší, nepomůže nic jiného, než poškozený díl vyměnit.

Jak vyměnit hřebenáče

Pokrývači to řeší tak, že tašku naříznou na jejím užším okraji uprostřed od kraje tašky až k místu, kterým má projít vrut. Díky vzniklé drážce, pak nový hřebenáč jde pod předcházející hřebenáč vsunout a vlastně na vrut nasadit. Poslední fází výměny hřebenáče je zpětné přimáčknutí příchytky hřebene.

Jak se zajistit na střeše

Práce na střeše je nebezpečná, je při ní proto nutné používat prostředky osobního zajištění i další pomůcky a ochranné konstrukce, které zajistí bezpečnost pracovníka. Stavební klempíř, pokrývač, tesař nebo izolatér se musejí při pobytu na šikmé nebo kluzké ploše střechy jistit a chránit proti pádu.

Jak chodit po plechové střeše

Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě. Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy je třeba toto místo opatřit správkovou barvou.

Jak spravne Latovat strechu

Vzdálenost mezi latěmi musí být stejná a řady vodorovné. Horizontální označení zajišťuje rovnoběžnost laťování – používáme při něm šňůru s barvou. Dobře vyznačené šňůrování znamená poloviční práci s montáží latí. Vzdálenost prvních dvou latí u okapu je zpravidla kratší než vzdálenost latí v poli.

Jak srovnat střechu

Na nárožích a v úžlabích řežeme latě až k jejich středu. Na štítech latě zkrátíme až po rozměření plochy střechy před pokládkou tašek. Při dokončování střechy se lze zaměřit na vikýře. Z pohledu na ořezané nárožní hrany je vidět, že na valbu vikýře je třeba ještě připevnit latě.

Co se dává pod asfaltové šindele

Podkladové pásy se používají jako pojistná hydroizolace pod asfaltové šindele a to zněkolika důvodů. Podkladní pásy chrání prkený nebo deskový záklop před deštěm a větrem než dojde k samotnému položení střešní krytiny dále nám retušuje drobné nerovnosti které by mohli po realizaci kazit celkový dojem nové střechy.