Jak porovnat změny ve Wordu?

Jak porovnat dokumenty ve Wordu

Porovnání dvou verzí dokumentuOtevřete jednu ze dvou verzí dokumentu, které chcete porovnat.V nabídce Revize vyberte Porovnat dokumenty.V seznamu Původní dokument vyberte původní dokument.V seznamu Revidovaný dokument přejděte na druhou verzi dokumentu a pak vyberte OK.
Archiv

Jak dělat úpravy ve Wordu

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Jak přijmout všechny změny ve Wordu

Přijetí nebo odmítnutí změn po jednomKlikněte nebo klepněte na začátku dokumentu.Na kartě Revize přejděte na Změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když přijmete nebo odmítnete změny, Word se přesune na další změnu.Opakujte, dokud neprošetřujete všechny změny v dokumentu.

Jak porovnat dokumenty

Porovnat textové soubory pomocí Microsoft Word můžete následovně:Otevřete jeden z dokumentů, které chcete porovnat.Rozklikněte položku Revize, vyberte Porovnat a poté Porovnat dokumenty.Vyberte Původní dokument a Revidovaný dokument.Klikněte na OK, načež se vám zobrazí rozdíly mezi oběma texty.

Jak porovnat dva texty

Word snadno umožňuje porovnat dva dokumenty a označit, co se v nich liší. Ve Wordu klikněte na kartu Revize a na tlačítko Porovnat. Potom vyberte originální dokument a revidovaný dokument a klikněte na OK. Otevře se dokument, který bude mít vyznačení rozdíly.

Jak automaticky porovnat 2 soubory a najít rozdíly

S novým nástrojem Porovnat soubory můžete rychle a přesně zjistit rozdíly mezi dvěma verzemi souboru PDF. Zvolte příkaz Nástroje > Porovnat soubory. Kliknutím na možnost Vybrat soubor vlevo vyberte starší verzi souboru pro porovnání. Kliknutím na možnost Vybrat soubor vpravo vyberte novější verzi souboru pro porovnání.

Jak povolit úpravy ve Wordu

Povolení úprav v dokumentuPřejděte na Soubor > Informace.Vyberte Zamknout dokument.Vyberte Povolit úpravy.

Jak změnit autora komentáře ve Wordu

Na kartě Soubor vyberte Informace a pak na pravé straně vyhledejte Autor v části Související Lidé. Klikněte pravým tlačítkem na jméno autora a pak vyberte Upravit vlastnost. V dialogovém okně Upravit osobu zadejte nové jméno.

Jak obnovit původní verzi dokumentu

Zobrazení předchozích verzí souboruOtevřete soubor, který chcete zobrazit.Klikněte na název souboru a vyberte Historie verzí.Vyberte verzi a otevřete ji v samostatném okně.Pokud chcete obnovit předchozí verzi, kterou jste otevřeli, vyberte Obnovit.

Jak porovnat dvě buňky v Excelu

Porovnání buněk za pomocí operátoru ROVNÁ SE

Základním vzorcem a operátorem rovná se (=) porovnáme obsah dvou vedlejších buněk. Pokud se buňky rovnají, vzorec vrátí stav PRAVDA, jinak NEPRAVDA.

Jak porovnat PDF dokumenty

Pomocí nástroje Porovnat dokumenty můžete vyhledávat rozdíly mezi dvěma verzemi souborů PDF. Po porovnání dvou souborů vám aplikace Acrobat nabídne podrobnou zprávu obsahující všechny změny, včetně změn v textu, písmech, obrázcích a dokonce i v pořadí stránek. Zvolte možnost Nástroje > Porovnat dokumenty.

Jak porovnat dva dokumenty PDF

Kliknutím na možnost Vybrat soubor vpravo vyberte novější verzi souboru pro porovnání. Klikněte na tlačítko Porovnat. Prohlédněte si souhrn Porovnat výsledky. Kliknutím na Přejít na první změnu začněte kontrolovat rozdíly ve starším a novějším dokumentu.

Jak porovnat dvě kontingenční tabulky

Otevřete Porovnání tabulek. V levém dolním podokně vyberte požadované možnosti pro porovnán sešitů, jako třeba vzorce, formátování buněk nebo makra. Nebo jenom Vybrat vše. Na kartě Domů vyberte Porovnat soubory.

Jak odemknout Word pro úpravy

Odemknutí zamčeného dokumentuNa kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.V podokně úloh Omezit formátování a úpravy klikněte na Odemknout.Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte ho.

Jak zamknout Word pro úpravy

Přejděte na Revize >Zamknout dokument. V oblasti Zabezpečení můžete vybrat, jestli se má heslo zadat při otevření dokumentu, při úpravě dokumentu nebo při obou činnostech. Opětovným zadáním heslo potvrďte. Klikněte na OK.

Jak odstranit změny ve Wordu

Vyberte Zkontrolovat > sledování změn a zapněte ho. Proveďte úpravy v dokumentu a Word zachytí všechny úpravy, které budete dělat. Vyberte Zkontrolovat > sledování změn a vypněte ho. Word přestane dělat nové úpravy a všechny provedené změny zůstanou v dokumentu.

Jak změnit barvu komentáře ve Wordu

Změna barvy sledování změnPřejděte na Revize > Spouštěč dialogu pro sledování změn .Klikněte na možnost Upřesnit nastavení.Vyberte šipky u polí Barva a Komentáře a vyberte Podle autora. Barevně označit je možné i přesunutí textu a změny buněk tabulky.

Jak obnovit verzi Wordu

Otevřete soubor, na kterém jste pracovali. Klikněte na Soubor > Informace. V části Spravovat dokumentyvyberte soubor označený (když jsem zavřel(a) bez uložení. Na panelu v horní části souboru vyberte Obnovit a přepište všechny dříve uložené verze.

Jak obnovit omylem přepsané soubory

Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a kontextové nabídky zvolte »Vlastnosti«. Přepněte se na kartu »Předchozí verze«. Po chvíli načítání se zobrazí seznam verzí daného souboru. Vyberte verzi, kterou chcete obnovit a klikněte na tlačítko »Obnovit…«.

Jak porovnat dvě tabulky

Otevřete Porovnání tabulek. V levém dolním podokně vyberte požadované možnosti pro porovnán sešitů, jako třeba vzorce, formátování buněk nebo makra. Nebo jenom Vybrat vše. Na kartě Domů vyberte Porovnat soubory.

Jak porovnat hodnoty v Excelu

Základním vzorcem a operátorem rovná se (=) porovnáme obsah dvou vedlejších buněk. Pokud se buňky rovnají, vzorec vrátí stav PRAVDA, jinak NEPRAVDA.

Jak převést pdf do Wordu zdarma

Převod souborů PDF do formátu WordKlikněte na tlačítko Vybrat soubor výše nebo přetáhněte soubor do zóny pro přetažení.Vyberte soubor PDF, který chcete převést do formátu DOCX.Acrobat soubor automaticky převede z formátu PDF na upravitelný dokument aplikace Word.

Jak v Excelu porovnat dvě hodnoty

Základním vzorcem a operátorem rovná se (=) porovnáme obsah dvou vedlejších buněk. Pokud se buňky rovnají, vzorec vrátí stav PRAVDA, jinak NEPRAVDA.

Jak porovnat excelové tabulky

Otevřete Porovnání tabulek. V levém dolním podokně vyberte požadované možnosti pro porovnán sešitů, jako třeba vzorce, formátování buněk nebo makra. Nebo jenom Vybrat vše. Na kartě Domů vyberte Porovnat soubory.

Jak odemknout zamčený Soubor ve Wordu

Odemknutí zamčeného dokumentuNa kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.V podokně úloh Omezit formátování a úpravy klikněte na Odemknout.Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte ho.