Jak poslat textovou zprávu Iphone?

Jak poslat SMS místo iMessage

Přejděte do. Ve spodní části najdete záložku Poslat jako SMS – zde políčko vyškrtněte. V případě, že není iMessage k dispozici, nechte zaškrtnuté – lze tímto krokem poslat zprávu jako klasickou SMS, přičemž mohou být účtovány poplatky dle tarifu operátora.
Archiv

Jak poslat skupinovou SMS iPhone

Odeslání skupinové zprávyOtevřete Zprávy a klepněte na tlačítko Napsat .Zadejte jména nebo klepněte na tlačítko Přidat. a přidejte lidi ze svých kontaktů.Napište zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat .
ArchivPodobné

Jak na iPhonu poslat hlasovou zprávu

Klepněte na ikonu mikrofonu , přidržte ji a začněte mluvit. Přetáhnete-li ikonu mikrofonu prstem nahoru, nahrávání tak uzamknete a můžete v nahrávání zprávy pokračovat, aniž byste museli prst na obrazovce stále držet. Až budete mít hotovo, klepněte na Odeslat . Tím hlasovou zprávu odešlete.

Proč mi nejde odeslat SMS iPhone

To může mít několik příčin:Osoba, které zprávu odesíláte, nemá zařízení Apple.Na vašem zařízení nebo na zařízení příjemce je vypnutá funkce iMessage.Funkce iMessage je na vašem zařízení nebo na zařízení příjemce dočasně nedostupná.

Jak přepnout z iMessage na SMS

Přejděte do Nastavení > Zprávy a zapněte volbu iMessage. Chcete‑li vybrat telefonní čísla a e‑mailové adresy, které budete se službou iMessage používat, otevřete Nastavení > Zprávy > Odesílání a příjem a pak vyberte požadované volby pod záhlavím „Zprávy iMessage můžete používat s číslem“.

Jak poslat normalni zpravu ne iMessage

Odpovídání na zprávyOtevřete aplikaci Zprávy .V seznamu Zprávy klepněte na konverzaci, do které se chcete zapojit. Chcete‑li v konverzacích vyhledat určitý kontakt nebo obsah, klepněte na vyhledávací pole nad seznamy zpráv.Klepněte na textové pole, vytvořte zprávu a odešlete ji klepnutím na .

Jak poslat skupinovou SMS

Změna způsobu posílání skupinových zprávSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na svoji profilovou fotku nebo ikonu Nastavení Zpráv Rozšířená nastavení Skupinové zprávy.Vyberte jako výchozí možnost hromadnou zprávu SMS nebo skupinovou zprávu MMS.

Jak poslat normalni zprávu ne iMessage

Odpovídání na zprávyOtevřete aplikaci Zprávy .V seznamu Zprávy klepněte na konverzaci, do které se chcete zapojit. Chcete‑li v konverzacích vyhledat určitý kontakt nebo obsah, klepněte na vyhledávací pole nad seznamy zpráv.Klepněte na textové pole, vytvořte zprávu a odešlete ji klepnutím na .

Jak poslat hlasovou zprávu

Odeslání hlasové zprávyKlepněte do pole zprávy.Klepněte na ikonu mikrofonu .Nahrajte hlasovou zprávu. Hlasová zpráva se automaticky uloží jako koncept, abyste si ji mohli před odesláním poslechnout. Zpráva se neodešle, dokud neklepnete na Odeslat .Klepněte na Odeslat .

Jak poslat hlasovou zpravu iMessage

Zprávy/Messages na Androidu by měly umět posílat hlasové zprávy. Může se to ale lišit podle telefonu/výrobce a verze. Hledejte ikonku mikrofonu vedle pole pro zadávání zprávy – většinou je potřeba ji držet pro nahrávání. Odeslání ale bude pomocí MMS a pokud je nemáte aktivní, tak odeslání nebude možné.

Jak poslat SMS zprávu

Zahájení konverzace s někým z vašich kontaktůSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na Zahájit chat.Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu člověka, kterému chcete napsat zprávu.Napište zprávu a klepněte na ikonu .

Proč mi nejde odeslat SMS

Ověřte si, že váš operátor podporuje zprávy SMS, MMS nebo RCS. Zkontrolujte svůj tarif nebo zůstatek kreditu, jestli máte dost prostředků na posílání a příjem zpráv. Podívejte se, jestli máte signál. Zkontrolujte, jestli nemáte zapnutý režim letadla.

Jak se posílají SMS

Zahájení konverzace s někým z vašich kontaktůSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na Zahájit chat.Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu člověka, kterému chcete napsat zprávu.Napište zprávu a klepněte na ikonu .

Jak změnit SMS na iMessage

Stačí na odeslanou (ale nedoručenou) iMessage v konverzaci podržet prst, a poté z menu, které se zobrazí, vybrat možnost Poslat jako textovou zprávu.

Jak poslat textovou zpravu přes iMessage

Odeslání textové zprávyOtevřete aplikaci Zprávy .Klepněte na. u horního okraje obrazovky.Pro každého příjemce zadejte telefonní číslo, kontaktní jméno nebo Apple ID. Můžete také klepnout na.Klepněte na textové pole nad klávesnicí a zadejte zprávu nebo klepněte na.Odešlete zprávu klepnutím na .

Jak vytvořit skupinu na SMS

Jak vytvořit skupinovou zprávu Otevřete Zprávy a klepněte na tlačítko Napsat. Zadejte jména nebo klepněte na tlačítko Přidat a přidejte lidi ze svých kontaktů.

Jak vytvořit skupinu iMessage

Do pole „Komu:“ zadejte jméno, číslo nebo e-mailovou adresu každého, koho chcete přidat. Nebo klepněte na ikonu plus a najděte je v seznamu kontaktů. Když přidáváte kontakty, jejich jména se zobrazí modře nebo zeleně. Modrá znamená, že mají přístup k iMessage – skvělé!

Jak poslat hlasovou zprávu iMessage

Zprávy/Messages na Androidu by měly umět posílat hlasové zprávy. Může se to ale lišit podle telefonu/výrobce a verze. Hledejte ikonku mikrofonu vedle pole pro zadávání zprávy – většinou je potřeba ji držet pro nahrávání. Odeslání ale bude pomocí MMS a pokud je nemáte aktivní, tak odeslání nebude možné.

Jak poslat zvukovou zprávu

Otevřete individuální nebo skupinový chat. Klepněte na ikonu , přidržte ji a přetáhněte ji prstem nahoru. Nahrávání zprávy tak uzamknete a můžete v něm pokračovat, aniž byste museli prst na obrazovce stále držet. Začněte mluvit.

Jak funguje iMessage

iMessage jsou texty, fotky nebo videa, která posíláte na jiný iPhone, iPad, iPod touch nebo Mac po Wi-Fi nebo mobilních sítích. Tyto zprávy jsou vždy šifrované a zobrazují se v modrých textových bublinách. iMessage můžete zapnout a vypnout v Nastaveních > Zprávy.

Kde najdu nastavení zpráv

Změna obecných nastaveníSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na ikonu možností Nastavení. Pokud chcete vypnout oznámení z jiných aplikací, klepněte na Oznámení vypněte všechna výchozí nastavení oznámení. Pokud chcete oznámení ze Zpráv dostávat do telefonu, klepněte na Oznámení zapněte možnost Příchozí zprávy.

Jakou aplikaci na SMS

Pro SMS by vždy měly nejlépe vyjít defaultní aplikace v telefonu, ale pokud jde o zasílání zpráv přes internet tak doporučuji nejčastější trojici: WhatsApp, Viber nebo Facebook Messenger.

Jak zprovoznit iMessage

Vypněte a znovu zapněte iMessage a FaceTime.Přejděte do Nastavení > Zprávy a vypněte iMessage.Přejděte do Nastavení > FaceTime a vypněte FaceTime.Restartujte zařízení: iPhone. iPad. iPod touch.Znovu zapněte iMessage a FaceTime.

Co je to iMessage na iPhone

Pomocí aplikací pro iMessage můžete v konverzaci spolupracovat s ostatními, zdobit zprávy nálepkami, sdílet hudbu a dělat další věci, aniž byste opustili Zprávy.

Jak poslat zprávu všem kontaktům

Zahájení konverzace

Spusťte aplikaci Zprávy . Do pole Komu zadejte jména, telefonní čísla nebo e-mailové adresy lidí, kterým chcete napsat zprávu. Také je můžete vybrat ze seznamu častých či všech kontaktů.