Jak poslat textovou zprávu místo iMessage?

Jak přepnout z iMessage na SMS

Přejděte do Nastavení > Zprávy a zapněte volbu iMessage. Chcete‑li vybrat telefonní čísla a e‑mailové adresy, které budete se službou iMessage používat, otevřete Nastavení > Zprávy > Odesílání a příjem a pak vyberte požadované volby pod záhlavím „Zprávy iMessage můžete používat s číslem“.
Archiv

Jak poslat normalni zprávu ne iMessage

Odpovídání na zprávyOtevřete aplikaci Zprávy .V seznamu Zprávy klepněte na konverzaci, do které se chcete zapojit. Chcete‑li v konverzacích vyhledat určitý kontakt nebo obsah, klepněte na vyhledávací pole nad seznamy zpráv.Klepněte na textové pole, vytvořte zprávu a odešlete ji klepnutím na .
Archiv

Jak na iPhone poslat SMS

Přejděte do Nastavení > Zprávy a zapněte Poslat jako SMS.

Proč mi nejde odeslat SMS iPhone

Pokud nemáte dostatečný kredit (nebo Volací limit či FlexiStrop) pro odeslání zprávy, SMS se nedoručí a iPhone ji bude zkoušet odeslat stále dokola. Pro okamžité řešení si služby iMessage a FaceTime vypněte v nastavení vašeho iPhonu.
Archiv

Jak nepsat přes iMessage

iMessage můžete zapnout a vypnout v Nastaveních > Zprávy.

Jak poslat více SMS najednou iPhone

Odeslání skupinové zprávyOtevřete Zprávy a klepněte na tlačítko Napsat .Zadejte jména nebo klepněte na tlačítko Přidat. a přidejte lidi ze svých kontaktů.Napište zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat .

Proč mi nejde odeslat SMS

Ověřte si, že váš operátor podporuje zprávy SMS, MMS nebo RCS. Zkontrolujte svůj tarif nebo zůstatek kreditu, jestli máte dost prostředků na posílání a příjem zpráv. Podívejte se, jestli máte signál. Zkontrolujte, jestli nemáte zapnutý režim letadla.

Jak vypnout iMessage na iPhone

Vypnutí služby iMessageV iPhonu přejděte do Nastavení.Klepněte na Zprávy.Nastavte službu iMessage na Vypnuto.

Jak poslat SMS zprávu

Zahájení konverzace s někým z vašich kontaktůSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na Zahájit chat.Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu člověka, kterému chcete napsat zprávu.Napište zprávu a klepněte na ikonu .

Jak si vypnout iMessage

Vypnutí služby iMessage

Klepněte na Zprávy. Nastavte službu iMessage na Vypnuto.

Jak se posílají SMS

Zahájení konverzace s někým z vašich kontaktůSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na Zahájit chat.Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu člověka, kterému chcete napsat zprávu.Napište zprávu a klepněte na ikonu .

Jak poslat iMessage s efektem

Postupujte takto:Otevřete Zprávy a klepnutím na tlačítko Napsat začněte s psaním nové zprávy. Nebo přejděte do existující konverzace.Klepněte na tlačítko fotoaparátu. .Klepněte na tlačítko Efekty.Po volbě efektu, který chcete použít, klepněte na Hotovo.Klepněte na tlačítko Odeslat.

Jak poslat skupinovou SMS Iphone

Odeslání skupinové zprávyOtevřete Zprávy a klepněte na tlačítko Napsat .Zadejte jména nebo klepněte na tlačítko Přidat. a přidejte lidi ze svých kontaktů.Napište zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat .

Jak poslat SMS více lidem

Změna způsobu posílání skupinových zprávSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na svoji profilovou fotku nebo ikonu Nastavení Zpráv Rozšířená nastavení Skupinové zprávy.Vyberte jako výchozí možnost hromadnou zprávu SMS nebo skupinovou zprávu MMS.

Jak změnit MMS na SMS

Změna způsobu posílání skupinových zprávSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na svoji profilovou fotku nebo ikonu Nastavení Zpráv Rozšířená nastavení Skupinové zprávy.Vyberte jako výchozí možnost hromadnou zprávu SMS nebo skupinovou zprávu MMS.

Jak změnit chatovou zprávu na textovou

Zapnutí nebo vypnutí RCS chatůSpusťte na zařízení aplikaci Zprávy .Vpravo nahoře klepněte na svoji profilovou fotku nebo ikonu. Nastavení Zpráv.Klepněte na RCS chaty.Zapněte nebo vypněte RCS chaty.

Kde najdu nastavení zpráv

Změna obecných nastaveníSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na ikonu možností Nastavení. Pokud chcete vypnout oznámení z jiných aplikací, klepněte na Oznámení vypněte všechna výchozí nastavení oznámení. Pokud chcete oznámení ze Zpráv dostávat do telefonu, klepněte na Oznámení zapněte možnost Příchozí zprávy.

Jak se Odhlasit z iMessage

Zkontrolujte, že jste připojeni k mobilní datové síti. Klepněte na Nastavení a pak na Zprávy. Vypněte iMessage.

Co je to iMessage na iPhone

Pomocí aplikací pro iMessage můžete v konverzaci spolupracovat s ostatními, zdobit zprávy nálepkami, sdílet hudbu a dělat další věci, aniž byste opustili Zprávy.

Jak změnit vzhled iMessage

Postupujte takto:Otevřete Zprávy a klepnutím na tlačítko Napsat začněte s psaním nové zprávy. Nebo přejděte do existující konverzace.Klepněte na tlačítko fotoaparátu. .Klepněte na tlačítko Efekty.Po volbě efektu, který chcete použít, klepněte na Hotovo.Klepněte na tlačítko Odeslat.

Jak skrýt iMessage

Na iOS otevřete aplikaci Nastavení. Klikněte na kategorii Oznámení. Sjeďte níže až k položce Zprávy. V nastavení Zobrazovat náhledy zvolte „vypnuto“ nebo „v odemknutém stavu“.

Jak opustit skupinu na iMessage

Klepněte na skupinovou textovou zprávu, kterou chcete opustit. Klepněte na ikony skupiny v horní části vlákna. Sjeďte dolů a klepněte na Opustit konverzaci.

Jak poslat skupinovou SMS

Změna způsobu posílání skupinových zprávSpusťte aplikaci Zprávy .Klepněte na svoji profilovou fotku nebo ikonu Nastavení Zpráv Rozšířená nastavení Skupinové zprávy.Vyberte jako výchozí možnost hromadnou zprávu SMS nebo skupinovou zprávu MMS.

Jak poslat více SMS najednou Iphone

Odeslání skupinové zprávyOtevřete Zprávy a klepněte na tlačítko Napsat .Zadejte jména nebo klepněte na tlačítko Přidat. a přidejte lidi ze svých kontaktů.Napište zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat .

Jak zapnout RCS zprávy

Tip: Pokud možnost RCS chaty nevidíte, klepněte na Funkce chatu. Zkontrolujte datové připojení: Ověřte, jestli je telefon či tablet Android připojený k internetu a může přijímat zprávy SMS. Zkontrolujte verzi aplikace Zprávy: Ověřte, jestli máte vy i člověk, se kterým chatujete, nejnovější verzi aplikace Zprávy.