Jak používat zarážky?

Jak použít tabulátor

Tabulátor používáme kliknutím klávesy Tab (vedle písmene Q na klávesnici). Po stisknutí klávesy Tab se posune kurzor o 1,25 cm doprava. Jde o přednastavenou vzdálenost, která jde změnit následujícím způsobem: kdekoliv v textu klikněte pravou myší a v kontextovém menu vyberte Odstavec.
ArchivPodobné

Jak použít pravítko ve Wordu

Zobrazení pravítkaPřejděte na Zobrazení a vyberte Pravítko.Zobrazení svislého pravítka. Přejděte na Možnosti > >Upřesnit. V zobrazení Rozložení při tisku v části Zobrazení vyberte svislé pravítko Zobrazit.

Jak lze otevřít dialogové okno tabulátory

Nastavení tabulátorů pomocí příkazu na pásu karetKlepněte ve skupinovém rámečku na tlačítko Odstavec na kartě Rozložení stránky.Otevře se dialogové okno Odstavec.Zvolte tlačítko Tabulátory.Otevře se dialogové okno Tabulátory.
Archiv

Jak nastavit vodící znak

Přidání znaků tabulátoruPřejděte na Formát > Tabulátory.Výběrem karty přidáte znaky odkazové čáry.Vyberte zarovnání.V části Leader (Odkazový znak) vyberte možnost Leader character (Znak odkazové čáry), kterou chcete zobrazit.Vyberte OK.

Jak nastavit zarážky

Vložení nebo přidání zarážky tabulátoruPřejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec .Vyberte Tabulátory.Zadejte měrnou hodnotu do pole Pozice tabulátoru.Vyberte zarovnání.Pokud chcete, vyberte odkazovou čáru.Vyberte Nastavit.Vyberte OK.

Co je to vodící znak

Zarovnání určuje, jak bude text s daným odsazením zarovnán (viz níže) a vodící znak je symbol, kterým budou jednotlivé pozice tabulátorů spojeny. Následující obrázek ilustruje, jak jednotlivá nastavení vypadají: tabulátory jsou na 2 a 12 cm, zarovnání druhého tabulátoru je na desetinnou čárku a vodicí znak jsou tečky.

Jak používat zarážky ve Wordu

Vložení nebo přidání zarážky tabulátoruPřejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec .Vyberte Tabulátory.Zadejte měrnou hodnotu do pole Pozice tabulátoru.Vyberte zarovnání.Pokud chcete, vyberte odkazovou čáru.Vyberte Nastavit.Vyberte OK.

Jak zobrazit pravítko

Pokud chcete zobrazit pravítko, klikněte na Zobrazení a ve skupině Zobrazit zaškrtněte možnost Pravítko. Pokud chcete pravítko skrýt, klikněte na Zobrazenía ve skupině Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka Pravítko.

Jak fungují zarážky ve Wordu

Zarážka na střed funguje podobně jako tlačítko „Zarovnání na střed. Rozdíl je v tom, že nezarovnává na střed papíru, ale na střed daný zarážkou, který může být kdekoliv. Zarážka vpravo funguje obdobně jako zarovnání vpravo, s tím rozdílem, že se nezarovnává k pravému okraji ale k myšlené čáře pod zarážkou.

Co je to tabulátor

Tabulátor je speciální klávesa na klávesnici počítačů a psacích strojů. Umožňuje snadný zápis údajů do sloupců, které jsou zarovnány od jednotné svislice. Na psacích strojích býval kromě klávesy tabulátoru i dekadický tabulátor, který byl tvořen několika klávesami.

Jak použít tabulátor v tabulce

Použití tabulátoru v tabulcePřejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec .Vyberte Tabulátory.Do pole Pozice tabulátoru zadejte měrnou hodnotu tam, kde chcete zastavit tabulátor.Vyberte zarovnání.Pokud chcete, vyberte odkazovou čáru.Vyberte Nastavit.Vyberte OK.

Jak se dělá Tabulator

Klikněte na kartu Tabulátory. U každé zastavte tabulátoru, kterou chcete vložit, zadejte do pole Pozice zastavte tabulátor, umístění zastavte a potom klikněte na Nastavit. Ve skupinových rámečcích Zarovnat a Vodicí znak vyberte požadované možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.

Kde jsou okraje ve Wordu

Vytvoření vlastních nastavení okrajů stránkyNa kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky zvolte Okraje a objeví se galerie okrajů.V dolní části galerie Okraje zvolte Vlastní okraje.V dialogovém okně Vzhled stránky zadejte nové hodnoty okrajů.

Kde je ve Wordu pravítko

Ve Wordu 2007 pravítko aktivujeme na kartě Zobrazení, zaškrtnutím volby Pravítko. Druhá možnost je kliknout na malou ikonku nacházející se nad svislým posuvníkem.

Jak hrát podle tabulatur

Pokud je v tabu označené číslo 5 na horní lince, znamená to, že je třeba zmáčknout nejtenčí strunu na pátém pražci. Pokud je v zápisu napsané číslo 0, znamená to, že na strunu brnkneme bez toho, aniž bychom ji na některém pražci zmáčkli. Jak říkají kytaristé, zahrajeme prázdnou strunu.

Jak napsat Backspace

Backspace (␈) je klávesa na počítačové klávesnici. Najdete ji napravo nahoře blízko největší klávesy Enter. Má jednoznačné použití, používá se pro mazání textu před kurzorem. Pokud chcete smazat celé slovo před kurzorem, stačí stisknout klávesovou zkratku Ctrl+Backspace.

Jak zarovnat text na střed buňky

Zarovnání textu v buňceVyberte buňky s textem, který chcete zarovnat.Na kartě Domů zvolte jednu z následujících možností zarovnání:Chcete-li zarovnat text svisle , vyberte zarovnat , prostředním zarovnáním.Chcete-li zarovnat text vodorovně, vyberte zarovnání textu doleva , na střed nebo Zarovnat text doprava .

Co je zarovnání do bloku

Zarovnání textu do bloku

Když text zarovnáte do bloku, mezi slovy budou větší mezery, aby oba konce jednotlivých řádků byly zarovnané s oběma okraji. Poslední řádek odstavce bude zarovnaný doleva.

Jak udělat okraje V dokumentu

Nastavení výchozího okraje

Klikněte na rozložení stránky > okraje. V dolní části klikněte na Vlastní okraje. V okně Vzhled stránky zadejte nové hodnoty okrajů. Klikněte na tlačítko nastavit jako výchozí .

Jak zobrazit skrýt pravítko

Pravítko není dostupné ve všech zobrazeních, jako například v zobrazení Řazení snímků. Pokud je Pravítko neaktivní, zkuste přepnout do normálního zobrazení. Pokud chcete pravítka zobrazit, vyberte na kartě Zobrazení pole Pravítko. Pokud chcete pravítka skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Pravítko.

Jak ve Wordu zobrazit okraje

Zobrazení okrajů stránekKlikněte na tlačítko Microsoft Office. a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.Klikněte na Upřesnit a potom klikněte na políčko Zobrazit hranice textu pod položkou Zobrazit obsah dokumentu. Okraje stránky se v dokumentu zobrazují jako tečkované čáry.

Jak se naučit Vybrnkávat na kytaru

První vybrnkávání

Pohodlně si sedněte, vezměte si kytaru a položte pravou ruku do správné polohy. Palec si opřete o basovou E strunu. Ukazovák se zespodu dotýká g struny, prostředník h struny a prsteník e struny. Všechny prsty i zápěstí by měli být uvolněné.

Jak se naucit Vybrnkavat

Vybrnkávání se učte postupně. Nejlepší je naučit se používat čtyři prsty (bez malíčku) a zabrat jimi současně za čtyři struny. Na začátek to zní strašně, ale je to dobrá průprava. Prsteníček má nejtenčí strunu, prostředníček druhou, ukazováček třetí nejtenčí.

Co je na klávesnici Shift

Klávesa Shift (česky přeřaďovač) je modifikační klávesa na počítačové klávesnici. Nacházela se však již na klávesnici psacího stroje. Tato klávesa se používá velmi často, neboť přepíná jednotlivé klávesy do druhé úrovně.

Jak se dělá Zobacek

Otevírací (Unicode 00BB) má zobáček doprava, uzavírací (Unicode 00AB) má zobáček doleva. Windows: Alt +0187, Alt +0171, Mac (na české klávesnici): Alt + Shift + 9 , Alt + Shift + 0 .