Jak poznat druh borovice?

Jak rozeznat druhy borovic

Většina druhů borovic je stromovitého vzrůstu, největší z nich dorůstají do výšek přes 70 m (borovice Lambertova, borovice těžká) a průměru kmene přes 2 metry. Několik druhů má naopak habitus vysloveně keřovitý, např. borovice kleč, borovice zakrslá nebo borovice vrcholová.

Jak od sebe poznat borovice

Jedním z nejvýznamnějších rozpoznávacích znaků je kůra stromu – tedy botanicky správně borka, což je vrchní vrstva kmene a silných větví tvořená odumřelými buňkami. Borovic je u nás rozšířeno několik druhů. Domácím druhem je borovice lesní. Roste v nižších polohách, do hor si netroufá.
Archiv

Jaké jsou druhy borovic

Jaké druhy do zahradyBorovice lesní (Pinus sylvestris)Borovice kleč (Pinus mugo)Borovice pohorská (Pinus monticola)Borovice limba (Pinus cembra)Borovice černá (Pinus nigra)Borovice osinatá (Pinus aristata)Borovice vejmutovka (Pinus strobus)Borovice himálajská (Pinus wallichiana)
Archiv

Jak poznat borovici černou

Tmavě šedá borka, letorosty silné, hnědozelené, lysé. Pupeny vejčité, slabě pryskyřičnaté. Druh velmi variabilní, s velkým množstvím popsaných poddruhů. Jehlice – tuhé, často pokřivené, tmavozelené, dlouhé 5-19 cm, uspořádané ve svazečcích po dvou.

Jak poznat borovici od smrku

Borovice přijímá mořidla i nátěry hůře než smrk. Bělové dřevo je nažloutle nebo načervenale bílé. Jádrové dřevo je načervenale žluté, tmavne až na hnědočervenou.

Jak rozeznat borovici od modřinu

Modřínové dřevo je polotvrdé, tvrdší než smrkové nebo borové, pevné a trvanlivé. Bělová vrstva je světle žlutohnědá, jádro okrové až červenohnědé. Na vzduchu a po napuštění tmavne. Texturu (kresba letokruhů) má hustší než smrk a vyniká krásou mnoha drobných, většinou dobře zarostlých součků.

Jak poznat borovici Vejmutovku

Vzhled. Jde o relativně mohutný strom 60–70 m (80 m) vysoký, o průměru kmene 100–150 cm s nepravidelnou korunou a silnými vodorovně odstávajícími větvemi. Základem kořenového systému je mohutný hlavní kořen, který jde hluboko do půdy. Borka je hnědavá, podélně zbrázděná, v mládí hladká až šedohnědá.

Jaký je rozdíl mezi smrkem a borovici

Borovice má dřevo měkké, ale tvrdší než smrk, lehké až středně těžké, křehčí a málo pružné. Má vysoký obsah pryskyřice, proto je velmi trvanlivé i ve vlhku, zejména ve vodě. Pryskyřice však není v dřevní hmotě rozložena rovnoměrně, proto je borovicové dřevo náchylné k jejím výronům.

Jakou borovici do zahrady

V půdách se zásaditou reakcí se bude dařit například jen tisu, borovici černé nebo smrku omorice (Picea omorika). Ideální jsou mírně vlhké půdy, ne však přemokřené. Vyšší půdní vlhkost snese jen borovice bahenní (Pinus uncinata) nebo borovice vejmutovka (Pinus strobus).

Co je tvrdší smrk nebo borovice

Borovice má dřevo měkké, ale tvrdší než smrk, lehké až středně těžké, křehčí a málo pružné. Má vysoký obsah pryskyřice, proto je velmi trvanlivé i ve vlhku, zejména ve vodě. Pryskyřice však není v dřevní hmotě rozložena rovnoměrně, proto je borovicové dřevo náchylné k jejím výronům.

Jak se pozná smrk

Smrky jsou vždyzelené stromy obvykle dosahující mohutného vzrůstu (nejvíce smrk sitka až 80 m), s korunou většinou kuželovitého nebo válcovitě kuželovitého tvaru. Větvení je výrazně monopodiální, větve vyrůstají v přeslenech.

Kde se vyskytuje borovice kleč a jak je přizpůsobena těmto podmínkám

Vyžaduje slunečné polohy, v polostínu trpí. Preferuje propustné půdy, nesnáší zamokření na rozdíl od podobného druhu Pinus uncinata. Množení řízky, semeny. Nesnáší moc dobře suchý vzduch, bývá poškozována suchem během kolísajících jarních teplot (fyziologická sypavka), trpí také houbovými chorobami.

Jak dlouho žije borovice

Semenáčky mají první jehlice posazené jednotlivě, záhy se ale objevují ve svazečcích po dvou. V mládí roste borovice zpravidla velmi rychle. Dožívá se stáří 300 až 350 (mimořádně i více) let.

Jaké dřevo má borovice

Dřevo borovice je měkké, křehčí než smrkové, bělová část je smetanově bílá až okrová, jádro oranžově hnědé až dorezava. Letokruhy jsou výrazné. Dřevo v případě nevhodném postupu zpracování trpí charakteristickým zamodráním, což ho znehodnocuje.

Jaké dřevo je borovice

Borovice lesní (Pinus sylvestris) je domácí jehličnatá dřevina o malé hustotě s nažloutlým až narůžovělým dřevem. Dřevo borovice obsahuje pryskyřici a má výraznou pruhovou kresbu letokruhů. Díky tomu, že se dobře opracovává, najde své využití v nábytkářském průmyslu zejména pro masivní nábytek a ke konstrukčním účelům.

Co zasadit pod borovici

V blízkosti jehličnanů se dobře daří například vřesovištním rostlinám. Při jejich výsadbě do výsadbových jam přidejte rašelinu nebo substrát určený přímo pro tuto skupinu rostlin. Vřesoviště ovšem vyžaduje zcela odlišný přístup.

Jak poznat smrkové dřevo

Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení jarní a letní přírůstkové vrstvy dřeva. Smrk je i přes svou měkkost houževnatý, poměrně pevný a pružný.

Jaký je rozdíl mezi smrkem a borovicí

Borovice má dřevo měkké, ale tvrdší než smrk, lehké až středně těžké, křehčí a málo pružné. Má vysoký obsah pryskyřice, proto je velmi trvanlivé i ve vlhku, zejména ve vodě. Pryskyřice však není v dřevní hmotě rozložena rovnoměrně, proto je borovicové dřevo náchylné k jejím výronům.

Jak často kvete borovice

Tajně kvetoucí stromy

V jehličnatém lese se alergik může setkat jednou za 2–3 roky s větším množstvím pylu borovice a jednou za 4–5 let s pylem smrku. V mezidobí sice tyto stromy také kvetou, ale málo, takže o jejich pylu ani nevíme. V době silného kvetení vídáme žlutavé nánosy pylu na loužích, sklech a kapotách aut.

Jak poznat smrk od borovice

Borovice přijímá mořidla i nátěry hůře než smrk. Bělové dřevo je nažloutle nebo načervenale bílé. Jádrové dřevo je načervenale žluté, tmavne až na hnědočervenou.

Jak zjistit druh dřeva

Přehled dřevinJehličnany – smrk, borovice, modřín.Málo používané jehličnany.Listnáče – s kruhovitě uspořádanými cévami – dub, jilm, jasan, akát.Listnáče – s cévami roztroušenými (tvrdé) – buk, javor, habr, bříza.Listnáče – s cévami roztroušenými (měkké) – lípa, olše, vrba, jírovec, topol.

Co to je borovice kleč

Borovice kleč (Pinus mugo), kosodřevina, je jehličnatý strom klečovitého, řidčeji křovitého vzrůstu, bez hlavního kořene. Dorůstá do výšky 1–2 metry a vyskytuje se převážně v horských oblastech nad horní hranicí lesa, popř. v nižších polohách na rašeliništích či vrchovištích.

Jak daleko od sebe sázet borovice

Pokud se rozrůstají do šířky 80 cm, měla by rozteč být asi 70 až 80 cm. U odrůd štíhlých vždy maximálně na vzdálenost jejich konečné šířky.

Kde roste borovice lesní

Zahrnuje především mírný a chladnější pás celé Eurasie; celkově sahá od Pyrenejského poloostrova (nejjižnější výskyt v pohoří Sierra Nevada) přes střední Evropu, Balkán, Skandinávii, sever Malé Asie, Kavkaz a evropskou část Ruska na Sibiř a dále až k ruskému pobřeží Ochotského moře.

Jak pěstovat borovice v květináči

Ideální místo pro pěstování je takové, kde má rostlina kořeny ve stínu a korunu v mírném polostínu – květináč se tak v létě nebude přehřívat a kořeny trpět nadměrným teplem. Na přímém slunci jehličnany často zasychají a ve stínu se zase nepěkně vyvíjejí tím, jak se nadměrně vytahují za světlem.