Jak pracovat s revizemi?

Jak kopírovat text s revizemi

Revize nebo úpravy v prohlížeči

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac).

Jak přijmout revize

Přijmout nebo odmítnout změny můžete několika způsoby. Tím nejjednodušším je klepnutí pravým tlačítkem do textu revize (změny) nebo na bublinu s informací o ní, čímž se zobrazí nabídka, ve které zvolíte příkaz Přijmout změnu nebo Odmítnout změnu (případně se příkaz může jmenovat jinak, podle toho, o jakou změnu jde).
Archiv

Jak nezobrazovat revize ve Wordu

Odebrání sledovaných změnKlikněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize přejděte na Změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když přijmete nebo odmítnete změny, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud všechny změny v dokumentu nesudíte.

Jak opravit text ve Wordu

Otevřete dokument nebo položku, kterou chcete zkontrolovat. V nabídce Soubor klikněte na Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Znovu zkontrolovat dokument.

Jak zkopírovat text Když to nejde

Otevřete si stránky, které blokují text.Ve vašem prohlížeči (Firefox, Chrome, Edge…) dejte Tisk… nebo Vytisknout stránku.Vyberte v nabídce "Cíl" nebo "Zařízení pro tisk" – Uložit jako PDF nebo Microsoft Print to PDF.Vytiskněte si a uložte PDF do počítače.

Jak se kopíruje text

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak pracovat s revizemi ve Wordu

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Jak změnit autora revizi

Změňte jméno autora komentáře pro budoucí použití

V otevřeném dokumentu Word klikněte na Soubor > možnosti. V Možnosti aplikace Word v okně, ujistěte se, že se nacházíte v obecně Na kartě změňte název na kartě Uživatelské jméno rámeček, jak je ukázáno níže, a nakonec klikněte na OK .

Jak tisknout bez revizi

Tiskněte pouze bez komentářů

klikněte přezkoumání > Zobrazit označení > Komentáře skrýt komentáře. Nyní můžete dokument vytisknout bez komentářů. Poznámka: Po vytištění dokumentu musíte zobrazit všechny komentáře se stejnými kroky, jaké potřebujete.

Co jsou revize ve Wordu

Zajímavou funkcí kancelářských programů (Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, …) je sledování revizí. Jedná se o monitoring úprav, které jsou provedeny v daném dokumentu. Typicky se tato možnost používá vedoucím práce po tom, co mu svou bakalářskou / diplomovou práci pošlete ke kontrole.

Jak něco vlozit

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak něco zkopírovat

Vyberte na stránce nějaké slovo tak, že nad ním dlouze podržíte prst. Tažením za úchytky ohraničující oblast výběru zahrňte do výběru všechen text, který chcete zkopírovat. Klepněte na Kopírovat na nástrojové liště, která se objevila.

Jak Kopírovat bez myši

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak vyjmout a vložit

Video: Vyjmutí, kopírování a vkládáníVyjmout. Vyberte Vyjmout. nebo stiskněte Ctrl+X.Vložení Vyberte Vložit. nebo stiskněte Ctrl+V. Poznámka: Funkce Vložit používá jenom naposledy zkopírované nebo vyjmout položku.Kopírování Vyberte Kopírovat. nebo stiskněte Ctrl+C.

Jak obnovit původní verzi dokumentu

Zobrazení předchozích verzí souboruOtevřete soubor, který chcete zobrazit.Klikněte na název souboru a vyberte Historie verzí.Vyberte verzi a otevřete ji v samostatném okně.Pokud chcete obnovit předchozí verzi, kterou jste otevřeli, vyberte Obnovit.

Jak ve Wordu změnit autora

Na kartě Soubor vyberte Informace a pak na pravé straně vyhledejte Autor v části Související Lidé. Klikněte pravým tlačítkem na jméno autora a pak vyberte Upravit vlastnost. V dialogovém okně Upravit osobu zadejte nové jméno.

Jak si něco vytisknout

Tisk pomocí standardní tiskárnyV počítači spusťte Chrome.Otevřete stránku, obrázek nebo soubor, který chcete vytisknout.Klikněte na Soubor. Tisk. Můžete také použít klávesovou zkratku: Windows a Linux: Ctrl + p.Zobrazí se okno, ve kterém vyberte cíl tisku a v případě potřeby změňte nastavení tisku.Klikněte na Tisk.

Jak zapnout revize v Excelu

Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

Na kartě Revize klikněte na Sledovat změny apotom klikněte na Zvýraznit změny. Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat změny při úpravách.

Jak se kopíruje na Applu

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak se kopíruje

Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google. Vyberte obsah, který chcete kopírovat. Klepněte na Kopírovat. Přidržte prst na místě, kam chcete obsah vložit.

Co znamená zkopírováno do schránky

Když něco zkopírujete, uchová se váš výběr ve schránce do té doby, než zkopírujete něco dalšího nebo než vypnete počítač. To znamená, že můžete stejná data vkládat víckrát a v různých aplikacích. Schránka uchovává jenom poslední výběr, který jste zkopírovali. Na Macu nemůžete schránku zobrazit ani vymazat.

Jak označit více slov najednou

Umístěte kurzor na začátek slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO. Přesuňte ukazatel na konec slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO. Stiskněte klávesu HOME a pak stiskněte kombinaci kláves SHIFT+END. Stiskněte END a pak SHIFT+HOME.

Jak se kopíruje odkaz

Použití vylepšeného kopírování a vložení

V Microsoft Edge zkopírujte adresu URL, kterou chcete použít, na panelu Adresa, a to tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Kopírovat z místní nabídky nebo vyberete adresu a stisknete klávesy CTRL + C.

Jak obnovit vymazaný soubor

Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a kontextové nabídky zvolte »Vlastnosti«. Přepněte se na kartu »Předchozí verze«. Po chvíli načítání se zobrazí seznam verzí daného souboru. Vyberte verzi, kterou chcete obnovit a klikněte na tlačítko »Obnovit…«.

Jak obnovit dokument

Otevřete soubor, na kterém jste pracovali. Klikněte na Soubor > Informace. V části Spravovat dokumentyvyberte soubor označený (když jsem zavřel(a) bez uložení. Na panelu v horní části souboru vyberte Obnovit a přepište všechny dříve uložené verze.