Jak probíhá ověření podpisu na poště?

Jak probíhá ověření podpisu

Legalizace (ověření podpisu)

Žadatel předloží listinu, na které požaduje ověření podpisu. Úředník provede zápis do ověřovací knihy. Žadatel zaplatí správní poplatek (vyměřený dle z. 634/2004 o správních poplatcích) a podepíše se do ověřovací knihy.
Archiv

Co je potřeba k ověření podpisu

Co musíte předložitobčanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
Archiv

Jak udělat Overeny podpis

Dostavíte se do notářské kanceláře s listinou, na které potřebujete mít ověřený podpis, a občanským průkazem, případně s cestovním pasem. Je jedno, jestli listinu přinesete už podepsanou, nebo podepíšete až na místě.

Kde v neděli ověřit podpis

KDY A KDE MŮŽEME OVĚŘENÍ PROVÉST

Ověření podpisu jsme schopni zajistit po předchozí dohodě v kteroukoliv denní i noční dobu. Ověření podpisu můžeme udělat buď u nás v advokátní kanceláři na adrese Pařížská 5, 110 00 Praha 1, anebo kdekoliv jinde na území České republiky.
Archiv

Kdo může úředně ověřit podpis

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady.

Kdy nelze ověřit podpis

Mezi případy, kdy úřední ověření nelze provést, se řadí tyto situace: Jedná-li se ověření podpisu osoby, která legalizaci provádí Je-li podpis uveden jiným písmem, než je latinská abeceda. Je-li podpis umístěn na listině, která neobsahuje žádný text.

Kde se dají ověřit podpisy

Pokud občan či podnikatel potřebuje úředně ověřit listinu nebo podpis, zpravidla vyrazí na matriční, obecní či krajský úřad.

Kdo ověřuje podpisy

V České republice provádějí úřední ověření podpisu na základě zákona o ověřování krajské úřady, obecní úřady, újezdní úřady, držitelé poštovní licence (např. Česká pošta), Hospodářská komora ČR.

Kdy musí být úředně ověřený podpis

Legalizace bývá nutná z toho důvodu, aby se prověřilo, že ten, kdo je podepsán na listině, listinu opravdu podepsal. Úředně ověřený podpis je nutný například u smlouvy o převodu nemovitosti či u dokumentů pro založení obchodních společností. Podpis vám ověří větší množství orgánů, od Czechpointu až po advokáta.

Kde úředně ověřit dokument

Úřední ověření kopie dokumentu, tedy ověření shody opisu nebo kopie s originálem listiny, se nazývá vidimace. Vidimaci u dokumentu v češtině je možné zařídit např. na Czechpointu. Pokud se jedná o cizojazyčný dokument, lze vidimaci zařídit u notáře.

Co je potřeba k ověření dokumentu

Zatímco u vidimace je pro ověření listiny potřeba pouze samotný dokument, v případě úředního ověření podpisu je nutné, aby se dotyčná osoba dostavila na příslušný úřad osobně, předložila listinu, na níž chce pravost podpisu ověřit, a prokázala se dokladem totožnosti.

Kdo může ověřit podpis

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady.

Jak získat úředně ověřený podpis

Pokud občan či podnikatel potřebuje úředně ověřit listinu nebo podpis, zpravidla vyrazí na matriční, obecní či krajský úřad. Vedle notářského ověření jsou však i jiné možnosti, které by vám mohly ušetřit zbytečně dalekou cestu.

Kde se ověří podpis

Pokud občan či podnikatel potřebuje úředně ověřit listinu nebo podpis, zpravidla vyrazí na matriční, obecní či krajský úřad.