Jak probíhala Operace Anthropoid?

Jak probihala Operace Anthropoid

Složení výsadku

Gabčík, Svoboda i Kubiš byli přeřazeni od svých jednotek k II. odboru (zpravodajskému) MNO bez sdělování podrobností. Výsledek akce měl působit dojmem spontánního aktu odporu domácího odboje. Celý plán znali v Londýně pouze čtyři lidé, další znali jen dílčí části plánu.

Kde proběhla Operace Anthropoid

Rekonstrukce atentátu na Reinharda Heydricha v Praze 8 jako připomínka osmdesátého výročí Operace ANTHROPOID. V Praze 8 v ulici V Holešovičkách se v pátek 27. května 2022 dopoledne uskutečnil slavnostní i atraktivní program připomínající 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha.

Jak proběhl atentát na Heydricha

Výbuch demoluje stěnu vozu, trhá pneumatiku zadního kola a vyvrací dveře. Vysypou se skleněná okna projíždějící tramvaje, někteří pasažéři jsou lehce zraněni. Gabčík prchá vzhůru do kopce, Heydrich na něho dvakrát vystřelí, poté ho pronásleduje Klein. Gabčík ho zneškodní dvěma výstřely do nohy a ztratí se.
Archiv

Kdy se stala Operace Anthropoid

27. května 1942 provedli členové skupiny Anthropoid atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Parašutistům, kteří byli na tento vojenský úkol speciálně vycvičeni, se však nepodařilo včas opustit Prahu a nakonec zahynuli v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Kdo zradil operaci Anthropoid

Výsadkáři se skrývali přes tři týdny. Nakonec je jeden z nich, Karel Čurda, zradil. Na základě jeho informací se německé policii podařilo parašutisty vypátrat v kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje poblíž Karlova náměstí. Boj s Němci nepřežil ani jeden z parašutistů.

Jak zemřel Gabčík a Kubiš

Parašutisté zaplatili životem všichni, ale pouze Jan Kubiš prokazatelně zemřel na následky zranění způsobené útočnými oddíly SS a gestapa. Ostatních šest si vzalo život vlastní rukou. Někteří z nich se dokonce pokusili o dvojitou sebevraždu, když rozkousli ampuli s jedem a hned poté se zastřelili.

Jak zemřel Kubiš

Parašutisté zaplatili životem všichni, ale pouze Jan Kubiš prokazatelně zemřel na následky zranění způsobené útočnými oddíly SS a gestapa. Ostatních šest si vzalo život vlastní rukou. Někteří z nich se dokonce pokusili o dvojitou sebevraždu, když rozkousli ampuli s jedem a hned poté se zastřelili.

Kdo operoval Heydricha

Šéf nacistické bezpečnosti Heinrich Himmler poslal do Prahy svého osobního lékaře, vysokého důstojníka SS profesora Karla Gebharta, aby za léčbu Heydricha odpovídal.

Jak dopadl Čurda

Po konci války byl Čurda dopaden 19. května 1945 při pokusu o útěk v Manětíně. Byl zatčen, později odsouzen k trestu smrti a 29. dubna 1947 oběšen v Pankrácké věznici.

Jak se fašisté pomstili za atentát na Heydricha

Pomstu nacistů za atentát na Reinharda Heydricha dovršila poprava vlastenců zapojených do spolupráce s výsadkovými skupinami Anthropoid, Silver A, Bivouac, Out Distance, Steel a Intransitive v koncentračním táboře Mauthausen.

Co se stalo s těly parašutistů

Nadále není jisté, kde poté těla výsadkářů, či jejich části, skončily. Známý je fakt, že hlavy hlavních útočníků na Heydricha Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka nechali nacisté zakonzervovat a uložit do speciálních skleněných válců. Hlavy zbylé pětice nechali preparovat a uložili je jako lebky.

Kde se schovával Gabčík a Kubiš

Nyní pravoslavný katedrální kostel. Za 2. světové války byl místem posledního odporu českých parašutistů Adolfa Opálka, Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše, Josefa Valčíka, Josefa Bublíka, Jana Hrubého a Jaroslava Švarce, kteří se podíleli na spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Proč název Anthropoid

Řecké slovo antropoid znamená "lidoop" či "člověk, který není člověkem". Po atentátu na Heydricha byl v protektorátu Čechy a Morava vyhlášen výjimečný stav, během něhož skončilo ve vězení tisíce lidí a 1590 jich bylo popraveno.

Jak dopadl gabcik a Kubiš

Kvůli selhání stengunu v rukou Josefa Gabčíka se ozvala detonace po výbuchu pumy, kterou vrhl Jan Kubiš. Reinhard Heydrich o pár dní později zemřel, Josef Gabčík a Jan Kubiš spolu s dalšími parašutisty hrdinně padli v červnu při přestřelce v kryptě kostela v pražské Resslově ulici.

Kdo zradil Kubiše a Gabčíka

Po Janu Kubišovi a Jozefu Gabčíkovi ale gestapo pátralo bezvýsledně. Osudový zvrat nastal 16. června 1942, tedy přesně před 75 lety. Na gestapu se přihlásil Karel Čurda.

Kde je pohřben Kubiš

Ďáblický hřbitov, PrahaJan Kubiš / Místo pohřbeníĎáblický hřbitov se rozkládá v severní části Prahy na Střížkově, Ďáblická 564/2A, na rozhraní se čtvrtí Ďáblice. Svou rozlohou 14,3 hektarů je po Olšanských hřbitovech druhým největším hřbitovem v Praze. Je památkově chráněn od roku 1958, v roce 2017 byl prohlášen národní kulturní památkou České republiky. Wikipedie