Jak probiha reklamace na alze?

Jak funguje reklamace na alze

Zákazník se přihlásí do svého účtu na Alza.cz, vybere konkrétní produkt, zvolí u něj možnost vrácení či reklamace a získá číslo svého případu. Jako způsob předání do Alzy stačí vybrat AlzaBox. Zákazník potom buď sám vytiskne a nalepí štítek na balíček, případně stačí číslo reklamace viditelně na balíček napsat.
Archiv

Co je potřeba k reklamaci Alza

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí účtenka nebo číslo objednávky. Délka záruky u každého zboží je vždy vidět v pravém sloupci účtenky. Záruka běží ode dne převzetí zboží po dobu stanovenou na účtence.

Kde můžu reklamovat Alza

Reklamaci lze uplatnit na kterékoliv z našich klasických poboček (kromě poboček budoucnosti).

Co s Dobropisem od Alzy

Zajímavou funkcí je také možnost převést na Alza KRedit částku z dobropisu, který zákazník obdrží v případě, když například vrací nevhodné zboží ve 14 denní lhůtě. Může tedy dobropisované finance okamžitě použít k dalším nákupům nebo si je sám převést na svůj bankovní účet.

Kdy mi Alza vrati peníze

Platby se snažíme vrátit v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů. Nejpozději vám budou peníze vráceny do 14 dnů od zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy. V případě online platby kartou částku refundujeme k datu provedené transakce.

Jak reklamovat lednici Alza

Uplatnění reklamace

Velkou bílou (pračky, lednice, sporáky, vestavěné spotřebiče) doporučujeme reklamovat přes autorizovaný servis, který zajistí servis u vás doma. Kupující může reklamaci uplatnit na libovolné prodejně prodávajícího, viz seznam prodejen.

Jak dlouho má Alza na reklamaci

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta je: u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců; u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);

Jak poslat reklamaci Alza

Ve svém účtu si založte reklamaci online. Produkt pečlivě zabalte a balíček čitelně označte číslem případu včetně písmen. Doneste zboží do jakéhokoliv AlzaBoxu, zvolte možnost "Odeslat" a zadejte číslo případu. Doporučujeme si vytisknout Reklamační formulář, který naleznete v podrobnostech založeného případu.

Kdo vystavuje dobropis

Dobropis, resp.: “opravný daňový doklad” vystavuje plátce DPH a vlastně i neplátce DPH: při vrácení výrobku odběratelem – částečným nebo úplným (např.: z důvodu reklamace) při zrušení dodání výrobku nebo služby (“Toto jsem si neobjednal”)

Co kdyz si Nevyzvednu zasilku Alza

Po zadání kódu se otevřou dveře schránky, v níž se nachází vaše zásilka. Co se stane, když zásilku nevyzvednu Po uplynutí úložní doby bude zásilka vrácena zpět odesílateli.

Co dělat když internetový obchod nevrátí peníze

Kontaktujte banku. Ve všech předchozích případech platí, že pokud vznikne situace, kdy prodejce spotřebiteli má peníze vrátit – ať už za zboží nedoručené, vrácené, či reklamované -, ale nevrací, je nutné kontaktovat nejprve prodejce s tím, že je v prodlení, a žádat řešení situace, potažmo vrácení peněz.

Jak zjistit stav reklamace Alza

Alza.cz. Reklamovat nebo vrátit zbožíDo pole níže zadejte číslo objednávky, nebo faktury s produktem, který chcete reklamovat nebo vrátit. Zjistit stav reklamaceDo pole níže zadejte číslo reklamace, které začíná písmeny ASRE, AVRA nebo APOJ. Poslali jsme vám ho do e-mailu a SMS ihned po vytvoření reklamace.

Jak uplatnit reklamaci

Uplatnění reklamace

S reklamací se obraťte na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně, ovšem s ohledem na sortiment, případně telefonicky, e-mailem či dopisem. Žádáte-li opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, například servis.

Kdy se dělá dobropis

Dobropis se vystavuje v případě, že jste poskytli na zboží či službu slevu až po vystavení faktury. Např. když kvalita dodávky neodpovídá sjednaným podmínkám, pokud dojde k vrácení části či celé dodávky zpět, došlo k chybné fakturaci sjednané částky, dodání menšího množství zboží než bylo sjednáno apod.

Jaká je splatnost dobropisu

Splatnost faktury je ze zákona 30 dnů, ale ne vždy

Zákon umožňuje i delší lhůtu splatnosti faktury, ale jedině v případě, kdy to není vůči věřiteli „hrubě nespravedlivé“, tedy v rozporu s poctivým jednáním.

Jak dlouho trva refundace na kartu Alza

Pokud stornujete objednávku, která byla již předem zaplacena převodem anebo online platební kartou, o vrácení peněz se postaráme automaticky. Platby se snažíme vrátit v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů. Nejpozději vám budou peníze vráceny do 14 dnů od zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy.

Co se stane kdyz Nevyzvednu zasilku v AlzaBoxu

Pokud je zásilka na dobírku, tak je potřeba ji uhradit pomocí aplikace před vyzvednutím. Co se stane, když zásilku nevyzvednu Po uplynutí úložní doby bude zásilka vrácena zpět odesílateli. Opětovné doručení není možné.

Kdy mám nárok na vrácení peněz při reklamaci

Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do 3 dnů od jejího převzetí. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dní. Pokud to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět.

Jak dlouho má obchod na vrácení peněz

Co se vrací Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Kdo posuzuje reklamaci

V této oblasti tedy Česká obchodní inspekce postihuje jednání, které je v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně pak nedodržení jeho ustanovení § 13 a § 19, která upravují po formální stránce průběh reklamačního řízení.

Jak má vypadat dobropis

Dobropis je zastaralý pojem, který byl nahrazen termínem opravný daňový doklad, ale v praxi se s označením dobropis dodnes setkáte. Dobropis vypadá podobně jako klasická faktura, ale má záporná znaménka. To znamená, že částku na dobropisu vyplatíte vašemu zákazníkovi nazpět.

Kdo posílá dobropis

Co je dobropis a kdy ho vystavit

Dobropis (někdy se lze setkat i s pojmem opravná faktura) je opravný daňový doklad, ve kterém dodavatel snižuje částku faktury, kterou již vyúčtoval a odeslal. Vystavení dobropisu se týká pouze plátců DPH.

Jak dlouho trvá reklamace platby

Lhůta pro odpověď, respektive informaci o řešení reklamace, je obvykle 30 dní. Konečné vyřízení reklamace však zpravidla trvá déle, protože s výjimkou výběru peněz z vlastního bankomatu naší banky, musí být většina reklamací řešena přes asociaci vydavatelů platebních karet (např. VISA nebo MasterCard).

Jak reklamovat podvodnou platbu

Obraťte se na svou banku a zažádejte o službu chargeback. Chargeback = reklamace zaúčtované platby kartou u vaší banky.

Jak dlouho může být zásilka v AlzaBoxu

Jak dlouho mám na to si zboží z AlzaBoxu vyzvednout 2 dny od doručení. Poté se objednávka stornuje a vrací zpět. 24 hodin před vrácením obdržíte SMS a email o poslední šanci k vyzvednutí.