Jak restartovat mi Band?

Jak resetovat chytrý náramek

Vezměte proto náramek, aktivujte jeho displej a prstem srolujte až na poslední políčko v nabídce s názvem „More“ (neboli další možnosti). Prstem se po obrazovce posuňte zprava doleva, až naskočí „Reset settings“ nebo také „Factory menu“ (tovární nastavení) dle verze náramku.
Archiv

Jak restartovat Xiaomi hodinky

Poznámka: Zkratku můžete přizpůsobit pomocí aplikace Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Stisknutím a podržením po dobu tří sekund zapnete / vypnete. Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund vynutíte restart.

Jak resetovat hodinky mi Band 4

Jak obnovit Mi Band 4 do továrního nastavení z náramkuOtevřete sekci Settings.Klepněte na položku Factory reset.Xiaomi Mi Band 4 čeká na párování
Archiv

Jak restartovat mi Band 6

V prvním kroku probuďte obrazovku svého XIAOMI Mi Band 6 klepnutím na obrazovku svého zařízení. Poté přejeďte prstem po obrazovce nahoru, dokud se na obrazovce nezobrazí ikona Nastavení , poté ji otevřete klepnutím na ni. Poté přejděte dolů a klepněte na možnost Obnovení továrních nastavení.

Jak restartovat mi Band 2

Dobrý den, náramek lze restartovat podržením tlačítka na cca 15 vteřin….

Jak vypnout mi Band 5

Dobrý den, MiBand nelze nijak vypnout, je zapnutý stále, dokud je nabitý.

Jak restartovat mi Band 5

Jak tvrdě resetovat XIAOMI Mi Band 5

Poté přejeďte prstem po obrazovce nahoru, dokud se na obrazovce nezobrazí text Více , a potom na něj klepněte. Nyní přejděte dolů a klepněte na Nastavení. Poté přejděte dolů a klepněte na Factory Reset. Nakonec klepnutím na zaškrtávací políčko potvrďte a spusťte proces resetování.

Jak vypnout hodinky Xiaomi

Dobrý den, MiBand nelze nijak vypnout, je zapnutý stále, dokud je nabitý. MiBand je neustále spárovaný s telefonem a nijak nevadí ani souběžné používání bluetooth ve voze, telefon dokáže obsluhovat více BT zařízení najednou.

Jak vypnout Mi Band 4

Dobrý den, MiBand nelze nijak vypnout, je zapnutý stále, dokud je nabitý.

Jak zapnout hodinky Xiaomi Mi Band 4

Propojení fitness náramku Xiaomi Mi Band 4 s telefonem

Otevřete aplikaci Mi Fit, zaregistrujte/přihlaste se, a poté následujte pokyny aplikace. Ve chvíli, kdy náramek začne vibrovat a rozsvítí se oznámení Bluetooth, dotkněte se tlačítka na náramku pro dokončení párování.

Jak vypnout mi Band 6

Dobrý den, MiBand nelze nijak vypnout, je zapnutý stále, dokud je nabitý.

Jak zapnout hodinky mi Band 6

Přihlaste se v aplikaci ke svému Xiaomi účtu a postupujte podle pokynů k připojení a spárování náramku s telefonem. Když náramek zavibruje a na jeho obrazovce se zobrazí požadavek na spárování, dokončete operaci párování s telefonem klepnutím. Poznámka: Zkontrolujte, že je na vašem telefonu zapnutý Bluetooth.

Jak Sparovat Xiaomi Band

Přihlaste se v aplikaci ke svému Xiaomi účtu a postupujte podle pokynů k připojení a spárování náramku s telefonem. Když náramek zavibruje a na jeho obrazovce se zobrazí požadavek na spárování, dokončete operaci párování s telefonem klepnutím. Poznámka: Zkontrolujte, že je na vašem telefonu zapnutý Bluetooth.

Jak spustit mi Band 5

Propojení Xiaomi Mi Band 5 s telefonem

Přihlaste se ke svému Mi účtu v aplikaci Mi Fit, postupujte podle pokynů a spárujte svůj náramek s telefonem. Jakmile náramek zavibruje a na obrazovce se objeví žádost o spárování, zahajte párování klepnutím na dotykové tlačítko.

Jak připojit mi Band 5

Propojení Xiaomi Mi Band 5 s telefonemNaskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi aplikace Mi Fit.Přihlaste se ke svému Mi účtu v aplikaci Mi Fit, postupujte podle pokynů a spárujte svůj náramek s telefonem.

Jak vypnout mi Band

Dobrý den, MiBand nelze nijak vypnout, je zapnutý stále, dokud je nabitý. MiBand je neustále spárovaný s telefonem a nijak nevadí ani souběžné používání bluetooth ve voze, telefon dokáže obsluhovat více BT zařízení najednou.

Jak zapnout mi Band

Přihlaste se ke svému Mi účtu v aplikaci Mi Fit, postupujte podle pokynů a spárujte svůj náramek s telefonem. Jakmile náramek zavibruje a na obrazovce se objeví žádost o spárování, zahajte párování klepnutím na dotykové tlačítko. Poznámka: Zkontrolujte, zda je v telefonu povoleno rozhraní Bluetooth.

Jak zapnout Mi Band 4

Propojení fitness náramku Xiaomi Mi Band 4 s telefonem

Otevřete aplikaci Mi Fit, zaregistrujte/přihlaste se, a poté následujte pokyny aplikace. Ve chvíli, kdy náramek začne vibrovat a rozsvítí se oznámení Bluetooth, dotkněte se tlačítka na náramku pro dokončení párování.

Jak Sparovat Mi Band 4

Otevřete aplikaci Mi Fit, přihlaste se do svého Mi účtu a vyberte možnost "Device pairing" a postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile začne Mi Band vibrovat a na obrazovce se objeví oznámení o párování Bluetooth, stisknutím tlačítka dokončíte proces párování.

Jak vypnout Mi Band 6

Dobrý den, MiBand nelze nijak vypnout, je zapnutý stále, dokud je nabitý.

Jak zapnout Mi Band

Přihlaste se ke svému Mi účtu v aplikaci Mi Fit, postupujte podle pokynů a spárujte svůj náramek s telefonem. Jakmile náramek zavibruje a na obrazovce se objeví žádost o spárování, zahajte párování klepnutím na dotykové tlačítko. Poznámka: Zkontrolujte, zda je v telefonu povoleno rozhraní Bluetooth.

Jak vypnout Mi Band 5

Dobrý den, MiBand nelze nijak vypnout, je zapnutý stále, dokud je nabitý.

Jak Sparovat Mi Band 7

Přihlaste se v aplikaci ke svému Xiaomi účtu a podle pokynů náramek připojte a spárujte s telefonem. Jakmile náramek zavibruje a na jeho obrazovce se zobrazí žádost o spárování, klepnutím dokončete párování s telefonem. Poznámka: Zkontrolujte, že je na vašem telefonu zapnutý Bluetooth.

Jak zapnout Xiaomi Mi Band

Přihlaste se v aplikaci ke svému Xiaomi účtu a postupujte podle pokynů k připojení a spárování náramku s telefonem. Když náramek zavibruje a na jeho obrazovce se zobrazí požadavek na spárování, dokončete operaci párování s telefonem klepnutím. Poznámka: Zkontrolujte, že je na vašem telefonu zapnutý Bluetooth.

Jak restartovat Mi Band 5

Jak tvrdě resetovat XIAOMI Mi Band 5

Poté přejeďte prstem po obrazovce nahoru, dokud se na obrazovce nezobrazí text Více , a potom na něj klepněte. Nyní přejděte dolů a klepněte na Nastavení. Poté přejděte dolů a klepněte na Factory Reset. Nakonec klepnutím na zaškrtávací políčko potvrďte a spusťte proces resetování.