Jak rozdělit slovo ve Wordu?

Jak roztáhnout text ve Wordu

Změna velikosti mezer mezi znakyVyberte text, který chcete změnit.Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo.V poli Mezery klikněte na možnost Rozšířené nebo Zúžené a pak zadejte požadované místo v poli O kolik.

Jak zapnout dělení slov

Automatické dělení slovKlikněte do textového pole nebo rámečku tabulky obsahujícího text, u kterého chcete použít dělení slov.Na kartě Formát klikněte ve skupině Text na Dělení slov.Zaškrtněte políčko Automaticky dělit text.
Archiv

Jak hledat slova v textu

Když chcete otevřít podokno Najít v zobrazení pro úpravy, stiskněte Ctrl+F nebo klikněte na Domů > Najít. Zadejte text do pole Prohledat dokument a vyhledejte ho. Word Web App začne hledat hned, jak začnete psát.

Jak udělat mezeru ve Wordu

Změna řádkování v části dokumentuVyberte odstavce, které chcete změnit.Přejděte na Domů >řádkování a mezery mezi odstavci.Vyberte požadovanou velikost řádkování nebo vyberteMožnosti řádkování a potom v části Mezery vyberte požadované možnosti.

Jak dělat úpravy ve Wordu

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Jak posunout text ve Wordu nahoru

Skok na další stránku s nastaveným zarovnáním nahoru – za posledním znakem znovu nastavit: Svislé zarovnání – nahoru (cesta: Karta Rozložení → skupina Vzhled stránky (dolní malá šipka) → záložka Rozložení).

Jak zalomit Radek ve Wordu

Konec řádku vložíme klávesovou zkratkou "Shift + Enter". Kdybychom používali konec řádku na místě, kde má být konec odstavce, mohlo by se stát, že se mezery v řádku špatně zvětší.

Jak zafixovat text ve Wordu

Pro text, který má být na místě vložte textové pole. Přes Další možnosti rozložení… (přes pravé tlačítko myši) textového pole nastavte na záložce Pozice pro směr Vodorovně i Svisle Absolutní pozici, a to vzhledem ke stránce nebo okraji. Přidejte zatržítko Zamknout ukotvení.

Jak nahradit slova

Pokud pracujete s velkým množstvím textu a potřebujete vyhledat a nahradit slovo nebo slovní spojení, použijte funkci Najít a nahradit v aplikaci Office.Vyberte Nahradit nebo stiskněte Ctrl+H.Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat.Pokud chcete zjistit, kde se text v souboru zobrazuje, vyberte Najít další.

Jak vyhledávat v prohlížeči

Použití lišty Najít

a poté na Najít na této stránce…, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+F. Ve spodní části okna se objeví lišta Najít. Zadejte do vyhledávacího pole hledaný termín.

Jak se dělá tvrdá mezera

Word, WordPad a konkurenční svobodný Writer – Ctrl + ⇧ Shift + mezerník . V dřívějších verzích ale pomocí Ctrl + mezerník .

Jak udělat mezeru mezi odstavci

Změna mezer mezi odstavciVyberte odstavce, které chcete změnit.Klikněte na kartu Rozložení stránky a v části Mezery upravte vzdálenost před nebo za každým odstavcem klikáním na šipky nahoru nebo dolů v polích Před a Za.

Jak porovnat text ve Wordu

Porovnání dvou verzí dokumentuOtevřete jednu ze dvou verzí dokumentu, které chcete porovnat.V nabídce Revize vyberte Porovnat dokumenty.V seznamu Původní dokument vyberte původní dokument.V seznamu Revidovaný dokument přejděte na druhou verzi dokumentu a pak vyberte OK.

Jak zkontrolovat plagiátorství ve Wordu

Na kartě Domů vyberteEditor. V podokně Editoru vyhledejte Podobnost a klikněte nebo klepněte na Zkontrolovat podobnost s online zdroji. Až se kontrola provede, Editor vám zobrazí, jaká část obsahu (v procentech) se shoduje s texty nalezenými online a kolik pasáží v dokumentu je potřeba zkontrolovat.

Jak posunout text ve Wordu dolů

V nabídce nastavení vzhledu stránky klikneme na kartu Rozložení, kde nás zajímá svislé zarovnání. Vybereme položku Dolů a ujistíme se, že bude nastavení aplikováno pouze na tento oddíl.

Jak posunout text dolů

Pomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak svázat text

Svázání odstavcůVyberte odstavce, které chcete mít pohromadě na stránce.V nabídce Format (Format) klikněte na Paragraph (Odstavec) a potom na kartu Line and Page Breaks (Konce řádků a stránek).Zaškrtněte políčko Keep with next (Svázat s následujícím).

Co to je odstavec

Odstavec je graficky oddělená část souvislého textu, obvykle bez nadpisu. Obsahuje jednu nebo více vět, které mají tvořit určitý logický celek. Text se člení na odstavce kvůli lepší čitelnosti (prostředek tzv. horizontálního členění textu).

Jak udělat pevný spojovník

Vytvoření pevné pomlčky

Na kartě Vložení ve skupině Symboly klikněte na Symbol. V okně, které se otevře, klikněte na Další symboly. V dialogovém okně Symbol klikněte na kartě Speciální znaky na řádek Nerozlomný spojovník , který chcete zvýraznit, a potom klikněte na Vložit. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Jak nahradit slovo taky

Musíme o nich přemýšlet. Okamžitě můžeme použít slovíčka též, taktéž, rovněž.

Jak nahradit slovo řekl

synonymaEditovatpovědět, pronést, (knižně) pravit, dít.vyjádřit, sdělit.požádat, zažádat.nazvat, označit.

Jak správně hledat informace

Obecně je možné nabídnout čtyři základní možnosti vyhledávání: katalogy, vyhledávače, metavyhledávače, specializované vyhledávače. Každý z nich nabízí jiné možnosti, má své výhody i stinné stránky. Většina uživatelů běžně používá vyhledávače, což ale nemusí být vždy optimální.

Jak efektivně vyhledávat

Velkým pomocníkem při vyhledávání jsou možnosti pokročilého vyhledávání – použití operátorů. Vložíte-li hledaná slova do uvozovek (““), výsledné stránky budou obsahovat všechna uvedená slova v zadaném tvaru i pořadí těsně u sebe. Jako frázi můžete zadat i jedno slovo a to se vyhledá ve vámi zadaném tvaru.

Jak nastavit pevnou mezeru ve Wordu

Toto provedete jednoduše tak, že smažete běžný mezerník za daným jednoznakovým slovem (např. a či v) a vložíte místo něj pevnou mezeru (ve wordu je to zkratka ctrl + shift + mezerník, v open officu jen shift + mezerník).

Jak udělat mezeru

Na PC se nezlomitelná mezera častokrát píše pomocí kláves Ctrl + Shift + mezera. V případě, že Vám výše uvedený způsob nefunguje, je vždy možné se spolehnout na ASCII kódy, kde se nezlomitelná mezera napíše zmáčknutím klávesy Alt a vyťukání kódu 0160 na numerické klávesnici. Po puštění Altu se pevná mezera napíše.