Jak se cte nemecky S?

Jak číst německé R

Na většině německého jazykového území je obvyklá hrdelní výslovnost jako [ʁ] nebo [R]. V jižním Německu, na většině území Rakouska a v části Švýcarska se vyslovuje alveolární vibranta [r]. V pozici po samohláskách se /r/ vokalizuje na [ɐ], například besser [ˈbɛsɐ], lepší, sehr [zeːɐ̯], velmi.

Jak se čte EI

das Ei [das aj] vejce ( v některých případech se AI čte jako É ( jako ve francoužtině) př. Training [ tréning], Fair [ fér] ( spravedlost, něco je fér)) IE se čte Í.

Jak správně vyslovovat němčinu

Přízvuk – v němčině je důraznější a neleží vždy na prvním místě jako v češtině. 2. Nepřízvučné slabiky: e – se vyslovuje velmi slabě [ ə ] nebo se zcela vypouští: Lampe 3. Zaokrouhlené samohlásky: ö, ü, äu – se vyslovují se zaokrouhlenými rty.
Archiv

Jak se čte Ä

Přehlasované A (tedy Ä) vyslovujeme standardní výslovností jako krátké /ɛ/ nebo dlouhé /ɛː/ (stejné jako české E a É).

Jak se čte německy v

Výslovnost

zápis výslovnost příklady
tz ts jako české c sitzen
v f Villach , Eva
w v Wagner
z ts jako české c zehn , Franz

Jak se čte Ö v němčině

Znak je složen z písmene O a přehlásky (umlaut) a vyslovuje se buď jako polozavřená přední zaokrouhlená samohláska [ø] nebo jako polootevřená přední zaokrouhlená samohláska [œ].

Jak se čte Přehlasovaný u

Znak je složen z písmene U a přehlásky (umlaut) a vyslovuje se většinou jako zavřená přední zaokrouhlená samohláska [y], v ajmarštině jako [uː], v mapudungunu a puelčštině jako zavřená střední nezaokrouhlená samohláska [ɨ].

Co je ö

Přehlasované o, jinak nazývané také o s přehláskou, je jednou ze specifických samohlásek používaných především v německém jazyce. Jeho zápis je velmi jednoduchý i na standardní české klávesnici.

Jak se čte sch

sch /ʃ/ Narazíme-li v německých slovech na spřežku sch, čteme ji jako /ʃ/ (české “š”).

Jak se čte ÄU

Výslovnost

zápis výslovnost příklady
eu, äu ɔy jako v českém boj neu , Häuser
au au Haus , auf
ei, ai ai nein , Mai
ie iː dlouze, jako v českém sníh Wien , Liebe

Jak napsat Ü

(Alternativou je stisknutí kláves pravý <Alt> + <=> a následně daného písmena.) Znaky s dlouhou přehláskou (ő, ű) lze napsat pomocí stisknutí kláves pravý <Alt> + <é> a následně daného písmena. Všechna písmena maďarské abecedy lze (na Macu) napsat na české klávesnici.

Jak se píše Ő

Znaky s dlouhou přehláskou (ő, ű) lze napsat pomocí stisknutí kláves <Shift> + <Alt> + <¨> a následně daného písmena.

Jak se čte ë

Hlásky /a, e, i, o, u/ se vyslovují jako v češtině. Hláska /y/ se vyslovuje jako temné německé /ü/. Hláska /ë/, nese-li přízvuk, se vyslovuje jako středový střední vokál /ə/. Nenese-li přízvuk, ztrácí se a pouze prodlužuje předcházející slabiku: shumë [šúm] .

Jak se vyslovuje Ischia

Ischia(vyslovuje se „Iskia“), kouzelný vulkanický ostrov v Tyrhénském moři, se rozkládá na ploše necelých 47 km².

Jak se vyslovuje euro

Výslovnost AU, OU a EU

Europe/'jʊərəp/ euro/'jʊərəʊ/
neurology/nju:'rɒlədʒi/ neutral/'nju:trəl/
pneumonia/nju:'məʊniə/ feud/'fju:d/
Zeus/'zju:s/ deuce/'dju:s/

17. 4. 2021

Jak se dělá ostré S

Psaní na klávesnici

Na jiných klávesnicích se obvykle přímo nevyskytuje, lze jej zadat buď kódem znaku (ve Windows typicky pomocí Windows kódu znaku Alt + 0 2 2 3 , případně DOS kódem znaku Alt + 2 2 5 ) nebo klávesovou zkratkou, která je často konstruována jako modifikace klávesy S (např. AltGr + S ).

Jak napsat *

Hvězdička *Pravý Alt + –Levý Alt + 42.Přepněte na anglickou klávesnici (Alt + Shift) a poté kombinaci Shift + klávesa pro á

Jak napsat SS čárkou dole

ASCII PRO STŘEDNÍK

Druhou možností je použít standardní ASCII kód. Postupujeme tak, že nejprve zmáčkneme levý Alt (nalevo od mezerníku). Poté na numerické části klávesnice vyťukáme kód 59 a nakonec levý Alt pustíme. Znaménko se automaticky propíše do textu.

Jak se vyslovuje Lungo

Pokud si tedy objednáte espresso, dostanete v každé správné kavárně 30 ml poctivé kávy. Pokud však řeknete presso, bez toho malého krátkého písmenka na začátku, dostanete v lepším případě 30 ml kávy do 60-90ml hrnku s konvičkou horké vody – neboli (espresso) lungo [čteme lungo].

Jak se cte italský ch

c se čte jako k před a, o, u, souhláskou a ve skupinách che, chi. c se čte jako č před e, i a ve skupinách cia [ča], cio [čo], ciu [ču]. g se čte jako g před a, o, u, souhláskou a ve skupinách ghe, ghi.

Jak nahradit ostré S

Jelikož znak ß (ostré S, scharfes S) existuje vlastně jen jako malé písmeno, je při psaní kapitálkami nahrazován SS. To může samozřejmě zejména u studentů vést k nedorozuměním při výslovnosti. Nenechte se tím tedy zmást.

Jak se píše Prehlasovane S

běžný zápis: pravý ALT + tl. § (paragraf)alternativní zápis: pravý ALT + S (nefunguje na CZ kl.)ASCII zápis: ALT+225 / ALT+0223.UNICODE zápis: U+00DF / U+1E9E (velké ẞ)

Jak udělat tečku S čárkou

Postupujeme tak, že nejprve zmáčkneme levý Alt (nalevo od mezerníku). Poté na numerické části klávesnice vyťukáme kód 59 a nakonec levý Alt pustíme.

Jak napsat jednu čárku nahoře

Stiskněte levý Alt. Na numerické klávesnici zadejte číselný kód 124. Pusťte levý Alt a ihned se zapíše.

Jak vyslovit latte macchiato

(Ano, čtete správně – káva pro děti…) Latté macchiato [čteme laté makjáto]: Je verze caffé latté, která se však liší technikou přípravy. Do sklenice se nejdříve naleje mléko, které je napěněné do mikropěny.