Jak se žije na Antarktidě?

Jak se zije na Antarktidě

Krajina i podnebí jsou v Antarktidě natolik drsné, že se tu žádní lidé nikdy neusadili natrvalo. Jedinými obyvateli tohoto kontinentu jsou vědci, kteří tu pracují na výzkumných projektech.

Co je typické pro Antarktidu

Podnebí v Antarktidě je velmi extrémní – jedná se o nejsušší, největrnější a nejchladnější oblast na světě. Průměrná roční teplota u pobřeží (okraje) Antarktidy se pohybuje kolem –10 °C, ve vnitrozemí okolo –60 °C. Panují zde nejnižší teploty na naší planetě a ty navíc doprovází vítr o rychlosti až 300 km/h.

Co roste na Antarktidě

Četnější jsou různé mechy (dosud známo 104 druhů) a zejména lišejníky (známo 380 druhů), dále se vyskytují i některé řasy, houby, játrovky a bakterie. Některé z nich přežívají i v místech trvale zaledněných. Řada druhů nižších rostlin je endemická. Mnohem bohatší je mořská vegetace, zastoupená zejména fytoplanktonem.

Jaká je teplota na Antarktidě

Antarktida je nejchladnější kontinent na Zemi s trvalou sněhovou pokrývkou téměř na celém povrchu. Nejnižší teploty bývají ve vnitrozemí. Pohybují se od -40 do -70 °C v zimních měsících a mezi -10 a -40 °C v létě. Vůbec nejnižší zaznamenaná teplota na Zemi (- 89,2 °C) byla naměřena na stanici Vostok 21.

Kdo vlastní Antarktidu

Antarktida nepatří žádnému státu. Má bohaté zásoby nerostů a ryb, takže si na ni různé země dělaly během historie nárok. Dvanáct států podepsalo v roce 1959 smlouvu na podporu vědeckého výzkumu a míru na Antarktidě. Tuto smlouvu dosud podepsalo osmatřicet zemí.

Kdo žije v Antarktidě

Symbolem Antarktidy jsou tučňáci, jen několik málo druhů však sídlí přímo na Antarktidě např. tučňák kroužkový, císařský, oslí, patagonský, královský atd. V antarktickém moři žije celkem 19 druhů savců, jsou to především lachtani, mroži, tuleni, rypouši, velryby, plejtváci, kosatky nebo vorvani.

Jak se mluví v Antarktidě

Jazyky Antarktidy

V Antarktidě nenalezneme žádné domorodé jazyky. Počet obyvatel, kteří zde pobývají, kolísá. V zimním období je to asi 1000 lidí, během letního období se pak počet zvyšuje asi na 5000. Nachází se zde 66 výzkumných základen, ale pouze polovina z nich funguje po celý rok.

Jak žijí lidé v polárních oblastech

Polární Inuité, nejseverněji žijící lidé na světě, obývají zemi věčného ledu v Qaanaaqu v severozápadním Grónsku, necelých 1 600 km od severního pólu. V současné době je osídlení člověkem velice nízké, méně než 1 osoba/km2. Osídlení je vázáno zejména na oblasti těžby nerostů, a to hlavně v Asii.

Jaká zvířata žijí v Antarktidě

Symbolem Antarktidy jsou tučňáci, jen několik málo druhů však sídlí přímo na Antarktidě např. tučňák kroužkový, císařský, oslí, patagonský, královský atd. V antarktickém moři žije celkem 19 druhů savců, jsou to především lachtani, mroži, tuleni, rypouši, velryby, plejtváci, kosatky nebo vorvani.

Kdy jet na Antarktidu

Nejvhodnější doba je, období, kde je na Antarktidě nejtepleji-od listopadu do března.

Jaký je hlavní rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou

Arktida a Antarktida jsou vlastně co do rozložení pevniny a moře negativem a pozitivem téhož. Jinými slovy, v Arktidě je centrální mořský bazén, který je obklopen pevninami, v Antarktidě je centrální pevnina obklopená mořem.

Jak dlouho trvá polární den

Na hranici polárního kruhu dochází během roku jen k jednomu polárnímu dni (celkem trvá 20 hodin, 4 hodiny příšeří vlivem vodorovného směru slunečních paprsků se zemským povrchem) a to během letního červnového slunovratu (obratník Raka na severní polokouli a prosincovému slunovratu na polokouli jižní (obratník Kozoroha) …

Jak dlouho trvá polární den a noc

Čím je pozorovatel dále od polárního kruhu (blíže k pólu), tím je polární noc delší. V oblasti pólů pak půl roku (179 dnů zcela pod horizontem, a dalších 7 dnů částečně pod horizontem) Slunce nevychází (trvá polární noc) a pak následně půl roku nezapadá (polární den).

Co skrývá Antarktida

Antarktida je často považována za vhodné místo pro hledání dávných ztracených civilizací. Vodítek údajně existuje více, jedním z nich je i tzv. Eltaninská anténa. Objevena byla v roce 1964 na dně oceánu a brzy se stala jednou z největších záhad tohoto kontinentu.

Čím se liší Arktida a Antarktida

Arktida a Antarktida jsou vlastně co do rozložení pevniny a moře negativem a pozitivem téhož. Jinými slovy, v Arktidě je centrální mořský bazén, který je obklopen pevninami, v Antarktidě je centrální pevnina obklopená mořem.

Kdo dobyl Antarktidu

Budoucnost kontinentu

Jižní pól jako první dobyl v prosinci 1911 Nor Roald Amundsen. Na území Antarktidy byla objevena bohatá naleziště nerostů a v okolních mořích je obrovské množství ryb a živočichů.

Jaká zvířata žijí na Antarktidě

Symbolem Antarktidy jsou tučňáci, jen několik málo druhů však sídlí přímo na Antarktidě např. tučňák kroužkový, císařský, oslí, patagonský, královský atd. V antarktickém moři žije celkem 19 druhů savců, jsou to především lachtani, mroži, tuleni, rypouši, velryby, plejtváci, kosatky nebo vorvani.

Kde trva den nebo noc pol roka

K největším extrémům dochází právě za polárním kruhem, kde nastává polární den a noc. Polární den je stav, kdy je Slunce celejch 24 hodin nad obzorem a vůbec nezapadne. A právě na severním pólu trvá tenhle jev půl roku, v létě. Polární noc je opak polárního dne, kdy tu Slunce v zimě celejch 24 hodin vůbec nevyjde.

Kde jsou nejdelší dny

Na území mezi polárním kruhem a pólem může den (stejně jako noc) trvat víc než 24 hodin.

Kde je půl roku polární den

Polární den je stav, kdy je Slunce celejch 24 hodin nad obzorem a vůbec nezapadne. A právě na severním pólu trvá tenhle jev půl roku, v létě.

Kde na světě není noc

Délka polárního dne

V oblasti pólů je pak Slunce 179 dnů zcela nad horizontem, a 7 dní částečně nad horizontem. Slunce v těchto dnech nezapadá, jedná se tedy o polární den a pak následně půl roku nevychází (polární noc).

Kdo byl prvni na Arktide

To, že se jedná o průliv, objevil až v letech 1725–1730 Dán v ruských službách Vitus Bering, jehož jméno dnes průliv nese. První celkový průjezd severovýchodní cestou vykonala v letech 1878–1880 švédská výprava lodi Vega, kterou vedl A. E. Nordenskjöld.

Kdo objevil Antarktidu

Budoucnost kontinentu

Jižní pól jako první dobyl v prosinci 1911 Nor Roald Amundsen. Na území Antarktidy byla objevena bohatá naleziště nerostů a v okolních mořích je obrovské množství ryb a živočichů.

Jak dlouho trvá rok na uran

Uran (planeta)

Uran
Afel 3 006 389 405 km 20,096 471 90 au
Perioda (oběžná doba) 30 708,16 d (84,07 a)
Synodická perioda 369,65 d
Orbitální rychlost

Na jaké planetě je nejkratší den

Vlivem pomalé rotace trvá jeden sluneční den na Merkuru 176 pozemských dnů. Oproti tomu jeden rok na Merkuru by trval jen 88 pozemských dnů.