Jak se píše 100 procent?

Jak se píše 100%

Číslo a značku oddělujeme mezerou: 100 Kč = sto korun českých, 2 000 000 Kč = dva miliony korun českých (viz Značky, čísla a číslice). Pokud mezi číslem a značkou mezera není, čteme složený výraz jako přídavné jméno: 100Kč = stokorunový (viz Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)).

Jak správně napsat procenta

Při psaní procent se stačí řídit tím, jak se zapisují slovy. Když tedy chceme napsat deset procent, správně je to 10 % (tedy s mezerou). V případě, kdy chceme vyjádřit přídavné jméno (desetiprocentní), správně se to zapisuje bez mezery (tedy 10%).
Archiv

Jak napsat dvacet procent

V případě, že pomocí číslice a značky vyjadřujeme přídavné jméno, mezeru nevkládáme: 8km = 8kilometrový, osmikilometrový, 20% = 20procentní, dvacetiprocentní, 12° = 12stupňový, dvanáctistupňový, 24h = 24hodinový, dvacetičtyřhodinový i čtyřiadvacetihodinový.
Archiv

Jak číst procenta

Slovo PROCENTO vzniklo spojením slov per centum, což v latině znamená dělení číslem 100. Pro procento se užívá znak % (čteme: procento). Pomocí procent vyjádříme část z celku. 1% z celku vypočítáme, když základ vydělíme stem.

Jak se píše číslo

Číslovky základní, řadové a násobné

se píší zvlášť, pouze pokud mají převrácený slovosled, píší se dohromady: dvacet jedna, tři sta padesát šest, ale jednadvacet, šestapadesát. Za řadovými číslovkami (kolikátý) píšeme tečku: 5. kapitola, o 8.

Jak se píše 10x

Bez mezery se píše rovněž například 10x neboli 10krát, 10násobný nebo desetinásobný. Číslovky složené z jednotek a desítek píšeme a vyslovujeme dvojím způsobem: jedenadvacet, dvaadvacet nebo dvacet jeden, dvacet dva…

Jak napsat 50%

Pokud však číslice vyjadřuje přídavné jméno, pak se píše bez mezery – jak říkávali sazeči – kompres: 50% slivovice. Je to jednoduché, stačí si připomenout, jak vyslovujeme, a vypsat si slovy: 50 % = padesát procent a 50% = padesátiprocentní.

Jak se píše 10 procent

přídavné jméno desetiprocentní se v ČR od reformy českého pravopisu z roku 1993 zapíše 10% (bez mezery mezi číslem a znakem), zatímco číslovka a podstatné jméno deset procent se zapisuje s mezerou čili 10 %.

Jak psát 50ti

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Jak psát jednotky za čísly

Jednotky, se píší vždy stojatě, oddělené zúženou mezerou od číselné hodnoty, tedy 3m, 15°C, 45W, 273K, 100%. Jedinou výjimkou je úhlový stupeň: 90°.

Jak napsat 30%

30 % vs. 30% – v čem je rozdíl Číslovky se zkratkami jednotek, jako jsou kilometry, kilogramy, ale třeba i procenta, oddělujte v základním tvaru vždy mezerou. K lepšímu pochopení si stačí údaje rozepsat slovy – deset kilogramů, dvacet kilometrů, třicet procent a podobně.

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Jak napsat 18ti

Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let). Pozor! Pokud za číslovkou následuje přídavné jméno, píšeme je bez mezery, ale ve spojení s podstatným jménem je mezera: 18letý, ale od 18 let.

Jak se píše 25

Bez mezery píšeme:

desetinná čísla: 0,5; 5,25; 0,125; 9,567 32. znaménka + nebo − vyjadřující kladnou/zápornou hodnotu čísla: +5 °C, −15 °C.

Jak se píše 50 na 50

Psaní procent číslem a znakem %:

Velmi často se v textech setkávám s různými kreativními paskvily typu 50%ní nebo 50%-ech. Jedinou správnou variantou ve všech pádech a obou číslech jsou však nesklonné zápisy 50 % a 50%.

Jak se správně píšou jednotky

Jednotky, se píší vždy stojatě, oddělené zúženou mezerou od číselné hodnoty, tedy 3m, 15°C, 45W, 273K, 100%. Jedinou výjimkou je úhlový stupeň: 90°.

Jak se píšou centimetry

Jde-li o veličinu ve spojení s podstatným jménem, tj. o dvě samostatná slova, vkládá se mezi ně mezera, tj. např. 10 cm (= deset centimetrů), 9 V (devět voltů), 60 W (šedesát wattů), 100 % (sto procent), 250 kW, 1 110 MPa, 37 °C atd.

Jak se píše 50ti

Běžně se totiž ke značce dopisuje koncovka, která tam vůbec, ale vůbec nepatří: třeba bez 50ti procent, do 50ti kilo místo správných bez či do 50 procent a podobně.

Jak napsat 10letý

10letý/10ti letý aneb perlička českého pravopisu

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Jak psát 15ti

Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán. Poznámka: v případě psaní čísla s jednotkou, např. 10 kg banánů, je vhodné mezi číslo a jednotku místo obyčejné mezery vkládat mezeru nezlomitelnou (   ): „10 kg“ dá výsledek „10 kg“.

Jak psát čísla

Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme každé slovo zvlášť, např. dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, dva tisíce dvě stě třicet jedna, jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm; dvacátý pátý, stý padesátý, čtyřstý sedmdesátý osmý, tisící devítistý padesátý šestý.

Jak zapisovat jednotky

Jednotky, se píší vždy stojatě, oddělené zúženou mezerou od číselné hodnoty, tedy 3m, 15°C, 45W, 273K, 100%. Jedinou výjimkou je úhlový stupeň: 90°.

Jak se píše číslo jednací

Číslo jednací (zkracováno č. j., čj.) je jednoznačný identifikátor dokumentu.

Jak vypada cislo jednaci

Tvar čísla jednacího

Číslo jednací je tvořeno spisovou značkou, pomlčkou a číslem dokumentu (záznamu). Číslo jednací tak např. vypadá: ZK PHA 131/2015-1 – označuje první dokument ve spisu, který má spisovou značku ZK PHA 131/2015, neboli tuto žádost o informace.

Jak vypadá číslo jednací

Číslo jednací se vyznačuje na příchozí, nebo odchozí, analogový dokument vylepením štítku, který číslo jednací obsahuje, nebo otiskem podacího razítka a vepsání do něj čísla jednacího ručně.