Jak se píše 2?

Jak se píše 2 krát

Pokud je × součástí jednoho složeného slova společně s číslem, píšeme tyto výrazy dohromady“. Přikláněla bych se tedy k tomu, že Vaše věta patří do druhé skupiny a jedná se o jedno slovo, tedy bych napsala 2× 1 000 Kč. Martin: Děkuji za ověření, budu tedy psát 2×.
Archiv

Jak psát čísla v textu

Číslovky základní, řadové a násobné

se píší zvlášť, pouze pokud mají převrácený slovosled, píší se dohromady: dvacet jedna, tři sta padesát šest, ale jednadvacet, šestapadesát. Za řadovými číslovkami (kolikátý) píšeme tečku: 5. kapitola, o 8.
Archiv

Jak se píše 5 krát

Jak na čísla

V případě, že tyto značky píšeme v matematických operacích, oddělujeme je od čísel mezerou (například: „plocha 5 m × 5 m“, „měřítko 1 : 10 000“, „poměr 1 : 5“, „3 + 2 = 5“). Pokud je však píšeme jako složené slovo s číslem, píšou se dohromady bez mezery („Jel jsem na té horské dráze snad 20ד).

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.
Archiv

Jak napsat 3 krát

Před desetinnou čárkou ani po ní mezeru nevkládáme. (Píšeme tedy například 8 544 262,131 125 4 .) Mezerou bychom měli oddělovat i symboly pro sčítání, násobení a další početní úkony (například 12 + 15; 3 x 8 ).

Jak napsat číslo

Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme každé slovo zvlášť, např. dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, dva tisíce dvě stě třicet jedna, jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm; dvacátý pátý, stý padesátý, čtyřstý sedmdesátý osmý, tisící devítistý padesátý šestý.

Jak se píše 3 měsíční

Doufejme jenom, že se do češtiny nevloudí nový německý pravopis s povinným uváděním spojovníku, divisu čili tiré – podle 3-mal a 3-monatlich například v podobě 3-krát, 3-měsíční.

Jak se píše číslo 7

Jak psát 7

Správný zápis této číslovky je pouze a jedině sedm.

Jak psát 15ti

Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán. Poznámka: v případě psaní čísla s jednotkou, např. 10 kg banánů, je vhodné mezi číslo a jednotku místo obyčejné mezery vkládat mezeru nezlomitelnou (   ): „10 kg“ dá výsledek „10 kg“.

Jak se píše 15ti

O číslovkách to platí dvojnásob. V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak se píše 2krát

Zápis „po dobu 10ti minut“ je hoky- nářský a na libovolné vyšší intelektuální úrovni je naprosto nepřijatelný. Naopak píšeme „1,5krát“ (takto bez mezery), 10metrový (pokud nedáme přednost elegantnějšímu „deseti- metrový“ nebo „o délce 10 m“).

Jak se zapisuje krát

Pokud je × součástí jednoho složeného slova společně s číslem, píšeme tyto výrazy dohromady: 20× = 20krát, dvacetkrát.

Jak se píše 5

Pět píšeme číslem jako 5.

Jak se správně píše 8

Osm je přirozené číslo, které následuje po číslu sedm a předchází číslu devět.

Jak se píše 1 rok

Den, měsíc a rok jsou samostatné údaje a kromě tečky se oddělují mezerou. Číselný údaj pro letošní Nový rok tak napíšete jako 1. 1.

Jak se píše 21

Dvacet jedna je přirozené číslo. Následuje po číslu dvacet a předchází číslu dvacet dva. Řadová číslovka je dvacátý první nebo jednadvacátý. Římskými číslicemi se zapisuje XXI.

Jak se píše 12ti

Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑ a ‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod …

Jak se píše 30ti

Skloňování číslic pomocí přípon

Nikdy tedy nepíšeme 6-ti, 5ti, 8-mi ani 30ti.

Jak se píše částka Kč

Číslo a značku oddělujeme mezerou: 100 Kč = sto korun českých, 2 000 000 Kč = dva miliony korun českých (viz Značky, čísla a číslice). Pokud mezi číslem a značkou mezera není, čteme složený výraz jako přídavné jméno: 100Kč = stokorunový (viz Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)).

Jak psát metry

Mezi veličinu a příslušnou jednotku se vkládá nebo nevkládá pevná mezera v závislosti na významu; mezera zde signalizuje předěl mezi slovy, aby tak bylo možné rozlišovat mezi typy jako např. 2 m tyče (= dva metry tyče) x 2m tyče (= dvoumetrové tyče).

Jak se píše na klávesnici krát

Krát můžete napsat pomocí pravého altu AltGr či levého Altu a Ctrl a klávesy pro závorku.

Jak se píše 7

Jak psát 7

Správný zápis této číslovky je pouze a jedině sedm.

Jak se píšou data

Datum v češtině zpravidla píšeme vzestupně a jednotlivé údaje oddělujeme tečkou s mezerou (například: „1. 4. 2017“), měsíc lze psát i slovně („1. dubna 2017“).

Jak se píše 22

Začneme u číslovek základních. Pokud potřebujeme napsat například, že se dostavilo 22 žáků, můžeme použít zápis s pořadím „nejprve desítky, potom jednotky, tedy dvacet dva. Spojení dvacet dva bude přitom psáno jako dvě slova.

Jak psát jednotky za čísly

Jednotky, se píší vždy stojatě, oddělené zúženou mezerou od číselné hodnoty, tedy 3m, 15°C, 45W, 273K, 100%. Jedinou výjimkou je úhlový stupeň: 90°.