Jak se píše trilion?

Jak vypadá trilion

Tzv. krátká soustava (z francouzského échelle courte) označuje slovem bilion číslo, které se rovná tisíci milionům (109) a další pojmenování následují vždy po tisícinásobku. Tedy trilion je tisíc bilionů (1012), kvadrilion je tisíc trilionů (1015) atd.

Jak číst velká čísla

Velká čísla

Jméno Mocninový zápis
sto 102
tisíc 103
milion 106
miliarda 109

Co je víc trilion nebo bilion

To znamená, že bilion je milion milionů, trilion je milion bilionů atd… Naproti tomu ve většině anglicky mluvících zemí se používá krátká škála s násobkem tisíc. V takovém systému bilion znamená tisíc milionů, trilion znamená tisíc bilionů (a tedy milion milionů).

Jak se píše milion v číslech

Milion

← 999 999 1 000 000 1 000 001 →
Celé číslo 1 000 000 Jeden milion
Rozklad 26 × 56
Římskými číslicemi
Dvojkově 11110100001001000000

Jak se píše 30ti

Skloňování číslic pomocí přípon

Nikdy tedy nepíšeme 6-ti, 5ti, 8-mi ani 30ti.

Co je větší než trilion

V takovém systému bilion znamená tisíc milionů, trilion znamená tisíc bilionů (a tedy milion milionů). V dlouhém systému se pro číslo tisíc milionů používá název miliarda, pro číslo tisíc bilionů se používá biliarda atd…

Co je největší číslo na světě

Z matematického hlediska žádné konečné nejvyšší číslo neexistuje. Některé z nás možná napadne ležatá osmička značící nekonečno, nejde však o reálné číslo, nýbrž o abstraktní pojem užívaný k označení něčeho, co nemá konec.

Jak se píše 100 milionů

Příloha:Číslovky (čeština)

číslo základní souborová
10 000 000 deset milionů, deset miliónů
100 000 000 sto milionů, sto miliónů
1 000 000 000 miliarda miliardery

Jak se píše miliarda

Miliarda (zkratka mld.) je základní číslovka, která označuje číslo 1 000 000 000, tedy 109 (jednička a za ní devět nul), jinými slovy tisíc milionů. V soustavě SI jí odpovídá předpona giga-.

Jak se píše 3 měsíční

Doufejme jenom, že se do češtiny nevloudí nový německý pravopis s povinným uváděním spojovníku, divisu čili tiré – podle 3-mal a 3-monatlich například v podobě 3-krát, 3-měsíční.

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Jaké je poslední číslo

Z matematického hlediska žádné konečné nejvyšší číslo neexistuje. Některé z nás možná napadne ležatá osmička značící nekonečno, nejde však o reálné číslo, nýbrž o abstraktní pojem užívaný k označení něčeho, co nemá konec.

Co je triliarda

Triliarda je název pro číslo 1021, tedy jedničku a za ní 21 nul: 1 000 000 000 000 000 000 000. V soustavě SI se triliarda označuje předponou zetta-. V krátké škále (užívané zejména ve Spojených státech) se číslo 1021 nazývá sextilion (což v češtině označuje číslo 1036).

Jak se píše 2 krát

Pokud je × součástí jednoho složeného slova společně s číslem, píšeme tyto výrazy dohromady“. Přikláněla bych se tedy k tomu, že Vaše věta patří do druhé skupiny a jedná se o jedno slovo, tedy bych napsala 2× 1 000 Kč. Martin: Děkuji za ověření, budu tedy psát 2×.

Jak se píše třikrát

Další případy. Číslovku píšeme dohromady s jiným výrazem v následujících případech: Přídavné jméno: 3m = třímetrový, 3% = tříprocentní, 3letý = tříletý (v případě podstatného jména píšeme s mezerou: 3 m = 3 metry nebo 3 % = tři procenta ) Dále u výrazu násobku: třikrát.

Jak se píše 3x

Jinak mezeru za × píšeme i při udávání rozměrů a poměru, bez mezery píšeme v případě, že se jedná o jedno slovo (20×, 100×). Tuto možnost bychom použili ve větách jako říkala jsem ti to už 100×, 3× vyhrál zlatou medaili, na přechodu se raději 2× rozhlédni.

Jak psát 3denní

Vytváří-li totiž číslovka s počítaným předmětem dohromady přídavné jméno, je nutné psát toto adjektivum dohromady (tedy např. 18letý, 20kilometrový, ale také 3denní a 6denní).

Jak se jmenuje největší číslo na světě

Takové číslo nese název googolplex. Jeho zápis bez mocniny by byl prý tak dlouhý, že by na to nestačila velikost našeho vesmíru.

Jak psát 3 krát

Před desetinnou čárkou ani po ní mezeru nevkládáme. (Píšeme tedy například 8 544 262,131 125 4 .) Mezerou bychom měli oddělovat i symboly pro sčítání, násobení a další početní úkony (například 12 + 15; 3 x 8 ).

Jak správně napsat 3krát

3krát: pravidla českého pravopisu.

Jak napsat 3 krát

Před desetinnou čárkou ani po ní mezeru nevkládáme. (Píšeme tedy například 8 544 262,131 125 4 .) Mezerou bychom měli oddělovat i symboly pro sčítání, násobení a další početní úkony (například 12 + 15; 3 x 8 ).

Jaký je poslední číslo

Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo. Přesto se řadí mezi čísla.

Co je vetsi než trilion

Bilion v krátké soustavě je tisíc milionů, trilion je tisíc bilionů, kvadrilion je tisíc trilionů atd.