Jak se platí neplacené volno?

Kdo platí zdravotní pojištění v době neplaceného volna

Čerpáte neplacené volno celý měsíc

Z toho plyne, že nebudete mít žádný příjem u tohoto zaměstnavatele. Stále jste však zaměstnancem a prostřednictvím svého zaměstnavatele musíte odvést zdravotní pojištění.
Archiv

Jak funguje neplacené volno

Neplacené volno je takové uvolnění z práce, které zaměstnanec nedostane proplaceno, tedy neplést s řádnou dovolenou. Poskytnutí neplaceného volna ale není automatické, rozlišujeme neplacené volno, se kterým musí zaměstnavatel souhlasit a neplacené volno na které vzniká zaměstnanci nárok ze zákona.

Jak dlouho může trvat neplacené volno

Pracovní volno bez náhrady mzdy před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců, není-li důvodem skončení zaměstnání výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodů dle ust. § 52 písm.
Archiv

Kdy si zaměstnanec může vzít neplacené volno

Jak je výše uvedeno, na čerpání neplaceného volna se zaměstnavatel a zaměstnanec musí dohodnout. Jedinou výjimku tvoří případy, kdy zaměstnanec pro překážku na své straně nemůže pracovat, a má proto nárok na pracovní volno (podle okolností s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy).
Archiv

Co musí obsahovat žádost o neplacené volno

Dohoda o neplaceném volnu by pak měla obsahovat:smluvní strany,datum,místo sjednání,dobu, na kterou je neplacené volno poskytnuto a.vhodné by bylo též stanovit, zda bude zaměstnanec hradit zaměstnavateli zdravotní pojištění, a pokud ano, jakou formou.

Jak požádat o neplacené volno

Žádost o poskytnutí neplaceného volna můžete podat písemně, ale i sdělit zaměstnavateli ústně. Pokud zaměstnavatel s poskytnutím neplaceného volna souhlasí, doporučuje se vždy sepsat písemnou dohodu o poskytnutí neplaceného volna a jeho rozsahu.

Jak účtovat neplacené volno

Za každý kalendářní den trvání neplaceného volna se připočte k úhrnu příjmů zaměstnance poměrná část minimální mzdy, která připadá na jeden den v daném měsíci. Za dobu neplaceného volna bude tedy pojistné činit 174,- Kč. Tato částka se připočte k pojistnému vypočtenému ze skutečně dosaženého příjmu.

Na co má zaměstnanec právo

Práva zaměstnanců

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Co nesmí zaměstnavatel

zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 12 odst.

Kam se obrátit když zaměstnavatel neplatí

V tomto případě máte možnost uplatnit svoji pohledávku u insolvenčního správce nebo se s ní obrátit na krajskou pobočku Úřadu práce České republiky. Po úřadu můžete ze zákona požadovat náhradu dlužné mzdy až za tři kalendářní měsíce.

Na co se nesmí ptát zaměstnavatel

sexuální orientace, náboženství, rasa, politika

Personalista nesmí při pracovním pohovoru zjišťovat, jakou máte sexuální orientaci, zda věříte v Boha a jste členem nějaké církve, stejně tak se nesmí ptát na politické názory, členství v politické straně nebo odborech. Tyto dotazy nemají nic společného s vaší prací.

Jak vymahat vyplatu

Pokud jste sám/sama, komu nebyla vyplacena mzda, můžete postupovat cestou soudního vymáhání pohledávky (tj. mzdy) podle občanského soudního řádu. V tomto případě budete muset podat žalobu proti Vašemu zaměstnavateli (v obecné promlčecí době, tedy do tří let ode dne, kdy se mzda stala splatnou).

Jaké informace si zjistit o zaměstnavateli před pohovorem

Zjišťování informací o přijímacím pohovoru

Dříve než se setkáte s potenciálním zaměstnavatelem, měli byste si být vědomi následujících skutečností: Co společnost provádí a jakým způsobem Finanční stav společnosti – expanduje společnost nebo jde o společnost v útlumu Kdo jsou hlavní konkurenti společnosti

Co delat kdyz nedostanu výplatu

Když vám dluží 15 dní po splatnostiVýplatu za červenec zaměstnavatel musí vyplatit nejpozději do konce srpna.Pak běží 15denní lhůta, kdy to zaměstnavatel ještě může napravit. Pokud ani 16. září nemáte peníze za červenec na účtu, můžete podat okamžitou výpověď.

Jak o sobě mluvit na pohovoru

Ve vaší odpovědi byste se rozhodně měli zaměřit na to nejdůležitější. Měli byste tak zmínit své pracovní zkušenosti a kvalifikaci, dále zájmy, které můžete s prací provázat, a svoji aktuální situaci – proč si hledáte práci a jakou cestou se ve své kariéře chcete ubírat.

Jak poznat že jsem uspěla u pohovoru

BlogyPohovor trval déle, než jste očekávali.Pohovor proběhl formou konverzace, nejednalo se pouze o odpovědi na dotazy.Bylo vám řečeno, jaké by byly VAŠE úkoly v této roli.Reakce manažera.Zaujala Vás nejen role, ale i společnost jako takováDostali jste odpovědi na všechny Vaše otázky.

Jak dlouho může zaměstnavatel Zadrzovat výplatu

Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu (nebo její část) déle než 15 dní po splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď.

Co nikdy Nerikat na pohovoru

5 nejčastějších chyb v komunikaci uchazeče o zaměstnání1/ Neznají firmu, kam se hlásí2/ Chybějící motivace.3/ Stěžování si na bývalé kolegy/vedoucí/náplň práce.4/ Výše mzdy v hlavní roli.5/ Bez otázek na pohovoru.

Na co se při pohovoru zeptat

Všeobecné otázky během pohovoruJaký druh zaměstnání byste upřednostnili, kdyby vám nezáleželo na výdělkuUpřednostňujete práci v týmu nebo individuální práciS jakými lidmi nechcete pracovatCo vás motivujePřekáží vám cestováníUcházeli jste se o jinou poziciJaké máte kariérní plány

Na co se nesmí ptát na pohovoru

sexuální orientace, náboženství, rasa, politika

Personalista nesmí při pracovním pohovoru zjišťovat, jakou máte sexuální orientaci, zda věříte v Boha a jste členem nějaké církve, stejně tak se nesmí ptát na politické názory, členství v politické straně nebo odborech. Tyto dotazy nemají nic společného s vaší prací.

Co se říká na pohovoru

Co říct na začátku pohovoruRád/a vás poznávám.Děkuji, že jste si na mě udělali čas.Přečetl/a jsem si popis práce.Zjistil/a jsem si informace o vaší firmě.Rád/a bych se o firmě dozvěděl/a ještě více.Tato práce zní opravdu zajímavě.Popis práce dokonale odpovídá mé kvalifikaci.

Co když mi zaměstnavatel nedá výplatu

Pokud vám zaměstnavatel nezaplatí dlužnou mzdu ani do 15 dnů po uplynutí nejzazší doby její splatnosti (např. výplatu za leden do 15. března), můžete podat okamžitou výpověď z pracovního poměru. Tím zároveň získáte nárok na odstupné, tedy náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku po dobu výpovědní doby.

Jak poznat že pohovor šel dobře

BlogyPohovor trval déle, než jste očekávali.Pohovor proběhl formou konverzace, nejednalo se pouze o odpovědi na dotazy.Bylo vám řečeno, jaké by byly VAŠE úkoly v této roli.Reakce manažera.Zaujala Vás nejen role, ale i společnost jako takováDostali jste odpovědi na všechny Vaše otázky.

Na co se Zamestnavatel nesmi ptat

sexuální orientace, náboženství, rasa, politika

Personalista nesmí při pracovním pohovoru zjišťovat, jakou máte sexuální orientaci, zda věříte v Boha a jste členem nějaké církve, stejně tak se nesmí ptát na politické názory, členství v politické straně nebo odborech. Tyto dotazy nemají nic společného s vaší prací.

Co říci o sobě na pohovoru

Co chce ale personalista na pohovoru zjistit je:Vaše relevantní vzdělání a profesní zkušenosti.Klíčové dovednosti a znalosti, které máte a přímo se vztahují k této příležitosti.Co hledáte ve své nové roli a čím Vás právě tato nabídka oslovila.