Jak se počítá 3 4?

Jak spočítat 3 4

3/4 = 34 = 0,75

Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny). Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou .

Jak se převádí celá čísla na zlomky

Abychom převedli desetinné číslo na zlomek, napíšeme si číslo bez desetinné čárky jako čitatel a do jmenovatele násobek desítky dle nejmenšího desetinného místa. Pokud je číslo vlevo od desetinné čárky, napíšeme ho stranou jako celé číslo.

Jak se počítá se zlomky

Zlomek je jen jinak zapsané dělení, hodnotu zlomku vypočítáme tak, že vydělíme čitatel jmenovatelem. Takže obecně pokud máme zlomek , pak hodnotou zlomku je číslo a/b. Předchozí zlomek (dvě pětiny) by pak měl hodnotu 2/5, což je 0,4.
Archiv

Jak vypočítat čtvrtinu

Výpočet zlomku z daného čísla Jednu polovinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme 2 Př: z 12 = 12 : 2= 6 Jednu třetinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme 3 Př: z 15 = 15 : 3 = 5 Jednu čtvrtinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme 4 Př: z 20 = 20 : 4 = 5 Stejný postup platí …

Jak vypočítat třetiny

Když chceme vypočítat jednu třetinu, musíme celek rozdělit na 3 části. To znamená, že dělíme třemi.

Jak dělit zlomek

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu. A nyní již máme výsledek.

Jak převádět zlomky

Převod zlomku na desetinné číslo

Význam zlomku je prostě podíl čitatele a jmenovatele. Zlomek tedy vyjádříme jako desetinné číslo prostě tak, že podělíme čitatele jmenovatelem (může se hodit postup pro „dělení pod sebou“). Příklady: 3 4 = 3 : 4 = 0 , 75 \frac{3}{4} = 3:4 = 0{,}75 43=3:4=0,75.

Jak se prevadi zlomky

Převod zlomku na desetinné číslo

K převodu zlomku na desetinné číslo musíme vydělit čitatel jmenovatelem. Pokud máme smíšené číslo, celé číslo zůstane nalevo od desetinné čárky.

Jak sčítat

Při sčítání sčítáme sčítance, takže pokud chceme sečíst 2 + 3, pak dvojka i trojka se nazývá sčítanec. Výsledkem je pak součet, tedy pětka ve výrazu 2 + 3 = 5 je součet. Sčítat můžeme prakticky jakákoliv čísla, ať už přirozená jako 1, 5, 157 nebo záporná -4, -74.

Jak se čte zlomek

Je-li čitatel nebo jmenovatel obecné číslo jednoduchého tvaru, čteme obyčejně lomeno, podle nebo stručněji dle. Na př. zlomek a/b čteme „á dle bé“ (nejčastěji) nebo „á lomeno bé“, „á podle bé“. Je-li ve jmenovateli součin čísla zvláštního a obecného, čte se číslo zvláštní v příslušném pádu.

Jak se počítá jedna čtvrtina

Když rozdělíme 60 minut na čtyři stejné díly (čtvrtiny), tak nám vyjde, že každý díl má 15 minut. Jedna čtvrtina je tedy 15 minut a tři čtvrtiny jsou 45 minut.

Co je to jedna čtvrtina

Pokud je celek rozdělen na 4 stejné části, každá část je jedna čtvrtina celku.

Jak se počítá 1 4

1/4 = 14 = 0,25

Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).

Co to je třetina

Hmotnost vydelit 3, to je třetina. Dvě třetiny je dvakrát tolik.

Jak se počítá sčítání zlomku

Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Pokud mají sčítané zlomky stejného jmenovatele, stačí prostě sečíst čitatele. Jmenovatele necháme stejného, tedy a c + b c = a + b c \frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c} ca+cb=ca+b.

Jak Vykrátit zlomek

Pokud chceme zlomek vykrátit, musíme vydělit čitatele i jmenovatele stejným číslem.

Jak převést zlomek na základní tvar

Jak na toNalezneme největšího společného dělitele dvojice čitatel a jmenovatel.Podělíme čitatel a jmenovatel nalezeným dělitelem.Výsledný zlomek je v základním tvaru.

Jak se odečítá

Při písemném odčítání zapisujeme čísla pečlivě pod sebe. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Je nutné napsat znaménko mínus před menšitele a místo znaménka „rovná se“ celý příklad podtrhneme. Začínáme zdola nahoru, nejprve jednotky, potom odčítáme desítky, stovky atd.

Jak se počítá odčítání pod sebou

Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava. Postupujeme z pravé strany. Vždy odečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně. Pokud je horní číslo menší než spodní, tak si „půjčíme“ desítku a místo ní v dalším sloupci odečteme o 1 víc.

Jak se čte 1 4

jedna celá dva; 1,4 –⁠⁠ jedna celá čtyři (desetiny); 1,9 –⁠⁠ jedna celá devět (desetin); 2,3 –⁠⁠ dvě celé tři (desetiny); 5,1 –⁠⁠ pět celých jedna (desetina); 25,4 –⁠⁠ dvacet pět celých čtyři (desetiny), nikoli *pětadvacet celých čtyři; 100,6 –⁠⁠ sto celých šest (desetin); 103,8 –⁠⁠ sto tři celé/celých osm (desetin); …

Jak vypočítat tři čtvrtiny

75% = 3/4 = 0,75 = tři čtvrtiny. 80% = 4/5 = 0,8 = čtyři pětiny. 90% = 9/100 = 0,9 = devět desetin.

Jak pocitat ctvrtiny

Když rozdělíme 60 minut na čtyři stejné díly (čtvrtiny), tak nám vyjde, že každý díl má 15 minut. Jedna čtvrtina je tedy 15 minut. Když rozdělíme 60 minut na šest stejných dílů (šestiny), tak nám vyjde, že každý díl má 10 minut. Jedna šestina je tedy 10 minut.

Jak vypočítat jednu třetinu

2. Když chceme vypočítat jednu třetinu, musíme celek rozdělit na 3 části. To znamená, že dělíme třemi.

Jak se dělí zlomek

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu.

Jak vypadají zlomky

Zlomky zapisujeme ve tvaru ba, kde a se nazývá čitatel a b jmenovatel. Aby měl zlomek smysl, nesmí být jmenovatel nula. Význam zlomku odpovídá dělení. Příklad: ve zlomku 23 je čitatelem číslo 3 a jmenovatelem číslo 2, hodnota zlomku 23 se rovná dělení 3 : 2 = 1 , 5 3:2 = 1{,}5 3:2=1,5 („jedna a půl“).