Jak se pozná kůrovec?

Jak vypadá kůrovec

Kůrovec (lat. Scolytinae, Ipinae) je malý drobný brouk o velikosti 1 – 9 mm. Má válcovitý nebo oválný tvar těla a je zbarven do hnědé až černé barvy. Patří do podčeledi brouků z čeledi nosatcovitých.
Archiv

Jak vypadá strom napadený kůrovcem

Jde o drobné pilinky připomínající mletou kávu, které vyhrnují kůrovci z požerků. Drtinky padají na zem a je možné je nalézt u paty stromu, např. v pavučinách nebo na bylinném podrostu. Hustě napadené stromy mívají patu kmene pokrytou vrstvou drtinek až o síle několika cm.
Archiv

Jak vypadá Larva kůrovce

Lýkožrout smrkový je brouk – kůrovec. Je to malý brouk cca 0,5cm hnědé barvy. Jeho larva je zhruba stejně velká bílá s žlutou hlavičkou. Lýkožrouti se žíví lýkem poté co se zavrtávají pod kůru stromů.

Jaké dřevo napadá kůrovec

Přednostně napadá čerstvě odumřelé stromy (polomové dříví, dříví z těžeb), stromy silně stresované suchem nebo z jiných příčin odumírající stromy. Při přemnožení, kdy nenalézá dostatek vhodného materiálu pro další množení, pak napadá i stromy zdravé. Z pohledu způsobu poškození je l. smrkový fyziologickým škůdcem.
Archiv

Jak škodí kůrovec

Tento brouk, kterého u nás žije přes sto druhů, má ještě radši stromy listnaté. Nejvíce aktuálně kůrovci škodí jilmům. Zabíjí je tak, že na ně přenesou parazitické houby. Konkrétní druh houby, která ničí ořešáky, objevili odborníci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Jak se bránit proti kůrovci

Desatero ochrany lesaOdstraňujte pro kůrovce atraktivní dřívíDůsledně vyhledávejte a těžte napadené stromy.Zredukujte stav kůrovců při jarním rojeníKombinujte metody asanace.Eliminujte kůrovce na skládkách.Nenechávejte napadené dříví v lese.Dočišťujte ohniska žíru.Neplýtvejte kapacitami a energií

Které stromy napadá kůrovec

Většinou se v současné době pod pojmem kůrovec myslí převážně druh lýkožrout smrkový, který napadá přednostně smrk, ale pokud je přemnožen a smrk v okolí není v dosahu, je schopen napadnout a zahubit i borovici lesní, vejmutovku, kleč, modřín, nalezen byl i na douglasce.

Jak daleko doletí kůrovec

Jak daleko kůrovec doletí Vlastní silou v laboratoři dokáží lýkožrouti smrkoví doletět až dvě desítky kilometrů.

Jak se šíří kůrovec

Kůrovec je celkem dobrý letec, je schopen uletět i kilometry. Většinou ale nemusí letět daleko, protože zdroj potravy najde ve svém okolí. V současnosti se může šířit i z neasanovaného kůrovcového dříví, které si nakoupíte a dovezete z lesa.

Jaký postřik na kůrovce

Postřik proti kůrovci Forester je určen na asanaci kůrovce v dávce 1,00% při dávce jíchy 5l na m3 (1l přípravku cca 20 m3). Volně prodejný přípravek insekticid bez omezení na odbornou způsobilost a je schválený na asanaci kůrovcového dříví.