Jak se projevuje epilepsie u děti?

Jak začíná epileptický záchvat

Záchvat většinou začíná tak, že člověk vykřikne a spadne na zem. Následně upadá do bezvědomí a jeho tělo se zmítá v křečích, které po několika desítkách sekund vystřídají záškuby končetin.

Jak poznat že se blíží epileptický záchvat

Kdy zpozornět a vyhledat lékaře, pokud se s epilepsií zatím neléčítepřechodná netečnost.krátké výpadky paměti nebo zmatenost.ztráta vědomínáhlá ztuhlost nebo náhlé upadnutí bez zjevného důvodu.náhlý záchvat bezdůvodného mrkání nebo žvýkanízáškuby rukou, nohou nebo těla.křeče bez přítomnosti horečky.

Kdy se diagnostikuje epilepsie

Epilepsie je neurologické onemocnění, charakterizované opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází za předpokladu opakovaného výskytu 2 a více nevyprovokovaných epileptických záchvatů.

Jak se leci epilepsie u dětí

Základní léčbou epilepsie je úprava životosprávy dítěte a podávání léků, tzv. antiepileptik. Jen v některých případech je vhodná léčba chirurgická. Základem „epileptické“ životosprávy je u dětí pravidelný denní rytmus s dostatkem spánku.
Archiv

Co spouští epileptický záchvat

Pro každého epileptika může být takovým spouštěčem něco jiného. Potíže může mimo jiné způsobit vynechání medikace, horečka, nepravidelná strava, hladovění, spánek, stres, alkohol, menstruační cyklus či reflexní reakce (blikající světlo, určitá hudba, náhlý hluk).

Co se nesmí při epilepsií

Epileptik nesmí vykonávat žádnou činnost, při které by při vzniku záchvatu mohl ohrozit sebe nebo své okolí. To znamená zákaz řízení motorových vozidel, zákaz práce na rizikových pracovištích, zákaz provozování rizikových sportů včetně plavání.

Co se nesmí při epilepsii

Epileptik nesmí vykonávat žádnou činnost, při které by při vzniku záchvatu mohl ohrozit sebe nebo své okolí. To znamená zákaz řízení motorových vozidel, zákaz práce na rizikových pracovištích, zákaz provozování rizikových sportů včetně plavání.

Co může vyvolat epilepsii

V dětství jde nejčastěji o vrozené genetické dispozice. U dospělých je častěji podkladem nádor, stavy po cévních mozkových příhodách, alkoholismus. Příčinou může být zánět mozku virový či bakteriální. Záchvaty se mohou objevit v akutním stadiu či po delší době jako pozdní následek.

Co může vyvolat epilepsií

V dětství jde nejčastěji o vrozené genetické dispozice. U dospělých je častěji podkladem nádor, stavy po cévních mozkových příhodách, alkoholismus. Příčinou může být zánět mozku virový či bakteriální. Záchvaty se mohou objevit v akutním stadiu či po delší době jako pozdní následek.

Kdy se objevi epilepsie

Záchvaty se nejčastěji objeví v průběhu prvního roku, v 70 % do 2 let od úrazu, možný je i pozdější začátek. Pokud se záchvat objeví hned v prvním týdnu po úrazu, neznamená to vždy, že se záchvaty budou opakovat později, a ani v tomto případě nemusí být dlouhodobá léčba podána.

Jak se dá vyléčit epilepsie

Jaké jsou možnosti léčby epilepsie Pokud jde o vlastní léčbu epilepsie, v případě, že příčinu známe pak se ji snažíme odstranit – operací, ozářením, či jinými léčebnými postupy. Jestliže příčinu neznáme, léčíme pomocí antiepileptik, t.j. léků proti epilepsii.

Jak se vyšetřuje epilepsie

Standardně se v diagnostice epilepsie využívá EEG. Je to vyšetření, zobrazující elektrickou aktivitu mozku. Část pacientů ovšem nemá na prostém EEG žádný nález, je tedy někdy nutné využít aktivační metody, které mohou záchvat vyvolat.