Jak se sazi angrešt?

Kdy sázet Stromkový angrešt

Angrešt můžeme vysazovat buď na podzim, nebo na jaře – výhodnější je výsadba podzimní. Pokud sazenice nesázíme těsně před zamrznutím půdy, ještě na podzim částečně zakoření a na jaře lépe využijí zimní vláhu.

Jak se pěstuje angrešt

Pěstování má své zásady

Půdní nároky má malé, stačí mu živná humózní půda s dostatkem zálivky. Každý rok zjara proveďte zmlazovací řez: staré výhony odstraňte a na stromku nebo keři nechte jenom ty mladé. Pro lepší úrodu vysazujte vždy několik stromků nebo keřů vedle sebe, angrešt je samosprašnou rostlinou.
Archiv

Co zasadit k angreštu

Stromky na kmínku se hodí zejména do menších zahrádek, kde potřebujete drobné ovoce a zeleninu dobře rozvrhnout na několik metrů čtverečních. Pod stromky angreštu můžete totiž zasadit další plodiny – dobře se tam bude dařit jahodám i některým druhům mělce kořenící zeleniny.

Jakou půdu pro angrešt

Angrešt vyžaduje půdy hlinité až hlinitopísčité bohaté na zásobní vápník, nesnáší půdy těžké, zamokřené a kyselé. Lze jej pěstovat v polostínu a poměrně dobře snáší otevřená stanoviště s mírným průvanem. Jedná se o dřevinu hodně náchylnou na americké padlí a tudíž je vhodné vybírat tolerantní odrůdy.
Archiv

Jak daleko sázet angrešt

Keře angreštu vysazujeme ve vzdálenosti 1,5m od sebe, stromky mohou mít vzdálenost menší.

Co napadá angrešt

Porosty angreštu často napadá padlí americké, které dovede zlikvidovat celou úrodu. Pokud jsou již bobule napadené, buď vůbec nedozrají, nebo jsou potažené plstnatým povlakem a znehodnocené. Stále je však šance proti padlí zakročit a zachránit úrodu na příští rok.

Co potřebuje angrešt

Angrešt vysazujeme na světlá stanoviště s lehkým přistíněním. Plné slunce mu příliš nevyhovuje. Půda by měla být dobře propustná, humózní, a dostatečně vlhká. Před samotnou výsadbou lze do předpřipravené jámy přidat odleželý kompost či zetlelé listí.

Jak se množí angrešt

Nejčastější metody množení angreštuřízkováním za zelena.dělením mateřské rostliny.kopčením mateřských keřůpotápěním výhonkůletním roubováním zelenými rouby na podnož meruzalky zlaté (Ribes aureum),roubováním v srpnu na spící rouby.jarním roubováním.

Jak hluboko zasadit Stromkový angrešt

Samotný stromek sázíme tak hluboko, jako rostl ve školce. Ke stromkovitému angreštu nezapomeneme upevnit oporu, která bude končit až nad místem roubování. Předejdeme tak pozdějšímu vylomení korunky, která bude těžknout pod záplavou plodů.

Kdy hnojit angrešt

Na těžších půdách hnojíme na podzim, na lehkých je výhodnější zapravit kompost brzy na jaře. Pokud jde o hloubku, tak v prvních letech po výsadbě, si můžeme dovolit zapravit hnůj nebo kompost hlouběji. Po dosažení plné plodnosti je situace značně ztížena, neboť kořeny jsou mělko pod povrchem.

Jak hluboko zasadit angrešt

Samotný stromek sázíme tak hluboko, jako rostl ve školce. Ke stromkovitému angreštu nezapomeneme upevnit oporu, která bude končit až nad místem roubování. Předejdeme tak pozdějšímu vylomení korunky, která bude těžknout pod záplavou plodů.

Jak stříhat angrešt

Vysazený keř angreštu v předjaří seřízneme na dva až tři pupeny, slabé a krátké výhony odstříhneme těsně u země. V následujícím roce ponecháme na keři čtyři až šest nejsilnějších, vhodně rozmístěných, vzpřímeně rostoucích výhonů, které zakrátíme o jednu třetinu. Předčasně vytvořený obrost zkrátíme na dva pupeny.

Jaký postřik na angrešt

Rybíz, angrešt a josta patří mezi nejzdravější ovoce. Dobrou prevencí proti všem žravým a savým škůdcům je předjarní postřik přípravkem Biool, který udusí i většinu vajíček a přezimujících škůdců. Během doby vegetace lze mšice vyhubit například Neudosanem nebo Bioolem, tedy ekologicky nezávadnými roztoky.

Co na plíseň na angreštu

Měli bychom začít angrešt (stejně jako rybíz – především černý) chránit již při rašení. A další ošetření aplikujeme těsně po odkvětu angreštu a pro jistotu znovu zopakujeme po deseti dnech až dvou týdnech. Osvědčenými přípravky pro boj s hnědým padlím jsou Discus nebo Sulikol 750 SC.

Jak se starat o angrešt

Angrešt má raději vlhčí půdu, tudíž pravidelná přiměřená zálivka je nutností. Řez: Řez se liší při keřové i při stromkové variantě rostliny. Po výsadbě keře (na jaře ihned, na podzim čekáme až do jara) zkrátíme výhony na dva až tři pupeny, ty slabé odstraníme celé hned u země.

Kdy Rizkovat angrešt

Množení angreštu řízkováním za zelena

Nejvhodnější termín je koncem června a začátkem července. Z mateřských rostlin odebíráme vrcholové části výhonků délky 150 mm až 200 mm. Na odřezku ponecháváme pouze vrcholovou listovou růžici, ostatní listy nožem odstraníme tak, abychom nepoškodili pupeny.

Kdy a jak sázet angrešt

Nejčastěji vysazujeme stromky a keře v podzimních či jarních měsících (prostokořenné), kontejnerované rostliny můžeme sázet i v průběhu sezony. Výsadba a substrát: Angrešt vysazujeme na světlá stanoviště s lehkým přistíněním.

Kdy dozraje angrešt

Angrešt se pěstuje jako středně velký keř či nízký stromek, který tvoří opadavé, laločnaté listy. Větvičky jsou ostnité, o tyto trny se při sklizni plodů či při řezu můžeme snadno poranit. Chutné plody dozrávají v létě.

Jak vypadá padlí na angreštu

Hnědé padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae) má zpočátku formu bílých moučnatých povlaků na letorostech, listech i na plodech. Napadené části přestávají růst, listy jsou pak malé a deformované, plody nekvalitní.

Jak ošetřit angrešt

Kdy, jak a čím ošetřovat Angrešt ošetřete 1x před květem a následně 2 – 4x po odkvětu v intervalu 5 – 10 dní (za vlhka a tepla interval zkracujeme a používáme 2% koncentraci). Rybíz ošetřujte až po odkvětu ve stejném intervalu i počtu ošetření.

Kdy stříhat Stromkový rybíz a angrešt

Rybíz i angrešt se zastřihávají pravidelně na podzim v období, kdy máme již po sklizni. Pokud nestihneme zastřihnout stromky v tomto období, nemusíme zoufat. Prostřih je možné provést i na jaře, než začne stromkový rybíz či angrešt rašit.

Jak Řízkovat angrešt

nařežeme si odřezky z výhonků v délce 6 až 10 cm. Ponecháme jen listovou růžici a ostatní horní listy zkrátíme na polovinu, spodní listy zcela odstraníme. (Tím snížíme odpařování vláhy). Takto upravené řízky pak napícháme do zastíněného foliovníku či pařeniště (substrát ze směsi písku, rašeliny nebo perlitu).

Kdy se stříká angrešt proti padlí

Chemická ochrana

V oblastech s pravidelným výskytem tohoto padlí provádíme první ošetření angreštu již před květem. Základní ošetření je však po odkvětu, kdy podle podmínek ošetřujeme dvakrát až třikrát v intervalech 5 až 10 dní. Černý rybíz ošetřujeme před sklizní (pozor na ochranné lhůty) a po sklizni.

Jak ostříhat rybíz a angrešt

Jak správně prořezat stromkový rybíz a angrešt

V koruně stromku ponecháme maximálně 6 výhonků, které zkrátíme přibližně o jednu třetinu tak, aby byly v rovnováze. Menší výhonky na stranách koruny zkracujeme za 2 až 4 pupenem. Po dalších 3 až 4 letech odřežeme kosterní výhonky za prvním pupenem.

Kdy sázet rybíz a angrešt

Výhodnější je obvykle výsadba podzimní. Sazenice, nejsou-li sázeny těsně před zamrznutím půdy, ještě na podzim částečně zakoření a na jaře lépe využívají zimní vláhu. Obvykle také v prvním roce vytvoří větší přírůstky. Jarní výsadba trpí více suchem, zejména je-li provedena později, v takovém případě je nutná závlaha.