Jak se slaví Velikonoce na Ukrajině?

Jak se slaví Velikonoce v Ukrajině

Zatímco pravoslavné Velikonoce probíhají na Ukrajině v duchu připomínání si ukřižování a z mrtvých vstání Ježíše Krista, stále mezi lidmi přetrvává mnoho předkřesťanských pohanských tradic. Zahrnují vzpomínku na zesnulé, ´vítání jara i přání hojnosti a bohaté úrody.
Archiv

Kdy jsou Velikonoce na Ukrajině

Kalendářní data katolických a pravoslavných Velikonoc

rok Velikonoce
katolické pravoslavné
2021 4. duben 2. květen
2022 17. duben 24. duben
2023 9. duben 16. duben

Archiv

Jak se slaví pravoslavné Velikonoce

Velikonoce jsou druhým největším církevním svátkem po Vánocích, a protože Pascha završuje předchozí 40 denní půst, nezapomíná se o Velikonocích samozřejmě hodně jíst. Podávají se však většinou jen jídla studené kuchyně, žádná teplá jídla ani ryby. Prostřeným stolům vévodí především mazance.

Jak se slaví Velikonoce

Velikonoce se v České republice soustředí na dva dny – neděli a pondělí. Velikonoční neděle se nese ve znamení radosti a veselí nad zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. V kostelech se konají slavnostní bohoslužby, světí se velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, vejce, chléb a víno) a doma se hoduje.

Co je to pomlázka

Pomlázka je český velikonoční lidový zvyk spočívající ve šlehání žen muži pomocí prutu či spleteného proutí taktéž nazývaného pomlázka, prováděný na Velikonoční pondělí. Výrazem pomlázka mohou být také označen samotný akt podarování během koledy, vykoledované dary, jako vejce či kraslice, nebo také velikonoční nádivka.

Jak se slaví Velikonoce v Rusku

Sdílení jídla o Velikonocích má v Rusku dlouhou tradici. Po snídani lidé navštěvují přátele a sousedy, vyměňují si vajíčka a velikonoční pečivo. Běžnou praxí je také navštěvovat hřbitovy a přinášet na hroby vajíčka, chléb a pivo, aby si zesnulí blízcí také užili hostinu.

Jak se slaví Velikonoce v Německu

Dospělí se v Německu nenudí hledají velikonoční pivo. V mnohých německých domácnostech lze spatřit stromeček, na který se věší krásně zdobená vejce. Na spoustě míst se pořádají tradiční jarní trhy, na kterých se dá nakoupit spousta dekoračních předmětů, květin, proutěných košů nebo sladkostí.

Jak se slaví v Rusku Velikonoce

Sdílení jídla o Velikonocích má v Rusku dlouhou tradici. Po snídani lidé navštěvují přátele a sousedy, vyměňují si vajíčka a velikonoční pečivo. Běžnou praxí je také navštěvovat hřbitovy a přinášet na hroby vajíčka, chléb a pivo, aby si zesnulí blízcí také užili hostinu.

Kde se nejvíce slaví Velikonoce

Velikonoce jsou nejdůležitějším církevním křesťanským svátkem a slaví se po celém světě. I když křesťanství má všude stejné základy, přesto se oslavy Velikonoc v různých zemích od sebe alespoň mírně liší. Nejvíce podobné oslavy jsou u našich nejbližších sousedů na Slovensku a v Polsku.

Kdy se nesmí prát prádlo na Velikonoce

Prádlo v Kristově krvi

Podle další ze zvyklostí ženy nesmějí prát prádlo. Jenže této práci by se o Velkém pátku neměli věnovat ani muži. Voda má v ten den totiž duchovní očistné poslání. Lidé dříve vstávali už před východem slunce a dokonce i s dobytkem se chodívali mýt do potoka, aby byli uchráněni před nemocemi.

Co znamená Bílá stuha na pomlázce

Pentle, mašle, stuhy jako nikdo druhý

Ale pozor, jedině bílé barvy. Ty barevné jim poté na pomlázku připevňují vyšlehané dívky a ženy a vyjadřují tak, jak si u nich ten který koledník stojí. Nejvyšší ze všech, červenou stuhou, vyjadřují ženy náklonnost a lásku, kdežto žlutá značí jasné odmítnutí.

Co znamenají barvy stuh

Důležitá byla i barva obdržených stuh. Červená byla z lásky, modrá symbolizovala naději, zelená přátelství a žlutá odmítnutí. Při obcházení vesnice muži neměli nijak složitá pravidla.

Jak se slaví Velikonoce v Chorvatsku

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, který v sobě nese silnou symboliku nového života a nového začátku. Chorvatsko je katolicky založenou zemí a Velikonoce, chorvatsky „Uskrs“ jsou spojeny s půstem, návštěvou kostelů, tradicemi a samozřejmě dobrým jídlem. Věřící se na Velikonoce připravují během 40 dnů půstu.

Jak se slaví Velikonoce v Anglii

Velikonoce v Británii se nesou ve znamení čokoládových zajíců a vajec. Nejznámějším velikonočním zvykem je Hon za velikonočními vajíčky (Easter egg hunt). Na velikonoční neděli ráno děti hledají v domě a na zahradě čokoládová vajíčka, která jim tam ukryl velikonoční zajíc.

Jak se slaví Velikonoce v Itálii

V Itálii se na Velikonoce setkáváme jak s vařenými barevnými vejci, která jsou součástí slavnostního oběda na velikonoční neděli, tak s vejci čokoládovými. Děti obvykle dostávají jedno velké čokoládové vejce, které uvnitř obsahuje překvapení, většinou hračku.

Které země neslaví Velikonoce

V Mongolsku žije pouhé jedno procento křesťanů, velikonoční svátky se proto v této zemi spíše neslaví a nepatří ani mezi státní svátky.

Proč se barví velikonoční vajíčka

Jako symbol životadárné síly a zrození navíc zobrazuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K jeho oběti se váže i zvyk velikonoční vejce barvit – podle nejstarších dochovaných záznamů se totiž tato vejce barvila načerveno, což byla připomínka prolité Kristovy krve.

Proč nesmí viset prádlo

Nesmí viset prádlo, přináší to smůlu

Znamená to totiž, že může přijít do domu neštěstí. Věští dokonce smrt někoho blízkého.

Proč nemá viset prádlo na Štědrý den

Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A nesmí se rozhodně věšet prádlo, protože by se během roku mohl někdo oběsit. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta.

Proč se na Velikonoce šlehají ženy

Chlapci chodí na Velikonoční pondělí s pomlázkami koledovat po vsi a šlehají s nimi děvčata, aby si za zvuku velikonočních koled vysloužili vajíčko. Šlehání se dělá proto, aby děvčata zůstala krásná, zdravá, pilná a veselá po celý další rok. Tento zvyk se udržuje už zhruba od konce 14. století.

Jak se plete pomlázka ze 6 prutů

Vezmeme tedy do ruky 6 proutků a zarovnáme je podle špičky. Spodní silnější část proutků seřízneme na stejnou délku. Poté vložíme další proutek doprostřed svazku, který zasuneme ale jen asi 8-10 cm dovnitř. Tím pak začneme pevně omotávat celý svazek, čímž nám vznikne základní rukojeť budoucí pomlázky.

Jak se plete pomlázka ze 4 prutů

Pletení pomlázky ze 4 prutů

Čtyři stejně dlouhé proutky uchopte do jedné ruky tak, aby vytvořily čtvercový profil. Poté vezměte pátý, ideálně užší proutek, ten zasuňte do středu pomyslného čtverce z proutků a následně jím začněte proutky u jejich spodku obmotávat.

Jak se slaví Velikonoce v Bulharsku

Velikonoce v Bulharsku jsou spojeny především s bohoslužbami v chrámech a v kostelích. Před začátkem března posílají Bulhaři svým známým a blízkým tzv. marteničky. Martenička je červeno – bílý střapec, který se nosí buď na oblečení, nebo na zápěstí.

Jak se slaví Velikonoce v USA

Američané slaví Velikonoce pouze o víkendu, kdy se pořádají Easter Egg Hunts (lovy na vajíčka) pro děti, kterým rodiče schovají v trávě čokoládová nebo umělohmotná vajíčka naplněná bonbony a drobnými hračkami. Lov na vajíčka pořádá od roku 1878 také Bílý dům.

Co je to kraslice

Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté prázdné vejce, ozdobené různými výtvarnými technikami. Od dob raného křesťanství jsou kraslice v křesťanské tradici nedílně spojeny s Velikonocemi, kde symbolizují plodnost a znovuzrození.