Jak se spojit se svým andělem?

Jak mám poznat svého anděla

Jak poznat, že je váš strážný anděl u vás Váš strážný anděl vám může dávat znamení a poselství, kterým byste měli věnovat pozornost. Mezi tyto znamení můžeme zařadit například náhlý příval tepla a energie, nevysvětlitelné zvuky, peříčka na nejrůznějších místech, náhlý pocit doteku nebo objetí nebo sny.

Jak mluvit se svými anděly

S anděly můžete promlouvat kdykoli, oni vás slyší stále a můžete je i žádat o pomoc a odpovědi. Máte-li nějakou otázku, uklidněte svou mysl, zapalte si bílou svíčku, nebo si udělejte jakoukoli atmosféru. Můžete jet například autobusem. Zavřete oči a požádejte myšlenkou svého anděla o vyřešení dané situace.
Archiv

Jak naslouchat andělům

Andělé k vám mohou promlouvat i pomocí jiných kanálů. Když s vámi chtějí komunikovat, tak k tomu využívají různé prostředky, ať už jsou to obrazce na obloze, šepot listí nebo k vám mohou promlouvat skrze jiné lidi. Je třeba naslouchat všemu kolem vás a mít otevřenou mysl. Jen tak budete schopni andělům porozumět.
Archiv

Jak správně poprosit anděly

„Drazí Andělé, moc se s tímto trápím, bolí mě to, nevím si rady. Pomozte mi a asistujte mi, ukažte mi cestu z této bolestivé situace“… Je to v podstatě stejné, jako žádost v mysli, ale nahlas vám to může pomoci obzvláště pokud propadáte negativním myšlenkám a vibrace vašeho hlasu vám pomůže se z tohoto stavu dostat.

Jak si přivolat archanděla

Přivolání archanděla Raziela

Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, nauč mne plně chápat, cítit a projevovat tvé učení "Já jsem", které pomáhá probouzet v člověku Božské vědomí – svou skutečnou přirozenost a podstatu, a pochopit tak neoddělenost od Boha.

Jak přivolat archanděla Rafaela

Přestože archanděl Rafael nemůže pomáhat nemocnému, který si duchovní podporu nepřeje, můžete ho poprosit jen o to, aby s takovou osobou byl – a sama jeho přítomnost má léčebné účinky. „Milý Bože a archanděli Rafaeli, prosím pomozte /jméno osoby/ s /popište zdravotní problém/.

Jak si přivolat svého anděla

S anděly se můžete spojit i prostřednictvím Andělských vykládacích karet. V mysli si zformulujete dotaz a poprosíte anděly ať vám prostřednictvím vytažené karty dají zprávu nebo vás nasměrují. Někdy se spojení nedaří a je potřeba odstranit nějaký vnitřní strach či blok.

Kdo je můj anděl strážný

Anděl strážný je náboženský pojem, označující nadpřirozenou netělesnou bytost (anděla), která je určena jednotlivci k jeho ochraně. V rámci katolické církve se věří na anděly strážné, ačkoli tito nejsou obsahovým středem víry.

Jak se ptát andělů

Začněte přivolávat svého anděla. Vnímejte, jak z dálky přichází. Prohlédněte si ho, nechte se zahalit jeho září a krásou, lehkostí jeho bytí, vnímejte jeho energii. Každý svého anděla vidí jinak.

Jak napsat dopis andělům

Poděkujte andělům za to, co pro Vás dělají a dělali během Vašeho života, projevte jim úctu a lásku. Potom jim napište vše, co vás trápí, mrzí, štve, komu chcete odpustit, čeho se bojíte, z čeho nemáte dobrý pocit. Taky jim sdělte svá přání, sny, touhy, cíle, čeho chcete dosáhnout, jakou byste si přáli změnu a v čem.

Jak přivolat Uriela

Přivolání archanděla Uriela

Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět. Pomoz mi probudit a pocítit mé vlastní Světlo a osvoboď mne od závislostí, projekcí ega a duchovní pýchy.

Jaký je můj anděl

Andělé strážní podle data narození

Jméno anděla Vládnoucí rod
06.01. – 10.01. Anděl Jejlael Archanjeli
11.01. – 15.01. Anděl Harachel Archanjeli
16.01. – 20.01. Anděl Mitzrael Archanjeli
21.01. – 25.01. Anděl Umabel Archanjeli

Co mi vzkazuji Andělé

Andělé vám vzkazují, že jsou tu pro vás a naslouchají. Nepřestávají vás milovat a pomáhat vám. Nikdy by vám neublížili a ani by nikdy neudělali nic, co by přimělo jiné, aby vás zranili. Nepolevujte ve vaší víře v andělskou pomoc a nepřestávejte se svěřovat a radit.

Jak kontaktovat anděly

Jak kontaktovat svého anděla

Nejlepší způsob je nejprve pár dní meditovat a cvičit si vyprázdnění mysli a pak v klidné meditaci vizualizovat nějaké pěkné místo, na které si anděla zavoláte. Anděly nikdy neobtěžujete a už vůbec ne toho andílka, který je stále u vás.

Co mi vzkazuji andělé

Andělé vám vzkazují, že jsou tu pro vás a naslouchají. Nepřestávají vás milovat a pomáhat vám. Nikdy by vám neublížili a ani by nikdy neudělali nic, co by přimělo jiné, aby vás zranili. Nepolevujte ve vaší víře v andělskou pomoc a nepřestávejte se svěřovat a radit.

Jak kontaktovat anděla

Jak kontaktovat svého anděla

Pokud se s ním ale chcete zkontaktovat přímo, není to žádný problém. Nejlepší způsob je nejprve pár dní meditovat a cvičit si vyprázdnění mysli a pak v klidné meditaci vizualizovat nějaké pěkné místo, na které si anděla zavoláte.

Jak požádat anděly

S anděly se můžete spojit i prostřednictvím Andělských vykládacích karet. V mysli si zformulujete dotaz a poprosíte anděly ať vám prostřednictvím vytažené karty dají zprávu nebo vás nasměrují. Někdy se spojení nedaří a je potřeba odstranit nějaký vnitřní strach či blok.

Jak přivolat k sobě archanděla Michaela

A kdo jiný by měl být andělským generálem, než archanděl Michael, anděl – bojovník. Pokud si přejete přivolat Michaela, není nic snadnějšího než na něj prostě zavolat. Tento služebník světla je tu od toho, aby se vyskytopval na tolika místech současně, na kolika je ho jen třeba a pomáhal slabším v nouzi.

Co to je 777

Andělské čísla 777

Andělé vám aplaudují-gratulujeme, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skutečností. Toto je velmi pozitivní znamení, které vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.

Co to znamená 444

Andělské číslo 444 je nejsilnější číslo ze všech a pod svými křídly nese lásku, milosrdnost, úspěch a podporu. Jednoduše by se dalo říct, že se jedná o „číslo lásky“ nebo přímé číslo andělů. Andělské lásky, ale i lásky mezi námi všemi.

Jaký je rozdíl mezi Andělem a archandělem

Andělé jsou božské bytosti, které mají na zřeteli duchovní vývoj člověka. Provázejí nás v těžkých okamžicích jako rádci a průvodci a mohou se také stát našimi duchovními učiteli. Nejmocnější z andělů se označují jako archandělé. Archandělé patří k nejčastěji vzývaným bytostem při rituálech magie.

Jak vypadá archanděl

Archanděl Michael je neobyčejně vysoký a hezký a obvykle nosí meč, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Když je nám nablízku, můžete vidět jiskry nebo záblesky světle modrého nebo nafialovělého světla.

Co je to za číslo 666

Číslo 666 (někdy též 616) je v Bibli označováno jako číslo šelmy. Je to název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista. Z tohoto důvodu je toto číslo oblíbené v satanismu.

Co to znamená 11 11

Andělská čísla 1111 znamenají, že Vaše láska zažije vzrušující změny a Vy se sblížíte se svým milovaným. Číslo 1111 znamená pospolitost a jednotu. Vidět 1111 ve vztahu k lásce je znamením, že pokud budete pokračovat ve své dosavadní cestě, budete mít příležitost posílit Váš vztah.

Co to znamená 333

Andělské číslo 333 nese energii tvořivosti, radosti, fantazie, laskavosti, nadpřirozených schopností (třetí oko), inspirace, vytváření, růstu, projevu a pravdy. Upřímné pravdy. Pokud vídáte toto číslo často, nanebevzetí mistři (Ježíš, Yogananda, Panna Marie) a andělé jsou právě s vámi a nabízejí vám svoji pomoc.