Jak se třídí v ČR?

Jak správně třídit

Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr.
Archiv

Jak funguje třídění odpadu

Náš odpadový systém funguje tak, že občané odpad třídí, samosprávy zajišťují svoz a pak dochází k dotřídění na třídících linkách na jednotlivé skupiny plastů, které technologie umí zpracovat a lze je následně využít. Poté přichází řada na recyklaci.

Jak se třídí papír

PapírPapír se obvykle třídí do modrých kontejnerů.V domácnosti můžeme třídit papír i do barevných tašek, ve kterých jej pohodlně doneseme až ke kontejneru.V kancelářích je vhodné mít nádobu na papír u každého pracovního místa.Již doma je vhodné papír umisťovat do nádob v takovém stavu, aby zabíral minimum objemu.

Co muzeme třídit

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Archiv

Proč se recykluje

Tříděním odpadů se prokazatelně šetří také primární zdroje surovin jako je ropa, uhlí či sklářské písky. Věděli jste například, že tříděním a recyklací odpadů ušetříme ročně 20,3 milionů GJ energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín za téměř 160 dnů Tolik energie spotřebuje v průměru za rok zhruba 300 tis.

Kam vyhodit pytel od granulí

Přejeme hezký den! 🙂 Dobrý den, Jano, plastové obaly od čisticích prostředků je možné vytřídit do žlutého kontejneru, v případě, že je obal zcela vyprázdněn. Obaly s označením nebezpečného odpadu doporučujeme vytřídit do nebezpečných odpadů.

Jak se dělí odpad

Dělení Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam vyhodit diář

Do modrých kontejnerů patří:

sešity, bloky, deníčky, diáře apod. (není třeba odstraňovat kovové spony) paperbacky, brožurky, knihy (bez tvrdých obalů) katalogy, telefonní seznamy.

Kam se hází krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Co nepatří do odpadu

Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.).

Kam s alobalem

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit. Typicky prázdné plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Co se stane kdyz nebudeme tridit odpad

Tříděním odpadu napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. Vytříděním odpadů umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.

Co se stane s tříděným odpadem

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Na těchto dotřiďovacích linkách jsou odpady dále tříděny na různé druhy, podle jejich materiálového složení nebo podle potřeb a technologií konečných zpracovatelů.

Kam patří plato od léků

Jsou kombinovaným obalem. Nejčastěji z plastu a hliníku, které od sebe v běžném recyklačním procesu nelze oddělit. Nepatří proto do kontejneru na plast ani na kovy, ale do směsného odpadu. Pozor, ta, která ještě obsahují léky, patří samozřejmě do lékárny!

Kam patří krabice od džusů

Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů.

Jak dlouho trvá než se rozloží

Jak dlouho se rozkládají odpadky

ohryzek jablka, hrušky 16 dní
plechovka 15 let
igelitový sáček či taška 25 let (nové ekologické tašky se samorozkládacím degradabilním plastem 1 rok)
žvýkačka 50 let
plastový kelímek 70 let

Kam patří Tetra Pak

I v tu chvíli ale patří Tetrapak obaly do tříděného odpadu, i když způsob recyklace není v této oblasti zcela jednotný. Na některých místech se obaly od mléka a jiných nápojů vyhazují do modrých kontejnerů, které jsou primárně určeny na papír. Jinde se zase vhazují do žlutých popelnic na plast.

Kam patří kartony

Kam patří Nápojový karton se třídí do žlutých 1 100 l sběrných kontejnerů, nebo se dá odnést na sběrný dvůr.

Kam vyhodit plný deodorant

Šedé kontejnery jsou určeny pro sběr prázdných nápojových plechovek, ale je možné do nich odložit i konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka. Tlakové obaly například od deodorantů, u kterých hrozí vznícení, podle Many patří na sběrný dvůr.

Kam vyhodit láhev od spreje

Nádoby od sprejů, šlehaček a pod. znovu nelze bohužel plnit, podle obsahu patří do nebezpečného nebo směsného komunálního odpadu.

Co nevylévat do odpadu

Mnoho tuků, včetně másla, kokosového oleje či vepřového sádla, je v teplém stavu tekutých a po ochlazení ztuhnou. V tuhém stavu se zachytávají v útrobách trubek a komplikují fungování odtoků. Postupně se na ně lepí další nečistoty.

Co do vody nepatri

Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.).

Kam patří hliník

Jak třídit hliník

Obalový hliník nebo drobné hliníkové předměty vhazujte do kontejnerů na drobný kovový odpad (ty šedivé). Popřípadě odvážejte do sběrného dvora. Doma můžete hliník shromažďovat třeba v plastové tašce.

Co se děje s odpadem z popelnic

V popelnici na směsný odpad se všechno smísí dohromady a je konec. Směsný odpad pak končí ve spalovně – třeba v téhle v Malešicích – nebo na skládce (nedejbože na té černé). I tak je škoda vyhazovat do směsného odpadu složky, které se dají vytřídit a využít dál.