Jak se vypočítá obsah a obvod?

Jak se vypočítává obsah

Představte si, že byste měli spočítat plochu bytu na obrázku. Z obrázku vyplývá, že byt má rozměry 584 cm a 1183 cm a jeho plocha je obdélníková. Obsah obdélníku vypočítáme tak, že šířku násobíme délkou. Plocha bytu (obsah obdélníku) je tedy 69 metrů čtverečních.
Archiv

Jaký je vzorec pro obvod

Obvod: mix

Útvar Vlastnosti Obvod
trojúhelník strany a , b , c a, b, c a,b,c o = a + b + c o = a + b + c o=a+b+c
čtverec strana a o = 4 a o = 4a o=4a
obdélník strany a , b a, b a,b o = 2 ( a + b ) o = 2(a+b) o=2(a+b)
rovnoběžník strany a , b a, b a,b o = 2 ( a + b ) o = 2(a+b) o=2(a+b)

Archiv

Jak se značí obsah a obvod

Obsah značíme S. Obsah vyjadřuje, kolik „místa v rovině“ útvar zaujímá. Měří se v jednotkách obsahu. Obvod značíme o.
Archiv

Jak se počítá obsah a obvod trojúhelníku

Obvod a obsahObvod trojúhelníku. Obvod trojúhelniků je celková délka stran tvořících trojúhelník. Pro trojúhelník ABC tedy platí že obvod je součet délek stran trojúhelníku.o = a + b + c.Obsah trojúhelníku. Každý trojúhelník je v podstatě polovina plochy odpovídajícího obdélníku.
Archiv

Co je obsah a co je objem

Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. Základní jednotka: 1 m2. (metr čtvereční). Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Jak se počítá obsah u čtverce

Výpočet obsahu čtverce

Jelikož má čtverec všechny strany stejně dlouhé, stačí nám pro výpočet jeho obsahu znalost délky jedné jeho strany. Pro výpočet obsahu čtverce tedy do kalkulačky zadejte délku strany čtverce a. Obsah čtverce se spočítá jako délka strany a x délka strany a.

Jak spočítat obvod a obsah kruhu

Vzoreček pro výpočet obsahu kruhu

Vzorec pro výpočet obsahu kruhu je jednoduchý: Obsah [S] = π (3,14) x poloměr kruhu na druhou [r2].

Jaký je vzorec pro obvod trojúhelníku

Pro výpočet odvodu trojúhelníku je zapotřebí znalosti délek všech tří stran trojúhelníku. Obvod trojúhelníku je součtem délek jeho tří stran.

Jak se vypočítá obvod a obsah čtverce

Jelikož má čtverec všechny strany stejně dlouhé, stačí nám pro výpočet jeho obsahu znalost délky jedné jeho strany. Pro výpočet obsahu čtverce tedy do kalkulačky zadejte délku strany čtverce a. Obsah čtverce se spočítá jako délka strany [a] x délka strany [a].

Jaký je vzorec pro obsah trojúhelníku

Pro výpočet obsahu trojúhelníku použijeme vzorec obsah = (strana krá výška)/2.

Jak se počítá obvod a obsah lichoběžníku

Obvod lichoběžníku vypočítáme jako součet délky strany A, B, C a D. Obsah lichoběžníku je veličina, která vyjadřuje velikost jeho plochy. Obsah lichoběžníku vypočítáme jako součin (součet stran A a C) a délky výšky, to celé vydělíme 2.

Jaký je vzorec pro objem

Vzorce

Útvar Objem
kvádr V = a b c V = abc V=abc
koule V = 4 3 π r 3 V=\frac43\pi r^3 V=34πr3
válec V = S p ⋅ v = π r 2 v V=S_p\cdot v =\pi r^2 v V=Sp⋅v=πr2v
kužel V = 1 3 S p ⋅ v = 1 3 π r 2 v V=\frac{1}{3}S_p\cdot v =\frac13 \pi r^2 v V=31Sp⋅v=31πr2v

Čím se měří obsah

Obsah je fyzikální veličina odvozená od délky. Základní jednotkou obsahu je metr čtvereční, je to čtverec o straně dlouhé jeden metr.

Jak se počítá obsah a obvod čtverce

Obsah čtverce není o nic složitější než jeho obvod. Vezmete jeho jednu stranu a vynásobíte druhou stranou. Vzhledem k tomu, že čtverec má všechny strany stejně dlouhé, vzniká vzorec: S = a·a = a2 .

Jak vypočítat obsah čtverce z obvodu

Obvod čtverce je součet všech čtyř stran tohoto útvaru. Protože má všechny strany stejné, výpočet je snadný. Stačí znát právě tu jednu stranu.

Jak se vypočítá obsah kruhu

Obsah kruhu je pí krát poloměr na druhou (S = π r²). V továrně vyrábí čokoládové sušenky kruhového tvaru. Průměr sušenky je 16 milimetrů.

Jaký je vzorec pro obsah obdélníku

Abychom zjistili obsah obdélníku, musíme vynásobit délku obdélníku s šířkou obdélníku.

Jak se počítá obvod a obsah obdélníku

Obvod je délka okraje obdélníku, tedy součet délek všech čtyř stran: a + b + a + b. Protože ale vždy dvě protilehlé strany jsou stejně dlouhé, můžeme obvod vypočítat jako 2 · a + 2 · b. Na následujícím obrázku je nejprve znázorněn obvod — součet délek červeně vyznačených úseček a poté obsah — vybarvená část obdélníku.

Jaký je vzorec pro obsah čtverce

Jelikož má čtverec všechny strany stejně dlouhé, stačí nám pro výpočet jeho obsahu znalost délky jedné jeho strany. Pro výpočet obsahu čtverce tedy do kalkulačky zadejte délku strany čtverce a. Obsah čtverce se spočítá jako délka strany [a] x délka strany [a].

Jak zjistit obvod čtverce

Obvod čtverce je součet délek všech čtyř stran daného čtverce.

Jaký je vzorec pro obvod čtverce

Obvod čtverce je součet délek všech čtyř stran daného čtverce. Pro výpočet obvodu čtverce je potřeba znát délku alespoň jedné strany, může to být například strana a.

Jak se vypočítá obsah lichoběžníku vzorec

Obsah lichoběžníku tedy vypočítáme jako součin součtu základen a výšky lichoběžníku, lomeno (děleno) dvěma.

Co je to objem a obsah

Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. Základní jednotka: 1 m2. (metr čtvereční). Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Co to je obsah

souhrn děje literárního či jiného díla, rozhovoru, písemnosti apod.

Jak se označuje obvod

Obvod je součtem délek všech jeho stran. Obvykle se značí písmenem o. Můžete měřit obvod čtverce, obdílníků, trojúhelníků a mnoha další tvarů. Jednoduše jde o délku čáry, která vede po obvodu rovinného útvaru.