Jak se zřizuje datová schránka?

Kdo zřizuje datovou schránku

V roce 2023 čeká datové schránky jedna zásadní změna, kterou Ministerstvu vnitra ukládá zákon. Od ledna začne resort vnitra postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tedy živnostníkům, spolkům či nadacím. Běžných občanů se povinnost nakonec netýká.

Jak si zřídit datovou schránku online

Datovou schránku si můžete v Portálu občana online založit, pokud už vlastníte nebo využíváte nějaký z nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit. Na úvodní obrazovce zvolíte „Založit datovou schránku“.

Jak si zřídit datovou schránku

Přihlaste se na webu Datových schránek Identitou občanaPřihlaste se na webu Datových schránek Identitou občana. Na portálu mojedatovaschranka.cz.Zřiďte si datovou schránku. Pokud datovku ještě nemáte, v klientském portálu datových schránek se vám nabídne možnost ji zřídit.Aktivujte si upozornění na zprávy.
Archiv

Jak přidat uživatele do datové schránky

Nejsnáze lze Pověřenou osobu či Administrátora jmenovat pomocí webového portálu Datových schránek – v části "Nastavení" je pod odkazem „Uživatelé“ volba „Nový uživatel". Každá Oprávněná osoba má kdykoli možnost v této části portálu sama přidávat / odebírat Pověřené osoby i Administrátory.

Jak se platí za datovou schránku

Za zřízení a využívání datové schránky neplatí běžný občan ani živnostník žádný poplatek. Bezplatná verze obsahuje základní služby jako přijímání a odesílání standardních datových zpráv. Standardní datovou zprávou se přitom myslí komunikace mezi fyzickou osobou a úřady.

Kdy začne fungovat datová schránka

Schránka, která byla zřízena automaticky, začne fungovat i bez Vašeho přihlášení, a to po 15 dnech od doručení dopisu s přístupovými údaji, nebo od vrácení dopisu odesílateli, když si dopis nepřevezmete a v úložní době na poště nevyzvednete. Po jejím zřízení Vám budou úřady posílat dokumenty jen do datové schránky.

Jak se posílá přes datovou schránku

Vložení souborů do přílohy z diskuV sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko NAHRAJTE Z POČÍTAČE (nebo NAHRAJTE ZE SLOŽKY).Otevře se systémový dialog pro volbu souborů – vyberte v něm soubor, který chcete k datové zprávě připojit.Potvrzením volby se specifikace souboru přenese do sekce PŘÍLOHY.

Jak dlouho trvá zřídit datovou schránku

Datová schránka je zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů po obdržení žádosti.

Jak dlouho trvá založení datové schránky

Stáhněte si formulář, který vytiskněte a vyplňte. Na žádosti si nechte úředně ověřit podpisy. Datová schránka je zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů po obdržení žádosti.

Co mi bude chodit do datové schránky

Budou vám do ní chodit informace z katastru, komunikace ohledně pokut, soudní rozhodnutí i výpisy z různých rejstříků. Stejně tak budete moci vy zasílat úřadům potřebné zprávy, sehnat si nejen výpis z rejstříku trestů, podat přes datovku daňové přiznání nebo využít další z jejich funkcionalit.

Co je datová schránka a jak funguje

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů (datových zpráv) orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Zjednodušeně řečeno, datová schránka slouží k přijímání a posílání úředních (elektronických) dopisů mezi Vámi a orgány veřejné moci.

Co když mi nepřišla datová schránka

Pokud OSVČ neobdržela dopis s přihlašovacími údaje k datové schránce, zatím jí nebyla vytvořena. To znamená, že v tomto případě může OSVČ podat daňové přiznání i v papírové podobě. Finanční úřad si v seznamu držitelů datových schránek ověří, zda OSVČ skutečně nemá datovou schránku aktivní.

Co když nepřišla datová schránka

Žadatel musí pouze předložit číslo jednací a emailovou adresu. Oba údaje žadatel nalezne na Potvrzení oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, které obdržel při žádosti o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových na Czech POINTu.

Co chodí do datové schránky

Budou vám do ní chodit informace z katastru, komunikace ohledně pokut, soudní rozhodnutí i výpisy z různých rejstříků. Stejně tak budete moci vy zasílat úřadům potřebné zprávy, sehnat si nejen výpis z rejstříku trestů, podat přes datovku daňové přiznání nebo využít další z jejich funkcionalit.

Co se platí za datovou schránku

Zřízení datové schránky je zdarma. Nejjednodušším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINT. O datovou schránku můžete také požádat: Osobně – Vyplněnou žádost předáte na podatelnu Digitální a informační agentury (DIA).

Jak zjistit zda má někdo datovou schránku

Seznam datových schránek a jejich držitelů najdete na adrese seznam.gov.cz. V seznamu datových schránek můžete vyhledat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby (živnostníky), právnické osoby, úřady a orgány veřejné moci, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Kdy mi bude zřízena datová schránka

Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí. Změna se týká cca 2 mil. osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovou schránku.

Jak často se přihlašovat do datové schránky

Přístup ke každé datové schránce je vázán na uživatelské jméno a přístupové heslo. Toto heslo si můžete kdykoliv změnit podle vlastní potřeby. Pozor – v základním nastavení je nutné heslo opakovaně měnit; vždy nejpozději po 90 dnech!

Jak úřady zjistí že mám datovou schránku

Seznam držitelů datových schránek umožňuje veřejnosti zjistit, zda konkrétní subjekt má aktuálně zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, a to včetně zjištění jednoznačného identifikátoru datové schránky subjektu. Poskytuje webové služby a strojově čitelné seznamy datových schránek.

Co se stane když si Neaktivuji datovou schránku

Pokud si někdo neaktivuje datovou schránku sám a nechá to na nás, tak na to má zcela nepochybně právo a neporušuje zákon. Nehrozí mu rovněž ani žádná sankce, ale sám sebe připravuje o možnost se s datovou schránkou seznámit, naučit se s ní pracovat a vyzkoušet si některé věci v tom prostředí.

Co dělat když nepřišla datová schránka

Pokud OSVČ neobdržela dopis s přihlašovacími údaje k datové schránce, zatím jí nebyla vytvořena. To znamená, že v tomto případě může OSVČ podat daňové přiznání i v papírové podobě. Finanční úřad si v seznamu držitelů datových schránek ověří, zda OSVČ skutečně nemá datovou schránku aktivní.

Kdo platí datové schránky

Skutečnost: Veškerá komunikace přes datové schránky je pro jejich uživatele bezplatná. „Elektronické poštovné“ je hrazeno ze státního rozpočtu. Datové schránky tak nebudou stát peníze navíc ani ty subjekty, které velkou část dopisů doručovaly zdarma do podatelny.

Kde zneplatnit datovou schránku

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen mimisterstvo)na žádost osoby zneplatní přístupové údaje do datové schránky a vydá nové, a to neprodleně. Žádost se podává osobně (popř. zmocněncem) na kontaktním místě Czech POINT, kde dojde k vyplnění formuláře žádosti o zřízení datové schránky.

Co posílat přes datovou schránku

Poštovní datovou zprávou můžete posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty, zkrátka to, u čeho chcete právně prokázat, že jste dokument odeslali v pořádku a včas. Poštovní datovou zprávu si mohou vzájemně posílat právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo občané.

Jak se pracuje s datovou schránkou

Samotné poslání dokumentu pomocí DS je velmi snadné. Pokud znáte číslo DS příjemce, jednoduše jej přímo vyplníte. Jestliže jej neznáte, příjemce snadno vyhledáte. Například, po slovech „obvodní soud“ vám schránka zobrazí všechny obvodní soudy a vy si vyberete ten, kterému chcete poslat zprávu.