Jak se značí litiny?

Jak se pozná litina

V porovnání s kovaným železem nebo ocelí je litina křehká, tvrdá a netvářitelná. Nelze ji ohýbat, natahovat ani kovat. Kvůli její malé pevnosti v tahu dochází před ohnutím nebo deformací k prasknutí.

Jaký je rozdíl mezi litinou a oceli

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Při obsazích uhlíku vyšších než 2,14 % se hovoří o litinách.

Jak svařovat litinu

Svařování litin obecně.

Litin je celá dlouhá řada. Některé se dají svařit po předehřevu na cca 400°C elektrodami s vysokým obsahem niklu (nikelitky), jiné se doporučuje svařit bronzovými elektrodami s předehřevem kolem 250°C. Z dlouhodobé praxe musím upozornit, že se dá svařit skoro každá litina, kromě "bílé".

Na co se používá litina

Litinu najdeme ale i v automobilovém průmyslu. Funguje skvěle jako součást brzdových systémů a důležitou roli hraje i v tlumičích. Dalším oborem, jenž se bez litiny prakticky neobejde, je strojírenství, případně hutnictví. V ocelárnách najdeme standardně vedení, hydraulické bloky a válce vyrobené z tohoto materiálu.

Jaké vlastnosti má litina

Litina je slitina železa s uhlíkem. Uhlíku obsahuje více než 2,14 % podle binárního diagramu železo-uhlík. Při obsazích uhlíku nižších než 2,14 % se hovoří o ocelích. Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě a zároveň nízkou pružnost.

Jakou teplotu vydrží litina

Vydrží teploty do 250 °C.

Jak se značí ocel

Oceli na odlitky

Dle ČSN se používá šestimístné značení 42 26XX až 42 29XX, přičemž šestá číslice udává zaručené vlastnosti (vrubovou houževnatost, odolnost proti korozi, svařitelnost…) U legovaných ocelí pátá číslice udává skupinu a obsah legujících prvků. Značení ocelí na odlitky podle norem EU začíná písmenem G.

Jak spojit litinu

Nejběžnější technologií u svařování litiny je použití obalované elektrody. Vždy je však nutné vzít v úvahu základní faktory, které velmi podstatně určují svařitelnost litin. Jde zejména o vlastní chemické složení litiny, formu uhlíku v litině, mechanické vlastnosti, korozní napadení a prosycení tuky a oleji.

Čím se sváří litina

Pro sváření šedé litiny použijeme např. elektrodu CHEM-WELD 6100. Ta umožňuje sváření litiny bez předehřevu. Teplota svařence musí být max 60°C, proto je nutné svařovat litinu po malých úsecích.

Kde koupit litinu

Nakupte si neželezné kovy u specialisty

Naším tipem pro nákup je společnost UCB Technometal s.r.o. Vybrat si přímo v jejím eshopu na www.unibar.cz můžete jak litinu, tak veškeré zmiňované barevné kovy ve spoustě podob. Jednat se může o kulatiny, čtvercové tyče, trubky anebo jakékoli ostatní profily.

Jak roztavit litinu

Tavba probíhá při teplotě 1100 – 1300oC. Roztavená litina se shromažďuje v předpecí, které má dvě výpusti – jednu pro litinu a druhou pro strusku. Základní části kuplovny: Šachta, sázecí plošina, předpecí, základová deska, lapač popílku. Roztavený kov se přepravuje v pánvích.

Co je to litina

Litina je slitina železa s uhlíkem. Uhlíku obsahuje více než 2,14 % podle binárního diagramu železo-uhlík. Při obsazích uhlíku nižších než 2,14 % se hovoří o ocelích. Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě a zároveň nízkou pružnost.

Jak se zpracovává litina

Litina na rozdíl od oceli má vyšší obsah uhlíku – nad 2%. Litina se dále zpracovává odléváním. Kuplovna je šachtová pec vybavená ocelovým pláštěm a žáruvzdornou vyzdívkou, do které je přes větrovody vháněn vzduch. Tavba probíhá při teplotě 1100 – 1300oC.

Co je to Legovani

Legování (z lat. ligare „spojovat“, „svazovat“ a odvozeného něm. legieren) je metalurgický postup zlepšování vlastností kovu či slitiny kovů příměsí dalších látek, tzv. legovacích prvků čili legur.

Jak dělíme oceli

Nejběžnější – austenitické – jsou nemagnetické a používají se i pro výrobu nádobí, tzv. ocel 18–10. Nástrojové oceli – jsou uhlíkové, středně legované a vysocelegované ocele nebo oceli rychlořezné (jsou samokalitelné) typicky s vyšším až vysokým obsahem uhlíku a používají se na výrobu různých nástrojů a forem.

Jak odmastit litinu

Zaschlou mastnotu může odstranit i myčka na nádobí. Přidejte litinu k nádobí a zapněte. Ideální je pustit myčku na vyšší stupeň. Vyzkoušejte přidat litinové mřížky do myčky ve chvíli, kdy se ji chystáte čistit.

Kdo svařuje litinu

Pro sváření šedé litiny použijeme např. elektrodu CHEM-WELD 6100.

Co se vyrábí z litiny

Výrazem litina se označují také výrobky z litého železa, často umělecky zpracované, např. reliéfní desky kamen a krbů, náhrobky, kříže, dekorativní předměty i šperky.

Jak ošetřit litinová kamna

Při suché údržbě pláty nejprve dobře odmastíme a očistíme od rzi smirkovým plátnem zrnitosti 60, potom plochu natřeme vypalovací stříbřenkou (na komínové roury) a nátěr čas od času obnovíme. Nebo pláty před zatopením lehce potřeme jedlým olejem, případně zbytky másla z prázdného obalu.

Jak se rozděluje litina

tvárná litina.šedá litina.temperovaná litina.bílá litina.

Co se vyrábí z šedé litiny

Šedá litina se používá na odlitky, kde nejsou kladeny vysoké nároky na pevnost a houževnatost, ve výrobě strojů, v automobilovém průmyslu, na umělecké odlitky, kanalizační trouby a armatury, odlitky pro stavební průmysl, radiátory ústředního topení ap.

Co je to Nelegovana ocel

Kvalitu oceli zaručuje vybraná jakost. Dle toho můžete vybírat ocel pro svou oblast použití. Nelegovaná ocel není během procesu tavení doplněna o žádné další prvky a je tedy složena pouze ze železa a uhlíku.

Co to je litinové nádobí

Litinové nádobí je nádobí vyrobené z litiny. Ta má řadu vlastností, z čehož ceněné je především výborné vedení tepla a zároveň zachování tvarové stálosti ve vysoké teplotě. Z toho důvodu se litina využívá i pro výrobu krbových roštů.

Čím natřít litinová kamna

Speciální barvy je nutné používat i na litinová kamna a litinové součástky sporáků či kachlových kamen. Pro údržbu litinových kamen či krbů a grilů nebo sporákových a kamnových ploten je vhodná třeba grafitová pasta, kterou pod různými značkami koupíte u prodejců kamen.

Jak vyčistit litinovou plotnu

✅ Jak čistit litinu pomocí soli

Na odolné zbytky stačí posypat hrubou solí – asi polévková lžíce. Pomocí houbičky vydrhněte kousky soli kolem litiny, zejména na problematických místech. Jakmile skončíte, špinavou sůl vyhoďte a nyní prázdnou pánev opláchněte teplou vodou a osušte ji čistou utěrkou.