Jak správně přijímat sv přijímání?

Jak probíhá svaté přijímání

Během nedělní slavnostní mše děti sedí v předních lavicích před oltářem, poté jsou do této iniciační svátosti aktivně zapojeny prostřednictvím čtení, zpívání či modliteb. Eucharistie se účastní také jejich rodiče, prarodiče a často i kmotři. Svátost eucharistie končí závěrečným požehnáním.

Kdo může jít ke svatému přijímání

Jak učí církev, přistoupit ke svatému přijímání může ten, kdo věří v přítomnost Kristovu v eucharistii, smířil se s Bohem ve svátosti smíření a žije podle křesťanských zásad, ke kterým patří u těch, kteří spolu žijí jako manželé, církevně uzavřený sňatek.

Kdy je svaté přijímání

První svaté přijímání je udělováno knězem během mše svaté. Obvykle se udílí při některé velikonoční neděli. V případě, že byste rádi absolvovali se svým dítětem přípravu a dovedli ho k prvnímu svatému přijímání, můžete se domluvit s knězem osobně, nebo telefonicky, více na stránce Kontakt.
Archiv

Co je to hostie

Hostie (z lat. hostia oběť, obětní zvíře) označuje v křesťanské tradici chléb připravený ke slavení eucharistie. Většina liturgií pak označuje hostii po proměnění jako „tělo Kristovo“, mezi jednotlivými křesťanskými církvemi nepanuje shoda ohledně způsobu přítomnosti Krista při slavení eucharistie.

Co si Oblect na svaté přijímání

Stylizace pro obřad prvního svatého přijímání jsou především bílé, béžové a pastelové odstíny růžové, zelené nebo modré, které krásně podtrhují aktuální roční období. Vyhněte se černým outfitům – jsou sice elegantní, ale nehodí se k radostnému charakteru akce.

Co se říká při svatém přijímání

Přijímající odpoví: Amen. A přijme tělo Páně. Stejným způsobem podává svaté přijímání i jáhen, akolyta nebo laik, jemuž byla svěřena tato služba.

Kdy jít ke Zpovedi

Svatou zpověď můžete vykonat před každou mší svatou, kdy je kněz asi půl hodiny přítomen ve zpovědnici či ve zpovědní kapli někde poblíž vchodu do kostela (Časy bohoslužeb ZDE).

Co si Oblect na Svate prijimani

Stylizace pro obřad prvního svatého přijímání jsou především bílé, béžové a pastelové odstíny růžové, zelené nebo modré, které krásně podtrhují aktuální roční období. Vyhněte se černým outfitům – jsou sice elegantní, ale nehodí se k radostnému charakteru akce.

Kdo může přijmout hostii

Svaté přijímání může přijmout pokřtěný člověk, který již byl u prvního svatého přijímání, nemá na svědomí těžký hřích a není stižen církevními tresty, které mu přístup k přijímání zakazují.

Co se dává k prvnímu svatému přijímání

Nadčasovou klasikou je V tomto případě zlatý řetízek s přívěskem ve tvaru kříže, Madonky či srdíčka. Zvolit můžete také zlatý medailonek s vyrytým unikátním textem. Pokud vybíráte dárek k prvnímu svatému přijímání pro ženu, sáhněte rovněž po zlatých náušnicích, zlatém prstenu nebo zlatém náhrdelníku.

Co Oblect miminku na Krest

Takže hezké kalhoty, bílé body s dlouhým rukávem, na to hezkou pletenou vestičku, světlý kabátek. Bílé oblečení být nemusí. Mělo by být hezké, sváteční.

Kdo zavedl přijímání pod obojí

Kazatel Jakoubek ze Stříbra zavedl přijímání "pod obojí způsobou", při eucharistii tedy přijímal nejen chléb jakožto tělo Ježíšovo, ale i víno z kalicha – jeho krev. Husitům se podle motivu kalicha začalo říkat také "kališníci" nebo podle latinského "sub utraque" ("pod obojí") ještě "utrakvisté".

Co je to biřmování

Svátost biřmování je svátost dovršení křtu.

Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře svou sílu a zápal.

Co se říká u zpovědi

Ve zpovědi jde především o lítost, vyznání hříchů, přijetí pokání a rozhřešení. Kněz potom kajícníkovi uloží pokání neboli zadostiučinění.

Co říct u svaté zpovědi

Začni třeba takto: „Vyznávám se před Pánem Bohem, že jsem se od minulé zpovědi dopustil/a těchto hříchů“ – a vyznáváš své hříchy. Pokud si s něčím nevíš rady, nevíš, zda se mohlo jednat o hřích, či nikoli, zeptej se kněze – rád Ti odpoví. Po vyznání hříchů řekni asi toto: „Toto jsou mé hříchy.

Jak se obléci na křtiny

Úplným standardem na křtiny jsou jednoduché šaty po kolena, se kterými se nedá nic zkazit. Určitě byste se měli vyvarovat krátkým šatům (takže na minišaty zapomeňte, nehodí se to). Pokud jste fanynkou dlouhých šatů, sahajících až po zem, klidně si je můžete obléci.

Jak probíhá mše svatá

Mše se skládá ze čtyř částí: Vstupní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti a závěrečné obřady. Při vstupu do kostela se věřící žehnají svěcenou vodou (pravou rukou udělají znamení kříže). Voda je očišťující prostředek.

Co dát jako kmotr

Pokud máte tu čest zastávat roli kmotra či kmotry, inspirujte se vědomím, že obvykle se jako dárky ke křtinám dávají šperky, památkové krabičky nebo stříbrné předměty s vyrytým jménem dítěte (lžičky, misky na kaši, mince a medaile).

Co se dává k biřmování

Zvolit můžete například zlatý dámský prsten s motivem andělského křídla nebo křesťanského kříže osázeného třpytivými zirkony. Každá žena jako dárek ke svátosti biřmování ocení rovněž zlaté náušnice, zlatý náhrdelník nebo zlatý přívěsek s motivem Madonky, andílka nebo kříže.

Jakou barvu šatů na křtiny

Křest dítěte je důležitá sváteční událost. Proto určitě zvolte slavnostní oblečení. Jak již bylo vzpomenuto, ne vždy to musí být saténové šaty a elegantní oblek. Podstatná je hlavně bílá barva a zachování svátečního nádechu.

Jak na křtiny

Na křest je nutné vzít s sebou rodný list dítěte, oddací list, případně potvrzení o církevním sňatku. Před samotným křtem už byste měli vědět, kdo půjde děťátku za kmotra. Role kmotra je velice důležitá, sám by měl být pokřtěný, případně biřmovaný.

Co je to přijímání pod obojí způsobou

Podobojí (též pod obojí, nebo „pod obojí způsobou“ – lat. sub utraque specie), označuje zpravidla přijímání eucharistie zároveň jak v podobě posvěcené hostie, těla Kristova, tak i v podobě posvěceného mešního vína z kalicha, krve Kristovy.

Co dělá kmotr při biřmování

Podle kánonu 872 kodexu kanonického práva má kmotr pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského života a má se snažit o to, aby pokřtěný vedl křesťanský život odpovídající přijaté svátosti a plnil si věrně s přijetím křtu spojené povinnosti.

Jaké hříchy říct u zpovědi

Vyznám své hříchy především Bohu. Kněz je zde pouze prostředníkem. Je tím, který zpřítomňuje Boží milosrdenství a ve jménu Boha uděluje rozhřešení. V tomto bodě je nejdůležitější vyznání hříchů spojené s lítostí a rozhřešení, které kněz uděluje na závěr zpovědi.

Jak to probíhá u zpovědi

Ve zpovědi jde především o lítost, vyznání hříchů, přijetí pokání a rozhřešení. Kněz potom kajícníkovi uloží pokání neboli zadostiučinění. Je to nějaký skutek (často modlitba, ale může se jednat i o sebezápor či skutek milosrdenství), který má pomoci léčit hřích a napravit spáchanou škodu.