Jak správně zasít trávník?

Kdy se seje trávník

Duben, květen a září poskytují nejlepší klimatické podmínky pro zakládání trávníku. Vrstva ornice musí mít tloušťku minimálně 15 cm. Aby nový trávník rostl a prospíval, musí být půda nakypřená tak do hloubky jednoho, dvou zarytí rýčem. Kameny, zbytky kořenů a plevel je třeba odstranit.
ArchivPodobné

Jak správně zase trávu

Jak na setí trávy

Trávu může sít dvěma způsoby, buď ručně nebo pomocí rozmetadla. Zatímco u ručního setí prováděného rozhozem z dlaní hrozí, že travní osivo zasejete nerovnoměrně, se secím strojem – rozmetadlem na kolečkách máte jistotu, že trávu zasejete v pravidelných dávkách po celé ploše trávníku.
Archiv

Jak hluboko zasít trávu

Sejeme pokud možno za bezvětří a do optimálně vlhké, nikoli promáčené půdy. Posypovým vozíkem vysejeme na plochu nejprve třetinu celkové dávky směsi. Povrch přehrábneme železnými hráběmi a semeno zapravíme do hloubky jednoho centimetru.
Archiv

Kdy nejpozději zasít trávu

Pro výsev je tedy ideální doba od začátku září do desátého října, nikoli však později, traviny by před zimou nevytvořily 4–5 pravých listů. Před výsevem musíme půdu dobře zrýt přibližně na hloubku rýče. Pečlivě vybereme plevel, zbytky kořínků a větší kameny.

Jak rychle vzejde tráva

V závislosti na klimatických podmínkách vzejde nový trávník do dvou až tří týdnů. První sekání provádějte v době, kdy budou nejdelší stébla zhruba 6 cm dlouhá a zkraťte je o 2 cm.

Jak urychlit růst trávy

Před výsevem trávníku použijeme startovací dlouhodobě působící hnojivo. Tím dojde k podpoře počátečního růstu nových rostlinek a k rychlejšímu vývoji trávníku. Tak se může celý proces urychlit a nový trávník pak lze dříve zatěžovat.

Kdy vyroste tráva po Zaseti

Sekejte, když trávník naroste do výšky 10 cm, počítejte, že to bude nejdříve 5 týdnů od zasetí.

Jak dlouho trva než Vyklici tráva

Za jak dlouho vyroste trávník

První stébla můžete očekávat po 7 dnech, to bude pravděpodobně jílek vytrvalý, nejpomalejší odrůda (lipnice luční) vyroste za 4 týdny. Někteří výrobci však osivo ošetřují látkami urychlujícími klíčení travního semene, taková lipnice pak vyraší již během 14 dnů.