Jaké strany jsou levicové?

Jaké jsou levicové strany

V České republice se jako levicové strany prezentují například KSČM či menší uskupení jako Levice, VIZENS nebo Budoucnost, z řad středolevice pak Sociální demokracie, hnutí Idealisté, Zelení a případně Česká pirátská strana.

Kdo je levice a kdo pravice

Pojmy pravice a levice vznikly na konci 18. století v období Velké francouzské revoluce, kde v Generálních stavech zasedali zastánci starého řádu, reakční a monarchističtí aristokraté (Feuillanti) napravo a přívrženci nového řádu, třetí stav a radikálové (Montagnardi) nalevo, nevyhranění uprostřed.

Jaké máme politické strany

Politické strany

Zkratka Název politické strany Založeno
OVPV O vás pro vás 2020
ODS Občanská demokratická strana 1991
Patrioti ČR Patrioti České republiky 2014
Piráti Česká pirátská strana 2009

Co je to krajní pravice

Krajní pravice, označovaná také jako extrémní pravice nebo pravicový extremismus, je politika, která se v levo-pravém politickém spektru nachází více napravo než standardní politická pravice a projevuje se antikomunisticky, autoritářsky, ultranacionalisticky a má nativistické tendence.

Co je to politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. Věda zabývající se politikou se nazývá politologie.

Jaká strana vládne v ČR

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval vládu Petra Fialy vzešlou z říjnových voleb 17. prosince 2021. Podílí se na ní volební koalice SPOLU složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a koalice Piráti a Starostové, sestávající z Pirátů a STANu. Kabinet tvoří 18 členů, z toho 6 za ODS, 4 STAN, 3 KDU-ČSL, 3 Piráti a 2 za TOP 09.

Co je to za stranu pro

Právo Respekt Odbornost (zkratka PRO 2022) je česká politická strana, která byla založena 27. dubna 2022 Jindřichem Rajchlem. Strana není pro vystoupení ČR z EU. „Buďte PRO!

Co to je pravicový extremismus

Pravicový extremismus zahrnuje širokou skupinu krajních politických postojů a na jejich základě vytvořených skupin, které se snaží o zásadní změnu nebo přímo o odstranění existujícího systému. Jednotlivé skupiny odlišuje jejich ideologie, která se pohybuje od myšlenek nacionalismu a šovinismu až po fašistické ideály.

Co je to politika appeasementu

Anglický výraz „appeasement“ lze přeložit jako „uklidnění“, „uklidňování“, „(u)smíření“, „(u)smiřování“, „utišení“, „utišování“, „politika ústupků“, „politika usmíření“ a v politickém smyslu „ústupky“.

Co je to politická strana

Politická strana je politická organizace, která nominuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakého problému.

Co to je demise

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Demise Demise je označení pro odstoupení nějaké osoby nebo skupiny z výkonu úřadu nebo funkce ještě před skončením období, na které byla tato osoba nebo skupina zvolena. Označení demise se využívá především v politice u vládních činitelů.

Kdo je v ODS

Občanská demokratická strana
Předseda Petr Fiala
1. místopředseda Zbyněk Stanjura
Místopředseda Martin Baxa Martin Kupka Alexandr Vondra
Tiskový mluvčí Jakub Skyva

Co je strana nk

Nestraníci (zkratka NK) je české politické hnutí oficiálně zaregistrované 29. května 2006.

Jak se projevuje extremismus

Extremismus je politický směr požadující radikální změny, které většina společnosti nebo vládnoucí režim považuje za nepřijatelné. Extremisté se zpravidla vymezují proti stávajícímu systému a volají po jeho zásadní reformě, případně rovnou svržení.

Co je Anslus

Anšlus, německy Anschluss (do reformy němčiny v roce 1996 psáno Anschluß, výslovnost dle IPA: ˈʔanʃlʊs) je německý výraz pro připojení, do jiných jazyků převzaté jinak běžné slovo označuje připojení Rakouska 12. března 1938 k nacistickému Německu.

Které evropské státy zastávali politiku usmiřování

Hlavním motorem, který usmiřovací politiku pohání, je Velká Británie, hlavním usmiřovaným, které požadavky na ústupky vznáší, je Německo.

Co se stane když premiér podá demisi

Demise (z latiny: dimissio = opuštění) označuje odstoupení konkrétní osoby nebo skupiny osob z výkonu funkce či úřadu před koncem funkčního období. Pojem demise je obvykle používán v politické sféře, nejčastěji u členů vlády. U hlav států se mluví o abdikaci.

Kdo podal demisi

20. února podalo demisi 12 ministrů, působících za strany ČSNS (4), ČSL (4) a DS (4). Jednalo se o ministry: Prokop Drtina, Mikuláš Franek, František Hála, Štefan Kočvara, Jan Kopecký, Ján Lichner, Ivan Pietor, Adolf Procházka, Hubert Ripka, Jaroslav Stránský, Jan Šrámek a Petr Zenkl.

Kdo je Eva Decroix

Eva Decroix

Eva Decroix, MBA
Zastupitelka města Jihlava
Ve funkci: 5. února 2020 – 24. září 2022
Stranická příslušnost
Členství Občanská demokratická strana (od 2014)

Kdo bude pražský primátor

Primátor hlavního města Prahy
Úřadující Bohuslav Svoboda od 16. února 2023
Sídlo Primátorská rezidence v budově Ústřední knihovny na Mariánském náměstí v Praze
Vytvoření 1. ledna 1922
Plat 155 943 Kč (2023)

Co je to hnutí

Hnutí má více významů: pohyb – změna místa či polohy.

Co to je radikalismus

Radikalismus můžeme definovat jako kritické zpochybňování existujících okolností a hlásání reformy nebo zrušení těchto okolností. Nelze být vnímán jako plnohodnotné politické přesvědčení, jde spíše o postoj, jehož obsah i forma se mění podle politické kultury a politických okolností, v nichž se radikálové nacházejí.

Co je extremistická strana

Extremismus je politický směr požadující radikální změny, které většina společnosti nebo vládnoucí režim považuje za nepřijatelné. Extremisté se zpravidla vymezují proti stávajícímu systému a volají po jeho zásadní reformě, případně rovnou svržení.

Kdy odešli Rusové z Rakouska

K rozštěpení Rakouska do dvou státních celků (jak se stalo v Německu) nedošlo, protože Rakousko se přihlásilo k principu neutrality. Dne 15. května 1955 byla pak podepsána Rakouská státní smlouva, vedoucí k odchodu okupačních jednotek z Rakouska (odchod ukončen 25. října 1955) a k získání státní suverenity.

Co se stalo v roce 1938

Mnichovská dohoda (neboli mnichovská zrada či mnichovský diktát) byla dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově v tzv. Führerbau (ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj.