Jak udělat index ve Wordu?

Jak napsat index na klavesnici

Horní index naformátujete tak, že současně stisknete klávesy CTRL, SHIFT a znaménko plus (+). Dolní index naformátujete tak, že současně stisknete klávesy CTRL a rovnítko (=).
Archiv

Jak napsat číslo v indexu

Z klávesnice se čísla v podobě horního indexu zadávají s přidržením klávesy Ctrl . Pro dolní index držte Alt . Pokud zadáte nějaký nečíselný znak (např. +), budete vráceni do normálního režimu automaticky.

Jak napsat exponent ve Wordu

V PROGRAMECH OFFICE WORD A EXCEL

V panelu nástrojů zvolíme „Vložení“ a v rozevřeném pásu karet vybereme „Symbol“. Tím otevřeme naši tabulku, kde už si najdeme příslušný znak na druhou ², nebo ^ podle libosti a vložíme jej do našeho rozpracovaného dokumentu.
Archiv

Jak udělat index v Excelu

Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na ikonu pro otevření Nastavení písmo. Stiskněte CTRL+1. V části Efektyzaškrtněte políčko Horní index nebo Dolní index a klikněte na OK. Tip: Přestože Excel tyto příkazy nemají rychlé klávesové zkratky, můžete v nabídkách a dialogech procházet jenom pomocí klávesnice.

Jak napsat horní index 2

Klávesové zkratky: Použití horního nebo dolního indexu

Vyberte znak, který chcete formátovat. V případě horního indexu současně stiskněte klávesy Ctrl, Shift a znaménko plus (+).

Jak udělat ve Wordu na druhou

Mocnina. Buď na anglické klávesnici (Shift + 6) nebo Alt + 94.

Jak psát ve Wordu horní index

Vyberte znak, který chcete formátovat jako horní nebo dolní index. Na kartě Domů vyberte ve skupině Písmoikonu pro otevření dialogového okna Písmo. Na kartě Písmo zaškrtněte v části Efekty políčko Horní index nebo Dolní index.

Jak napsat index na 2

Jak napsat index na 2 Znak na druhou můžete zapsat také pomocí klávesové zkratky. Pro její zápis je ale nutné nejdříve přepnout klávesnici na anglickou (klávesová zkratka Alt + Shift). Poté stiskněte a držte levý Alt + napište číslo 0178.

Co je funkce Index

Funkce INDEX vrací hodnotu nebo odkaz na hodnotu v tabulce nebo oblasti. Funkce INDEX se dá použít dvěma způsoby: Pokud chcete vrátit hodnotu zadané buňky nebo matice buněk, podívejte se na maticovou formu.

Jak napsat Dolní index 3

Vyberte znak, který chcete formátovat. V případě horního indexu současně stiskněte klávesy Ctrl, Shift a znaménko plus (+). V dolním indexu stiskněte současně klávesy Ctrl a znaménko rovná se (=).

Co dělá Shift Enter

Shift + Enter – nový řádek

Ne, samotný Enter nedělá nový řádek, ten dělá nový odstavec.

Jak se dělá zlomek ve Wordu

Zlomky (1/3, 2/5)Klikněte nebo klepněte sem, kam chcete vložit zlomek.Přejděte na Vložení > symbolu > další symboly.V rozevíracím seznamu Podmnožina zvolte Číselné formuláře. Poznámka: Ne všechna písma mají podmnožinu čísel formulářů.Poklikejte na zlomek, který chcete vložit.Vyberte Zavřít.

Jak napsat horní index na počítači

Klávesové zkratky: Použití horního nebo dolního indexuVyberte znak, který chcete formátovat.V případě horního indexu současně stiskněte klávesy Ctrl, Shift a znaménko plus (+). V dolním indexu stiskněte současně klávesy Ctrl a znaménko rovná se (=).

Jak napsat 10 na druhou

Mocnina. Buď na anglické klávesnici (Shift + 6) nebo Alt + 94.

Jak spočítat index

BMI = tělesná váha (kg) / tělesná výška na druhou (m).

Můžeme si uvést příklad, u člověka o výšce 180 cm a s váhou 80 kg je vzorec následující: 80/1,80^2 = 24,69.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak napsat číslo dole

Jak napsat šipku dolů bez numerické klávesnice

Návod, jak zapnout numerickou klávesnici na jakémkoliv notebooku, pokud vám numlock na fyzické klávesnici chybí, naleznete ZDE. Například ve Wordu tedy postupně namačkáme čísla 0 2 1 9 3 a následně stiskneme kombinaci kláves levý ALT + X.

Co dělá Ctrl D

Control-H: Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete. Control-D: Smaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.

Co dělá Ctrl a

K notorickým klávesovým zkratkám používaných nejen v textových editorech, Ctrl + C (zkopírovat označený text/objekt), Ctrl + V (vložit zkopírovaný text/objekt), si také zapamatujte Ctrl + A, což umožní označit veškerý text/objekty najednou a také Ctrl + X, což zase umožní nejen text/objekt zkopírovat, ale také ho …

Jak se píše zlomky

Zlomky zapisujeme ve tvaru ba, kde a se nazývá čitatel a b jmenovatel. Aby měl zlomek smysl, nesmí být jmenovatel nula. Význam zlomku odpovídá dělení. Příklad: ve zlomku 23 je čitatelem číslo 3 a jmenovatelem číslo 2, hodnota zlomku 23 se rovná dělení 3 : 2 = 1 , 5 3:2 = 1{,}5 3:2=1,5 („jedna a půl“).

Jak udělat zlomek na klavesnici

Zatímco držíte pravý Alt, stiskněte klávesu pro pomlčku „-", kterou najdete v pravé části klávesnice nalevo od tlačítka Shift.

Jak se dělají znaky na klávesnici

Pro běžně používané znaky se obvykle užívá kombinace klávesy Shift a stisku příslušné dodatečné klávesy (jako zmiňovaná dvojtečka, nebo otazník). Pro méně běžné znaky pak bývá určena kombinace Pravý Alt (někde také „Alt Gr“) + klávesa (složené závorky, zavináč, znak dolaru atd.).

Jak napsat 2 dole

Univerzální uvozovky podle jazyku programu: [Shift] + [ů]České dvojité uvozovky dole a nahoře: [Alt] + [Shift] + [N] (levá dolní) a [Alt] + [Shift] + [H] (pravá horní)

Jak napsat exponent

Mocnina. Buď na anglické klávesnici (Shift + 6) nebo Alt + 94.

Co je indexy

Index představuje cenový pohyb zboží a cenných papírů (akciový index) na finančních trzích. Aktiva v indexu mohou mít stejnou váhu nebo se mohou procentuálně lišit. Většina indexů (jako je americký S&P 500 nebo německý DAX) převádí cenové pohyby akcií na body. Do indexu lze investovat například prostřednictvím ETF.