Jak udělat Óčko?

Jak navázat Óčko

Uvažte očko s dostatečně dlouhým volným koncem a ten prostrčte skrz očko. Ovšem ne prostředkem (to by šlo také, ale takto je volný konec sevřen pevněji), nýbrž mezi pevný konec v očku a pramen tvořící smyčku. Navíc z druhé strany, než pramen smyčky opouští očko. Na provlečeném volném konci uvažte další očko.
Archiv

Jak zkratit provaz

Přehneme lano na půl a třikrát a více obtočíme, ovineme kolem klády a provlékneme delší konec. V základní variantě se zkracovačka váže ze tři ok. Prostřední oko je to, které umožňuje lano/provaz zkrátit podle potřeby. Při použití se využívá zajišťovacích kolíčků, aby se zkracovačka nepovolila a lano opět neprodloužilo.
Archiv

Jak udělat uzel na lánu

Vůdcovský uzel

V podstatě jde o jednoduché očko, které můžeme uvázat na kterékoliv části lana nebo smyčky. Dosáhneme tak pevného zafixovaného očka, přes které můžeme fixovat lano v kotevním bodu. Velmi často se používá při stavbě stanoviště, při připojování materiálu na lano pomocí karabiny a podobně.

Jak uvázat osmičkový uzel

Dokonalý dvojitý osmičkový uzeluzel se snažte vázat co nejblíže k oku sedáku,uzel si řádně srovnejte (tak aby se linie lana vzhledně kopírovala),uzel utáhněte,na konci volného lana uvažte ještě pojistný uzel,nechte si správnost uzle zkontrolovat,pozor – každé překřížení pramenů snižuje pevnost uzlu.

Jak udělat očko na vlasci

Jednoduchý uzel do očka

Pro vytvoření jednoduchého uzlu do očka můžeme použít vlasec, i pletenku. Prvně protáhneme smyčku očkem háčku a nebo obratlíku, poté omotáme volný konec kolem všech ostatních vlasců, provlečeme volný konec smyčkou a postupně dotáhneme oba konce. Vhodné je vlasce předem navlhčit proti krabatění.

Jak dát boilies na háček

Postup vázání jednoduchého návazce na boiliesNejprve si ustřihneme kus potahované šňůrky.Nyní na šňůrku navlékneme nástrahu, kterou zajistíme s pomocí zarážky.Teď klasickým bezuzlovým vázáním navážeme kaprový háček.Na druhé straně návazce uvážeme smyčku, přes kterou ještě přetáhneme převlek proti zamotávání návazce.

Jak udělat očko na laně

Vázání: 1) Konce spojovaných lan si položíme podél sebe. Konce lan jdou proti sobě. 2) Na jednom z konců uděláme smyčku, tak, aby jím procházelo druhé lano. 3) Smyčku utáhneme, jako klasické očko.

Jak spojit dva provazy

Nejčastější využití ambulančního uzlu je při spojování dvou stejně silných provazů, obvazů. Dokáže spolehlivě spojit lana i tenké provázky. Rovněž se používá k připevňování dlahy, a to hlavně proto, že je plochý, a po uvázání dlahy netlačí. Ambulanční uzel jsou dva do sebe zavlečené ohyby – jeden sevře druhý.

Jak se dělá lodní smyčka

Uzel se skládá ze dvou stejných závitů nasunutých přes sebe tak, aby část lana mezi závity byla po přesunutí mezi oběma konci. Uzel lze vázat několika způsoby. Pokud je jeden z konců předmětu, ke kterému má být lano přivázáno, volný, uváže se smyčka mimo předmět a hotová smyčka se na něj pak navlékne.

Jak spojit dva konce lana

V uzlování se používá nejčastěji název škotová spojka, který pochází z přivazování cípů škotové plachty. Hodí se ke spojení dvou lan nestejného průměru, materiálu i vlastností. Můžete tak spojit dvě nitě při tkaní koberce, přivázat lanko ke stanové celtě, pokud se roztrhne plátěné oko.

Jak spojit lana

Uzly, které se ke spojování lan používají, se nazývají spojkami. Jiné se hodí pro spouštění/vytahování břemen a jiné zase pro vystrojení lana na trase. Těmi nejběžnějšími jsou osmičková spojka, dvojitá rybářská spojka a motýlková spojka.

Jak uvázat vlasec na vlasec

Navazování háčku (karabinky) s očkemProstrčte volný konec vlasce očkem. Můžete i dvakrát.Volný konec otočte zpět a podstrčte jej pod vlasec.Otočte volný konec kolem vlasce a vytvořte tak smyčku.Volný konec vraťte zpět k očku a prostrčte jej mezi první otočkou vlasce.Uzel pevně zatáhněte a zastříhněte konec.

Jak spojit fluorocarbon s vlascem

Postup, kterým se uzel pro spojení šňůry a fluorocarbonu váže:Vytvoříme jednoduchou smyčku na fluorocarbonu.Prostrčíme smyčkou pletenou šňůru.Dotáhneme šňůru na konec smyčky.Děláme omoty kolem celé smyčky směrem zpátky (můžeme například 10x)Opět prostrčíme pletenou šňůru smyčkou.Navlhčit, utáhnout.

Kdy chytat na boilies

Chytání na boilies či pelety v jarních měsících

V době před a po tření kaprů využíváme koule s větším podílem proteinů, kapři jim dávají přirozeně přednost, protože instinktivně vědí, co je pro ně dobré. Chtějí nabrat váhu po zimě a získat dostatek energie právě ke tření.

Jak daleko má být boilies od háčku

Pokud máme paušalizovat, nejčastěji používáme vzdálenost nástrahy od háčku v rozmezí 1,5 – 3cm, kdy jsme v určitých případech zaznamenali perfektní výsledky i s vlasem dlouhým 5-10cm.

Jak udělat pouta z provazů

Návod na výrobu pout z provazuZákladem uzle jsou dvě oka, podobně jako u lodní smyčky.Smyčky překřížíte.Chytnete okraj každé smyčky a protáhnete ho středem druhé smyčky.Základ máte hotov.Pokud nechcete, aby vám „oběť“ snadno unikla, musíte uzel po patřičném dotažení pojistit, aby se znovu nepovolil.

Jak svázat dvě lana k sobě

Velmi dobře se hodí ke spojování dvou lan i nestejných průměrů. Vytvoříme ji tak, že dvě lana položíme vedle sebe konci proti sobě tak, aby přesahovaly přes sebe asi jeden metr. Potom na každém laně uvážeme dvojité očko okolo lana protějšího. Lano z očka musí směřovat proti protějšímu lanu.

Jak udělat smyčku na provazů

Postup: Nejprve uvaž jednoduchou osmičku tak, že vytvoříš dvakrát přetočené oko a konec jím protáhneš zpět. Konec musí být dostatečně dlouhý, protože ten tvoří konečnou smyčku. Konec provazu nyní protahujeme celým uzlem znovu (přesně kopírujeme). Nakonec pevně utáhneme.

Jak vytvořit oko na laně

Abychom zajistili pevnost oka, vedeme konec lana minimálně 3 x skrz. Mezery mezi jednotlivými vpichy volíme tak, aby mezi nimi byly minimálně 3 pletené smyčky (křížky). Následně provlékneme konec dovnitř lana a tím elegantně celé oko zakončíme!

Jak udělat Prusík

Chceme-li prusíkovat po laně, potřebujeme dvě smyčky z pevné šňůry. Ta nesmí být příliš silná, jinak by prusík nedržel, ani příliš tenká, aby se nepřetrhla. Pro běžné lano je vhodný průměr 5mm. Každou smyčku nejprve navážeme na lano liščí smyčkou, prusík vznikne přidáním ještě jednoho závitu (Obr.

Jak se zajistit lanem

Je to v principu totéž, jen lano není v karabinách postupového jištění volné, ale je k těmto karabinám připevněno navázanou smyčkou. K tomu účelu se výborně hodí smyčka nazývaná motýlek, ale lze s menší efektivitou použít i vůdcovské (krejčíky) nebo osmičkové smyčky.

Jak spojit vlasec a fluorocarbon

Postup, kterým se uzel pro spojení šňůry a fluorocarbonu váže:Vytvoříme jednoduchou smyčku na fluorocarbonu.Prostrčíme smyčkou pletenou šňůru.Dotáhneme šňůru na konec smyčky.Děláme omoty kolem celé smyčky směrem zpátky (můžeme například 10x)Opět prostrčíme pletenou šňůru smyčkou.Navlhčit, utáhnout.

Jak navázat háček bez očka

Navázání háčku s lopatkouVlasec se přeloží, položí se podél ramínka háčku a těsně za lopatkou se udělá první ovin.Přidávají se další oviny směrem k obloučku háčku – obvyklý počet je 5 – 10.Uzel se navlhčí a dotáhne, přebytečný vlasec se odstřihne.

Co je šoková šňůra

Šokový návazec jinak nazývaný taky jako odhozovka či šokovka je několik posledních metrů vlasce nad naší montáží. Tento vlasec je z pravidla o většího průměru a nosnosti, nežli náš kmenový vlasec, nejčastěji se na šokový návazec používají průměry od 0,40 mm až do 0,60 mm.

Jaký šokový vlasec

Vůbec nejlepší volbou je fluorocarbon, který vedle absolutní neviditelnosti je také mimořádně oděruvzdorný a velmi těžký, díky čemuž dokonale kopíruje dno. Pro další informace ohledně používání šokových vlasců Vás odkážeme na naši starší odpověď v dotaze 647.