Jak udělat rozevírací seznam v Excelu?

Jak nastavit v Excelu rozevírací seznam

Vytvoření rozevíracího seznamuNa novém listu zadejte položky, které se mají zobrazit v rozevíracím seznamu.V listu vyberte buňku, ve které má být rozevírací seznam.Přejděte na Dat na pásu karet a pak Ověření dat .Na obrazovce Nastavení na kartě Povolit klikněte na Seznamu .
Archiv

Jak vytvořit závislý rozevírací seznam v tabulkách Google

Rozbalovací nabídka.

Na panelu pravidel ověřování dat vyberte v části Kritéria jednu z možností: Rozbalovací nabídka z rozsahu: Vyberte buňky, které chcete do seznamu zahrnout. Rozbalovací nabídka: Zadejte hodnotu rozbalovací nabídky. Kliknutím na Přidat další položku můžete přidat další hodnoty rozbalovací nabídky.

Jak vytvořit výběr v Excelu

Klikněte na kartu DATA a dále na tlačítko OVĚŘENÍ DAT (DATA VALIDATION). Na záložce NASTAVENÍ (SETTINGS) zvolte v nabídce povolit SEZNAM (LIST) a po kliknutí do pole ZDROJ (SOURCE) označte myší buňky s hodnotami, které chcete v seznamu vybírat. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
ArchivPodobné

Jak vložit rozevírací kalendář do Excelu

Otevřete rozevírací kalendář, klikněte na ikonu Kalendář. Kalendář se zobrazí, můžete uživatelům kliknutím datum, které mají na kalendář nebo použijte šipky vlevo a vpravo tlačítek k posouvání v měsících. Pokud uživatelé chcete vložit aktuální datum, budou v dolní části Kalendář klikněte na tlačítko dnes.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak rozdělit buňky v Excelu

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Text do sloupců. Otevře se Průvodce převodem textu na sloupce. Pokud ještě není vybraná možnost Oddělovač, zvolte A pak klikněte na Další. Výběrem oddělovače nebo oddělovačů definujte místa, kam chcete obsah buňky rozdělit.

Jak přidat položku do rozevíracího seznamu

Na listu, kde máte nastavený rozevírací seznam, vyberte buňku, ve které rozevírací seznam je. Přejděte na Data > Ověření dat. Na kartě Nastavení klikněte do pole Zdroj a potom změňte položky seznamu podle potřeby. Každou položku je třeba oddělit čárkou bez mezer takto: Ano,Ne,Možná.

Jak vytvořit Spreadsheet

Otevřete domovskou stránku Tabulek na adrese sheets.google.com. Klikněte na Nová . Tím se vytvoří a otevře nová tabulka.

Jak vložit do Wordu rozbalovací seznam

V oblasti Vložit ovládací prvky klikněte na Rozevírací seznam. Pokud jste v kroku 3 zrušili zaškrtnutí políčka Automaticky vytvořit zdroj dat, vyberte v dialogovém okně Rozevírací seznam – vazba pole, které chcete s tímto seznamem svázat.

Jak udělat kalendář v Excelu

Vytvoření ročního kalendáře na jednu stránku

V nabídce Soubor klikněte na Nový ze šablony. V levém navigačním podokně klikněte v části TEMPLATES (ŠABLONY)na aplikace Správa času. Poklikejte na šablonu Kalendář jedné stránky. Excel otevře nový list založený na šabloně ročních kalendářů na jedné stránce.

Jak vložit do tabulky kalendář

Nejprve aktivujeme doplněk, který se jmenuje Mini Calendar and Date Picker. Pak už stačí jen kliknout na buňku, kliknout na okénko doplňku, a je hotovo. Kromě tohoto upozorňuji, že dnešní datum je možné vložit také klávesovou zkratkou Ctrl ; (Ctrl a středník).

Co je podmíněné formátování Excel

Podmíněné formátování dokáže ve vašich datech pomoct zvýraznit opakování a tendence. Pokud ho chcete používat, vytvoříte pravidla, která určují formát buněk na základě jejich hodnot. Například následující měsíční údaje o teplotách s barvami buněk vázanými na hodnoty buněk.

Jak zvýraznit Text v Excelu

Klikněte na první buňku v oblasti a přetáhněte ji na poslední buňku. Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak rozdělit sloučené buňky

Klikněte do buňky nebo vyberte několik buněk, které chcete rozdělit. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit buňky. Zadejte počet sloupců nebo řádků, do kterých chcete vybrané buňky rozdělit.

Jak rozdělit v Excelu jméno a příjmení

Potřebujete rozdělit jména a příjmení (nebo názvy a čísla dílů nebo jakákoli jiná data) tak, aby každá položka byla ve svém sloupci. Může vám v tom pomoct nová funkce aplikace Excel 2013 s názvem Dynamické doplňování. Zadejte do sloupce vedle vašich dat křestní jméno nebo jinou hodnotu a stiskněte Enter.

Jak vytvořit rozevírací seznam

Vytvoření rozevíracího seznamuVyberte buňky, které chcete seznamy obsahovat.Na pásu karet klikněte na DATA > Ověření dat.V dialogovém okně nastavte Povolit naSeznam.Klikněte na Zdroj,zadejte text nebo čísla (oddělené čárkami, u seznamu s oddělovači), který chcete mít v rozevíracím seznamu, a klikněte na OK.

Jak propojit dva soubory Excel

Vyberte buňku nebo buňky, ve kterých chcete vytvořit externí odkaz. Typ = (znaménko rovná se). Přepněte do zdrojového sešitu a klikněte na list obsahující buňky, které chcete propojit. Stiskněte klávesu F3,vyberte název, na který chcete vytvořit odkaz, a stiskněte Enter.

Jak vytvořit online tabulku

Postup vytvoření nové tabulky:Otevřete domovskou stránku Tabulek na adrese sheets.google.com.Klikněte na Nová . Tím se vytvoří a otevře nová tabulka.

Jak se dělá sdílená tabulka

Sdílení excelového sešitu s ostatnímiVyberte Sdílet.Vyberte oprávnění a pak Použít.Přidejte lidi.Pokud chcete, napište zprávu.Vyberte Poslat.

Jak vložit seznam do Wordu

Pokud chcete začít číslovaný seznam, zadejte 1, tečku (.), mezeru a nějaký text. Word automaticky spustí číslovaný seznam za vás. Zadejte* a mezeru před textem a Word vytvoří seznam s odrážkami.

Jak sbalit text ve Wordu

Sbalení nebo rozbalení částí dokumentuUmístěte kurzor do záhlaví.Na kartě Domů klikněte na šipku ve skupině Odstavec.V dialogovém okně Odstavec klikněte na zaškrtávací políčko vedle položky Sbalené ve výchozím nastavení.Klikněte na tlačítko OK.

Jak si vytvořit kalendář

Vytvoření nového kalendářeNa počítači otevřete Kalendář Google.Vlevo u možnosti Jiné kalendáře klikněte na ikonu plus. Vytvořit nový kalendář.Kalendář pojmenujte a přidejte popis.Klikněte na Vytvořit kalendář.Pokud chcete kalendář sdílet, klikněte na něj v levém panelu a vyberte Sdílet s konkrétními lidmi.

V jakém programu vytvořit kalendář

Photo Calendar Creator je aplikace pro snadnou a rychlou tvorbu velmi pěkných fotokalendářů z vlastních obrázků nebo digitálních snímků. Kalendář je rozdělený na jednotlivé měsíce a program nabízí více než 250 zajímavých šablon rozdělených do různých kategorií, např.

Jak se dělá podmíněné formátování

Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Nové pravidlo. V poli Styl klikněte na Klasický. V části Klasický vyberte kliknutím možnost Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední a změňte ji na Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

Jak formátovat Text v Excelu

Formátování čísel jako textuVyberte buňku nebo Oblast buněk obsahující čísla, která chcete formátovat jako text. Jak vybrat buňky nebo oblast.Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na Text. Poznámka: Pokud možnost Text nevidíte, posuňte se posuvníkem na konec seznamu.