Jak udělat seznam v Excelu?

Jak nastavit v Excelu rozevírací seznam

Vytvoření rozevíracího seznamuNa novém listu zadejte položky, které se mají zobrazit v rozevíracím seznamu.V listu vyberte buňku, ve které má být rozevírací seznam.Přejděte na Dat na pásu karet a pak Ověření dat .Na obrazovce Nastavení na kartě Povolit klikněte na Seznamu .
Archiv

Jak upravit rozevírací seznam

Změna nebo odstranění rozbalovacího seznamuV Tabulkách Google otevřete tabulku.Vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit, a pak vyberte z možností: Klikněte na Data.Upravte rozbalovací seznam: Pokud chcete změnit uvedené možnosti, upravte položky v části Kritéria.Klikněte na Hotovo.

Jak vložit do Wordu rozbalovací seznam

V oblasti Vložit ovládací prvky klikněte na Rozevírací seznam. Pokud jste v kroku 3 zrušili zaškrtnutí políčka Automaticky vytvořit zdroj dat, vyberte v dialogovém okně Rozevírací seznam – vazba pole, které chcete s tímto seznamem svázat.

Jak vytvořit šipku v Excelu

Na kartě Formát klikněte na šipku vedle obrysu obrazce. Pokud kartu Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali čáru. Na čáru možná budete muset poklikat. Přesuňte ukazatel myši na položku Šipky a vyberte styl šipky.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak rozdělit buňky v Excelu

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Text do sloupců. Otevře se Průvodce převodem textu na sloupce. Pokud ještě není vybraná možnost Oddělovač, zvolte A pak klikněte na Další. Výběrem oddělovače nebo oddělovačů definujte místa, kam chcete obsah buňky rozdělit.

Jak vložit do Excelu ano ne

Přidání do existující tabulky

Otevřete tabulku v zobrazení datového listu. V případě potřeby přejděte vodorovně k prvnímu prázdnému poli. Vyberte Kliknutím přidat a pak v seznamu vyberte Ano/Ne . Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

Jak vložit seznam do Wordu

Pokud chcete začít číslovaný seznam, zadejte 1, tečku (.), mezeru a nějaký text. Word automaticky spustí číslovaný seznam za vás. Zadejte* a mezeru před textem a Word vytvoří seznam s odrážkami.

Jak sbalit text ve Wordu

Sbalení nebo rozbalení částí dokumentuUmístěte kurzor do záhlaví.Na kartě Domů klikněte na šipku ve skupině Odstavec.V dialogovém okně Odstavec klikněte na zaškrtávací políčko vedle položky Sbalené ve výchozím nastavení.Klikněte na tlačítko OK.

Jak napsat šipku dolů

Jak napsat šipky na klávesnici↑ Šipka nahoru: Alt + 24.↓ Šipka dolů: Alt + 25.→ Šipka doprava: Alt + 26.← Šipka doleva: Alt + 27.↔ Oboustranná šipka: Alt + 29.▲ Trojúhelníková šipka nahoru: Alt +30.▼ Trojúhelníková šipka dolů: Alt + 31.► Trojúhelníková šipka doprava: Alt + 16.

Jak se dělá šipka

Jak napsat základní směrové šipky na klávesnici:↑ šipka nahoru: levý ALT + 2 4.↓ šipka dolů: levý ALT + 2 5.← šipka doleva: levý ALT + 2 7.→ šipka doprava: levý ALT + 2 6.

Jak zvýraznit Text v Excelu

Klikněte na první buňku v oblasti a přetáhněte ji na poslední buňku. Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak barevně rozdělit buňku v Excelu

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Text do sloupců. Otevře se Průvodce převodem textu na sloupce. Pokud ještě není vybraná možnost Oddělovač, zvolte A pak klikněte na Další. Výběrem oddělovače nebo oddělovačů definujte místa, kam chcete obsah buňky rozdělit.

Jak sloučit buňky

Klikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti. Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak rozdělit sloučené buňky

Klikněte do buňky nebo vyberte několik buněk, které chcete rozdělit. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit buňky. Zadejte počet sloupců nebo řádků, do kterých chcete vybrané buňky rozdělit.

Jak vytvořit rozevírací seznam v Excelu 2010

Klikněte na kartu DATA a dále na tlačítko OVĚŘENÍ DAT (DATA VALIDATION). Na záložce NASTAVENÍ (SETTINGS) zvolte v nabídce povolit SEZNAM (LIST) a po kliknutí do pole ZDROJ (SOURCE) označte myší buňky s hodnotami, které chcete v seznamu vybírat. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Jak udělat v Excelu fajfku

Stiskněte levý Alt a držte ho stisknutý. Následně na numerické klávesnici vyťukejte číslo 10003 pro ✓, 10004 pro ✔ nebo 9745 pro ☑.

Jak vložit seznam grafů

4) Vložení seznamu grafů

Často tedy v závěru práce umístěte kurzor tam, kam chcete seznam vygenerovat. Následně na horní liště vyberte kartu Reference a tlačítko pro Vložení seznamu obrázků. Byť se zdá název tlačítka trochu zavádějící, generují se pomocí něho různé seznamy, tedy i požadovaný seznam grafů.

Jak vytvořit seznam obrázků

Obrázky, obrázky nebo tabulky můžete v dokumentu Word vytvořit tabulku obrázků, podobně jako obsah. Nejdřív přidejte titulky k obrázkům a potom použijte příkaz Vložit tabulku obrázků na kartě Reference. Word pak vyhledá v dokumentu titulky a automaticky přidá seznam obrázků seřazený podle čísla stránky.

Jak formátovat text

Vyberte textový nástroj nebo nástroj svislý text . Kliknutím umístěte textový kurzor nebo vyberte text, který chcete formátovat. V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce . V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce .

Jak na formátování ve Wordu

Formátování textuVyberte text, který chcete formátovat. Pokud chcete vybrat jedno slovo, poklikejte na něj. Pokud chcete vybrat řádek textu, klikněte nalevo od něj.Vyberte možnost, pomocí které změníte písmo, jeho velikost nebo barvu, nebo použijte pro text tučné písmo, kurzívu nebo podtržení.

Jak psát běžné znaky

Pro běžně používané znaky se obvykle užívá kombinace klávesy Shift a stisku příslušné dodatečné klávesy (jako zmiňovaná dvojtečka, nebo otazník). Pro méně běžné znaky pak bývá určena kombinace Pravý Alt (někde také „Alt Gr“) + klávesa (složené závorky, zavináč, znak dolaru atd.).

Jak vlozit sipku

Postup je následující. Stiskněte dvakrát klávesu pro pomlčku/spojovník – (je hned nalevo od pravého Shift). Současně stiskněte klávesy pravý Alt (AltGr) a pravá špičatá závorka > (nachází se hned vedle onoho spojovníku).

Jak se dělá krát v Excelu

Krát můžete napsat pomocí pravého altu AltGr či levého Altu a Ctrl a klávesy pro závorku.

Jak udělat závorky na klávesnici

Nejčastější a nejjednodušší závorky (ty kulaté) se nachází přímo na klávesnici a snadno je najdete. Pravou (uzavírací závorku) napíšete přímo klávesou vedle ú, a levou (otevírací) závorku napíšete tou samou klávesou za použití SHIFTu.