Jak uložit číslo jako text?

Jak převést vzorec na text Excel

Přejdeme do buňky, kterou chceme upravit ze vzorce na hodnotu (číslo, text) a nejprve stiskneme na klávesnici funkční klávesu F2, tím se zviditelní vzorec, a následně stiskneme klávesu F9, který tento vzorec vypočítá a zamění za výsledek. Potvrdíme ENTER.

Jak změnit formát čísla

Dostupné formáty čísel v ExcelStiskněte kombinaci kláves CTRL +1 a vyberte Číslo.Klikněte pravým tlačítkem na buňku nebo oblast buněk, vyberteFormát buněk a vyberte Číslo.Vyberte malou šipku, ikonu pro otevření dialogového okna a pak vyberte Číslo.

Jak převést buňku na číslo

Postup 1: Převedení čísel formátovaných jako text pomocí funkce Kontrola chybVyberte na listu libovolnou buňku nebo oblast buněk s indikátorem chyby v levém horním rohu.Klikněte na tlačítko chyby, které se zobrazí vedle vybrané buňky nebo oblasti buněk.V zobrazené nabídce klikněte na příkaz Převést na číslo.

Jak formátovat text v Excelu

Klikněte na první buňku v oblasti a přetáhněte ji na poslední buňku. Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak uložit Excel bez vzorců

Zkopírujte čísla nebo hodnoty bez kopírování vzorců do buněk pomocí příkazu Vložit jinak. Pokud chcete pouze zkopírovat vypočítané výsledky bez kopírování jejich vzorců, můžete použít příkaz Vložit jinak ke kopírování čísel bez kopírování vzorců, ale vymaže všechny vzorce a formátování.

Jak vložit text do Excelu

1. Vyberte rozsah, do kterého chcete přidat text, a poté klikněte Kutools > Text > Add Text. 2, Add Text Zobrazí se dialogové okno a zadejte zadaný text a určete určitou pozici, do které chcete text vložit do polí.

Jak napsat telefonní číslo do Excelu

Zobrazení čísel jako telefonních číselVyberte buňku nebo Oblast buněk, které chcete formátovat. Jak vybrat buňky nebo oblastiNa kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle možnosti Číslo.V poli Category (Kategorie) klikněte na Special (Zvláštní).V seznamu Typ klikněte na Telefon číslo.

Jak vytvořit vlastní formát čísla v Excelu

Na kartě Domů ve skupině Číslo vyberte malou šipku a otevřete dialogové okno. Vyberte Vlastní. V seznamu Typ vyberte existující formát nebo do pole zadejte nový.

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Co znamená v Excelu hodnota

Výrazem #HODNOTA! se vám Excel snaží říct, „Ve způsobu, jakým jste vzorec napsali, je nějaká chyba. Nebo je něco špatně s buňkami, na které odkazujete. “ Tato chyba je velmi obecná a může být obtížné najít její přesnou příčinu.

Jak změnit text v Excelu

Změna stylu písma, velikosti, barvy nebo aplikování efektůChcete-li zobrazit jiný styl písma, klepněte na šipku vedle výchozího písma Calibri a vyberte požadované styly.Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost písma, klepněte na šipku vedle výchozí velikosti 11 a vyberte jinou velikost textu.

Jak Kopírovat čísla v Excelu

Vyberte buňku nebo oblast buněk. Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C. Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.

Jak použít funkci Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak napsat text v Excelu

Automatické zalamování textu

Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na Zalamovat text. (V desktopové Aplikaci Excel můžete také vybrat buňku a potom stisknout kombinaci kláves Alt + H + W.)

Jak oddělit text od čísla v Excelu

Chcete-li oddělit textový řetězec, jehož číslo je před textem, můžete použít znak Flash Fill funkce aplikace Excel 2013 a novější verze. Tip: Vyplněný úchyt můžete také přetáhnout do rozsahu, který chcete použít, a poté kliknout Možnost automatického plnění a zkontrolujte Flash Fill.

Jak se správně píše telefonní číslo

Národní účastnická telefonní a faxová čísla se obvykle člení do trojčíslí, např. 251 762 324, 477 683 532, 602 234 123, +420 723 589 621. Jiné členění se používá tehdy, může‑li usnadnit zapamatování čísla, např. 800 11 22 33, 605 50 60 70.

Jak napsat v Excelu 01

Vyberte buňky, které budou obsahovat telefonní číslo a v menu na kartě DOMŮ v sekci číslo vyberte z roletky formát čísla TEXT. Nyní už můžete bez problémů zadávat číslo včetně nul na začátku. U obou postupů se vám v rohu buňky zobrazí zelený trojúhelník. Excel nás takto upozorňuje na uložení čísla ve formátu textu.

Jak napsat do Excelu telefonní číslo

Telefonní číslo ve formátu 00420777111333 zobrazíme v Excelu tak, že před něj vložíme apostrof ('). Aplikace Excel pak bude takové číslo považovat za text. Jednotlivá čísla budou napsána bez mezer a včetně obou nul na začátku.

Jak číslovat v Excelu

Zadejte 1 do buňky, u které chcete zahájit číslování, potom přetáhněte úchyt automatického vyplňování v pravém dolním rohu buňky do buněk, které chcete číslovat, a kliknutím na možnosti výplně rozbalte možnost a zaškrtněte Vyplňte řadu, pak jsou buňky očíslovány.

Jak vnořit funkcí Když

Pokud jste klikli na KDYŽ, zobrazí se v dialogovém okně Argumenty funkce argumenty funkce KDYŽ. Pokud chcete vnořit jinou funkci, můžete ji zadat do pole argumentu. Můžete třeba zadat SUMA(G2:G5)do Value_if_true funkce KDYŽ. Zadejte všechny další argumenty, které jsou potřeba k dokončení vzorce.

Jak použít funkcí Svyhledat

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká: =SVYHLEDAT(Co chcete vyhledat, kde to chcete vyhledat, číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit, vrátit přibližnou nebo přesnou shodu – označenou jako 1/PRAVDA nebo 0/NEPRAVDA).

Jak udělat součet v Excelu

Vyberte buňku vedle čísel, která chcete sečíst, na kartě Domů klikněte na Automatické shrnutí, stiskněte Enter a máte hotovo. Když kliknete na Automatickéshrnutí, Excel automaticky zadá vzorec (který používá funkci SUMA)k sečtení čísel.

Jak vložit funkcí v Excelu

Vložení funkce pomocí tlačitka fx – Vložit funkci. Toto tlačitko nalezneme na řádku vzorců či na kartě Vzorce. Po klepnutí na něm se objeví okno Vložit funkci. V něm zvolíme kategorii funkcí a v dalším kroku vybereme z této kategorie vhodnou funkci.

Jak hledat slovo v Excelu

Stiskněte Ctrl+F nebo přejděte na Domů > Najít & Vyberte > Najít. V části Najít: zadejte text nebo čísla, která chcete najít.

Jak Kopírovat pouze viditelné buňky

Kopírování pouze viditelných buněkVyberte buňky, které chcete zkopírovat: Další informace najdete v tématu Výběr buněk, rozsahů, řádků nebo sloupců na listu.Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální.Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK.Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C).