Jak vidět svého anděla strážného?

Jak si přivolat svého anděla strážného

– Dopis – napište andělovi psaní, upřímně mu sdělte, proč jej kontaktujete, dopis potom nahlas přečtete. – Vizualizace – zavřete oči, představte si svého anděla strážného a promlouvejte k němu klidným hlasem. – Karty – mezi nejjednodušší způsoby komunikace s anděly patří andělské karty.
Archiv

Jak poznat že je u mě anděl

Pokud si připadáte jiní než ostatní a máte touhu neustále pomáhat a taky pocit, že sem nepatříte, pak jste možná pozemským andělem. Můžete mít schopnost léčit, potíže se vztahy, s váhou nebo jste přehnaně citliví, pak je téměř jisté, že jste anděl v lidském těle.

Jak vidět svého anděla

S anděly se můžete spojit prostřednictvím meditace. Zklidníte svou mysl, uvnitřníte se ve svém srdci a pozvete si tam svého andělského průvodce, který vám bude pomáhat v životě. Prostřednictvím meditace se s ním pak můžete radit a slyšet jeho vedení.
Archiv

Jak mluvit se svými anděly

S anděly můžete promlouvat kdykoli, oni vás slyší stále a můžete je i žádat o pomoc a odpovědi. Máte-li nějakou otázku, uklidněte svou mysl, zapalte si bílou svíčku, nebo si udělejte jakoukoli atmosféru. Můžete jet například autobusem. Zavřete oči a požádejte myšlenkou svého anděla o vyřešení dané situace.
Archiv

Jak zjistit kdo je můj anděl strážný

Kontaktujte svého anděla strážného

Jméno svého strážného anděla zjistíte za pomoci meditace. Pak se jednoduše zeptejte ve své hlavě na jméno svého anděla strážného. Pokud žádné jméno nepřijde, nezoufejte, vaši andělé se vám ozvou, až to budete nejméně čekat. Jméno si pak zapište do deníku.

Jak si přivolat archanděla

Přivolání archanděla Raziela

Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, nauč mne plně chápat, cítit a projevovat tvé učení "Já jsem", které pomáhá probouzet v člověku Božské vědomí – svou skutečnou přirozenost a podstatu, a pochopit tak neoddělenost od Boha.

Jak zjistit jméno svého anděla

Kontaktujte svého anděla strážného

Jméno svého strážného anděla zjistíte za pomoci meditace. Pak se jednoduše zeptejte ve své hlavě na jméno svého anděla strážného. Pokud žádné jméno nepřijde, nezoufejte, vaši andělé se vám ozvou, až to budete nejméně čekat. Jméno si pak zapište do deníku.

Kdo je můj anděl strážný

Anděl strážný je náboženský pojem, označující nadpřirozenou netělesnou bytost (anděla), která je určena jednotlivci k jeho ochraně. V rámci katolické církve se věří na anděly strážné, ačkoli tito nejsou obsahovým středem víry.

Jak správně poprosit anděly

„Drazí Andělé, moc se s tímto trápím, bolí mě to, nevím si rady. Pomozte mi a asistujte mi, ukažte mi cestu z této bolestivé situace“… Je to v podstatě stejné, jako žádost v mysli, ale nahlas vám to může pomoci obzvláště pokud propadáte negativním myšlenkám a vibrace vašeho hlasu vám pomůže se z tohoto stavu dostat.

Jak přivolat archanděla Rafaela

Přestože archanděl Rafael nemůže pomáhat nemocnému, který si duchovní podporu nepřeje, můžete ho poprosit jen o to, aby s takovou osobou byl – a sama jeho přítomnost má léčebné účinky. „Milý Bože a archanděli Rafaeli, prosím pomozte /jméno osoby/ s /popište zdravotní problém/.

Jak se jmenuje Můj anděl strážný podle data narození

Andělé strážní podle data narození

Jméno anděla Vládnoucí rod
26.04. – 30.04. Anděl Kachetel Serafíni
01.05. – 05.05. Anděl Haziel Cherubíni
06.05. – 10.05. Anděl Aladiáš Cherubíni
11.05. – 15.05. Anděl Lauviáš Cherubíni

Jak zjistit kdo je můj anděl

Kontaktujte svého anděla strážného

Jméno svého strážného anděla zjistíte za pomoci meditace. Pak se jednoduše zeptejte ve své hlavě na jméno svého anděla strážného. Pokud žádné jméno nepřijde, nezoufejte, vaši andělé se vám ozvou, až to budete nejméně čekat. Jméno si pak zapište do deníku.

Jak se slyšet anděly

Když slyšíme hlas Boha a andělů, říkáme tomu "jasno-slyšení", což znamená "jasně slyšet." Hlas může znít jako váš vlastní nebo může znít jinak. Hlas může vycházet zevnitř vašeho těla, z vaší mysli nebo zní, jako by byl vedle vaší hlavy.

Jaký je můj anděl

Andělé strážní podle data narození

Jméno anděla Vládnoucí rod
06.01. – 10.01. Anděl Jejlael Archanjeli
11.01. – 15.01. Anděl Harachel Archanjeli
16.01. – 20.01. Anděl Mitzrael Archanjeli
21.01. – 25.01. Anděl Umabel Archanjeli

Jak přivolat Uriela

Přivolání archanděla Uriela

Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět. Pomoz mi probudit a pocítit mé vlastní Světlo a osvoboď mne od závislostí, projekcí ega a duchovní pýchy.

Jak zjistit jméno svého anděla strážného

Kontaktujte svého anděla strážného

Jméno svého strážného anděla zjistíte za pomoci meditace. Pak se jednoduše zeptejte ve své hlavě na jméno svého anděla strážného. Pokud žádné jméno nepřijde, nezoufejte, vaši andělé se vám ozvou, až to budete nejméně čekat. Jméno si pak zapište do deníku.