Jak vložit odstavce?

Jak formátovat odstavce

Vyberte text, který chcete upravit. Přejděte na Domů a vyberte řádkování a mezery mezi odstavci > Možnosti řádkování v dolní části nabídky. Otevře se dialogové okno odstavec . Na kartě odsazení a mezery vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.
Archiv

Jak udělat mezeru mezi odstavci

Pokud chcete změnit mezery mezi vybranými odstavci, použijte možnosti mezer na kartě Rozložení stránky:Vyberte odstavce, které chcete změnit.Klikněte na kartu Rozložení stránky a v části Mezery upravte vzdálenost před nebo za každým odstavcem klikáním na šipky nahoru nebo dolů v polích Před a Za.

Jak se dělají odstavce

Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem. Jeho velikost se tradičně udává ve čtverčících (půlčtverčících atd.).

Kdy se dělají odstavce

OdstavceOdstavec z grafického hlediska je část textu (psaného projevu) vyznačená začátkem (začíná na novém řádku, zpravidla odsazeném od okraje) a koncem.Především lze předěl mezi obsahovými úseky, je-li obsahově ostrý, „změkčit“ tím, že se spojitost, vztah mezi nimi formálně vyjádří.

Jak srovnat odstavce ve Wordu

Zarovnání textu doleva nebo dopravaVyberte text, který chcete zarovnat.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na Zarovnat nebo Zarovnat .

Jak se Odsazuje odstavec

Odsazení prvního řádku ve výchozím nastaveníUmístěte kurzor kamkoli do odstavce.Na kartě Domů klikněte pravým tlačítkem myši na styl Normální a zvolte Změnit.Vyberte Formát apak zvolte Odstavec.Na kartě Odsazení a mezery v části Odsazenívyberte První řádek.Klikněte na OK.Znovu vyberte OK.

Jak udělat velkou mezeru

Změna velikosti mezer mezi znakyVyberte text, který chcete změnit.Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo.V poli Mezery klikněte na možnost Rozšířené nebo Zúžené a pak zadejte požadované místo v poli O kolik.

Jak svázat nadpis s odstavcem

Svázání odstavců dohromady:Vyberte odstavec, který chcete svázat s následujícím odstavcem.Zvolte příkaz Formát > Odstavec.Zvolte kartu Tok textu.Zapněte volbu Svázat s následujícím.Klepněte na tlačítko OK.

Jak se dělá konec odstavce

Pro vložení konce odstavce se jednoduše používá klávesa "Enter". Konce odstavce jsou však používány i pro nastavení stylů. Každý odstavec tak má svůj styl a je možné pak rozlišit, zda se jedná o běžný text, nebo se jedná např. o nadpis.

Jak upravit zarovnání do bloku

6. Další možnost, jak zarovnat text do bloku – text je také možné zarovnat do bloku pomocí klávesnice. Označíme si text a použijeme klávesovou zkratku CTRL + J.

Co je to odstavce

Odstavec by se dal stručně charakterizovat jako souvislý blok textu, oddělený od dalších bloků textu, od dalších odstavců. Tvoří základní soudržný textový blok, na který se dá pohlížet jako na samostatný element v dokumentu.

Jak vložit do Wordu

Vložení nebo propojení se souborem ve WorduPřejděte na Vložení > objektu.Vyberte Vytvořit ze souboru.Vyberte Procházet a zvolte soubor, který chcete použít.Vyberte Vložit.Zvolte Zobrazit jako ikonu pro vložení nebo Odkaz na soubor pro odkaz.Vyberte OK.

Jak nastavit konec odstavce

Pro vložení konce odstavce se jednoduše používá klávesa "Enter". Konce odstavce jsou však používány i pro nastavení stylů. Každý odstavec tak má svůj styl a je možné pak rozlišit, zda se jedná o běžný text, nebo se jedná např. o nadpis.

Jak označit odstavce

Pokud chcete vybrat odstavec, umístěte kurzor na začátek odstavce a stiskněte Ctrl+Shift+šipka dolů.

Co je odsazení odstavce

Odsazení textu nazýváme vzdálenost od levého nebo pravého okraje. Nejčastěji se využívá odsazení prvního řádku odstavce od levého okraje. Text je možné odsadit i od pravého okraje, je možné využít i tzv. předsazení textu.

Co nesmí být na konci Radku

Předložky a spojky na koncích řádků, tvrdá mezera

Na konci řádku nesmí zůstat jednopísmenná předložka v, s, k, z, u, o, nejlépe ani spojka i, malé a se toleruje.

Jak lze do textu vložit nedělitelnou mezeru

Na PC se nezlomitelná mezera častokrát píše pomocí kláves Ctrl + Shift + mezera. V případě, že Vám výše uvedený způsob nefunguje, je vždy možné se spolehnout na ASCII kódy, kde se nezlomitelná mezera napíše zmáčknutím klávesy Alt a vyťukání kódu 0160 na numerické klávesnici. Po puštění Altu se pevná mezera napíše.

Jak vložit konec oddílu

Vložit konec oddíluVyberte, kde má nový oddíl začít.Přejděte na Rozložení > koncea pak zvolte typ konce oddílu, který chcete. Další stránka Začne nový oddíl na následující stránce. Spojité Začne nový oddíl na stejné stránce. Tento konec oddílu je užitečný hlavně u dokumentů, které mají sloupce.

Co nesmí být na konci řádku

u, k, o, s, v, z, a, i se nikdy nenechávají na konci řádku samostatně. Nejčastějším řešením je oddělení předložky na nový řádek pomocí enteru – a to je chyba! Pro pevné spojení předložky s následujícím slovem (pro společné zalomení řádku) se používá tzv. pevná mezera, kterou napíšete pomocí klávesové zkratky Alt+0160.

Jak zarovnat na střed

Zarovnání textu na střed mezi horním a dolním okrajem

Vyberte text, který chcete zasuovat na střed. ve skupině Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Rozložení. V poli Svislé zarovnání klikněte na Na střed. V poli Použít na klikněte na Vybraný texta potom klikněte na OK.

Jak zarovnávat text

Zarovnání textuVyberte text.V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na jedno z tlačítek zarovnání (Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Do bloku doleva, Do bloku na střed, Do bloku doprava a Do bloku všechny řádky).

Jak odsadit odstavec

Odsazení prvního řádku ve výchozím nastaveníUmístěte kurzor kamkoli do odstavce.Na kartě Domů klikněte pravým tlačítkem myši na styl Normální a zvolte Změnit.Vyberte Formát apak zvolte Odstavec.Na kartě Odsazení a mezery v části Odsazenívyberte První řádek.Klikněte na OK.Znovu vyberte OK.

Jak se Znaci odstavec

Odstavec (zkratka odst.) je číslovaná část paragrafu nebo článku. V textu právního předpisu se zapisuje do závorky, při odkazu se uvádí bez ní (např. "§ 99 odst.

Jak vložit objekt do Wordu

Vložení nebo propojení se souborem ve WorduPřejděte na Vložení > objektu.Vyberte Vytvořit ze souboru.Vyberte Procházet a zvolte soubor, který chcete použít.Vyberte Vložit.Zvolte Zobrazit jako ikonu pro vložení nebo Odkaz na soubor pro odkaz.Vyberte OK.

Jak vložit Odkaz na dokument do Wordu

Na pásu karet na kartě Vložení vyberte Odkaz. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz . V okně Vložit hypertextový odkaz zadejte nebo vložte svůj odkaz do pole Adresa.