Jak vypadá stopa Rýša?

Kde se vyskytuje rys

V dnešní době je areál rysa ostrovida nesouvislý a zejména v Evropě značně ostrůvkovitý. Rozeznáváme tu tři souvislé a poměrně stabilní oblasti výskytu: Karpaty (2300–2400 rysů), Karélie (2430–2610 rysů), Skandinávie (1800–2300) a Pobaltí včetně částí Ukrajiny a Polska (1600 rysů).

Jak žije rys

Rys žije samotářsky na velkém území. Pokud má samice mláďata, vodí je zhruba rok a učí je lovit. Po páření v dalším roce (probíhá nejčastěji v únoru) je však mladý rys z teritoria (domovského okrsku) vytlačen.

Kde se vyskytuje rys ostrovid v Česku

V současné době se rys ostrovid trvale vyskytuje v jihozápadních Čechách a Beskydech. V Jeseníkách, Krkonoších, Labských pískovcích a Oderských vrších má jeho výskyt znaky migrace nedospělých jedinců a většinou nemá dlouhého trvání.

Jak daleko Skoci rys

Za denního světla dokáže zpozorovat myš ze vzdálenosti 70 metrů, zajíce na 300 metrů a srnce na 500 metrů. Jeho zrak je vynikající i v noci: v létě za úplňku spatří např. zajíce na 125 m a srnce na 300 m. Stejně vynikající je i jeho sluch, zatímco čich má rys o něco horší než psovité šelmy.

Jak daleko Skace rys

Při lovu mu pomáhá jemný čich, schopnost skákat až 5m daleko a velice ostrý zrak. Stejně jako jeho menší domácí příbuzná vidí rys i za šera. K tomu, aby v noci viděl, mu stačí šestkrát méně světla, než kolik potřebují lidé.

Co loví rys

Rys se živí převážně menšími kopytníky – srnčí zvěří. Méně loví jeleny, divoká prasata, hlodavce, zajíce nebo lišky.

Jak rychlý je rys

Průměrná rychlost přesunu rysa je 1,2 km/h, přičemž samci se v období páření pohybují rychleji než samice (1,9 km/h).

Jak slyší rys

Předpokládá se, že podobně jako u domácí kočky škály zvuků, které slyší rys dosahují dokonce i 60-70 kHz (Okarma a Schmidt 2013). Umístění uší a dovednost změny jejich postavení, umožňují precizní určení směru zdroje zvuku a zároveň zvyšují smyslovoucitlivost.

Jak dlouho žije rys

Rys červený: 7 letRys / Délka životaRys červený je kočkovitá šelma z rodu rys, která vytváří dvanáct odlišných poddruhů. Žije v Severní Americe a v Mexiku a je považován za poměrně hojný druh. Wikipedie

Jak loví rys

Rys na svoji kořist číhá, opatrně se připlíží a útočí z bezprostřední blízkosti, nepronásleduje ji na delší vzdálenosti, úspěšný bývá zhruba v polovině útoků. Rys se živí převážně menšími kopytníky – srnčí zvěří. Méně loví jeleny, divoká prasata, hlodavce, zajíce nebo lišky.

Jak vidí rys

Zrak je jeho nejlépe vyvinutým smyslem, výborně vidí i v noci. Uvádí se, že rys spatří myš na vzdálenost 75 metrů, zajíce na 300 metrů, a srnu dokonce na 500 metrů, a to i v lesním prostředí. Velice dobře vyvinutý má také sluch, k zachycení zvuků rysovi pomáhají typické štětinky na uších a licousy kolem hlavy.