Jak vysušit pozemek?

Co s podmáčeným pozemkem

Řešení je nutné zvážit. Některé případy vyžadují spíše technické řešení v podobě drenáží, které z pozemku odvedou všechnu přebytečnou vodu. Pokud se jedná o lokální dlouhodobé zamokření, bývá častým řešením také stavba vodních nádrží, které stáhnou vodu ze širšího okolí a mnohá další technická řešení.

Jak dostat vodu z pozemku

Pokud je zamokření zahrady způsobené trvale vysokou hladinou spodní vody, musíme zahradu odvodnit soustavou drenáží z drenážních trubek či drenážních kamenů nebo cihel. Voda je drenážním systémem odváděna na nejnižší místo zahrad do jímek a nebo mimo pozemky – nejlépe do vodních ploch či toků.
Archiv

Co vysadit do Podmacene půdy

Rostliny, které si poradí

borovice kleč nebo tisovec dvouřadý, z listnatých hlavně vrby. Do vlhkých půd se hodí jedle nebo tis červený či magnólie. Z trvalek v podmáčených půdách prospívá blatouch a pomněnka bahenní, vrbice kyprej nebo kosatec žlutý, ve vlhkých vrbina tečkovaná, jarmanka větší nebo různé druhy čechrav.
Archiv

Jak udělat drenáž na zahradě

Drenážní potrubí se ukládá do výkopu a zasypává štěrkem

Trubky se ukládají do země, a to do hloubky alespoň 70 cm. Vždy by však měly být nad spodní úrovní základového pásu, aby mohly odvést veškerou přebytečnou vodu. Do připraveného výkopu se nejprve umístí nopová folie, která podpoří odvětrávání základové desky.

Jak Vysusit zahradu

Jedná-li se o zamokření menšího rozsahu, řešení se nabízí v podobě výsadby rostlin, které z půdy odčerpávají velké množství vody. Jedná-li se o pozemek svažitý, mnohdy postačí odvést vodu třeba i nezpevněným kanálkem do blízkého vodního toku, řeky, potoka nebo mokřadu.

Které stromy se hodí do vlhké půdy

Vodu ze zamokřené půdy tedy vytahují a navíc má vrba opravdu dobré růstové schopnosti. Z listnatých stromů se potom daří javoru, habru, některým dubům a bukům, jasanu, lípě nebo jilmu. Vhodné jsou i střemchy, hlohy, akáty nebo štědřenec.

Jak udržet vláhu v půdě

Základním pravidlem udržení vláhy v zahrádce je důsledné a pravidelné kypření mezi řádky zeleniny. Nakypřená půda brání při větších teplotách nadměrnému odparu, na povrchu, který není kypřen, funguje voda pouze jako povrchové činidlo, které za prudších dešťů odteče pryč.

Jak udržet vodu ve svahu

Zahrada ve svahu

Tam, kde obyčejně voda prorazí a utíká z pozemku, můžeme udělat zádržnou nádrž na vodu. Kde voda vymílá stružky, můžeme si pomoci tím, že je neplníme znovu zeminou, ale hrubším a v mezerách mezi velkými kameny jemnějším kamenem, hrubým štěrkem. Voda nadělá méně škod, do rybníčku či nádrže vtéká čistší.

Jaká půda má nejlepší propustnost vody

Suché půdy, převážně půdy písčité a kamenité, mají velké póry, které vodu propouštějí velmi rychle. A protože tyto půdy tvoří menší množství větších částic, udrží i méně kapilární vody a brzy vysychají.

Kdy je třeba udělat drenáž

Takže drenáž je nutné provést tam, kde je riziko náhlého hromadění podzemní vody, která by ohrožovala podzemní část interiéru. Vždy je však nutné drenážní systém navrhovat s odborníkem na danou problematiku. Drenáž musí být výškově správně umístěna, musí být vyspádovaná, revidovatelná a tak podobně.

Jaký štěrk použít na drenáž

Drenážní štěrk je univerzální hrubý štěrk. Jeho hrubá zrnitost usnadňuje odtok dešťové vody a brání zaplavování chodníků. Na chodnících se netvoří tolik kaluží, což prodlužuje jejich životnost. Tento drenážní štěrk je vhodný i jako příměs při betonování, k vysypávání základů a lze jej použít i k zasypávání.

Jak zlepšit kvalitu půdy na zahradě

Proto je účelné na těžkou zeminu nasypat vrstvu písku. Použít můžeme také perlit či keramzit nebo drobné štěrkovité kamenivo. Rovněž lze zeminu posypat popelem, v zásadě se hodí jakýkoli lehký materiál, například listí, proschlá posečená tráva, rozemletá sláma, piliny nebo dřevěná drť a podobně.

Jak zpevnit půdu

Jedná-li se o zamokření menšího rozsahu, řešení se nabízí v podobě výsadby rostlin, které z půdy odčerpávají velké množství vody. Jedná-li se o pozemek svažitý, mnohdy postačí odvést vodu třeba i nezpevněným kanálkem do blízkého vodního toku, řeky, potoka nebo mokřadu.

Co dělat s jílovitou půdou

Těžké půdy je výhodné hnojit hnojem, který půdu nejenom vyživí, ale také prohřeje. Těžká půda obsahuje ve srovnání s písčitou mnoho jílovitých částic. Proto je účelné na těžkou zeminu nasypat vrstvu písku. Použít můžeme také perlit či keramzit nebo drobné štěrkovité kamenivo.

Jak na zahradu bez vody

Bez vody zahrada nedokáže existovat. Na pozemku, kde panuje sucho, můžeme vybudovat automatickou závlahu, vyhloubit studnu (na častější zavlažování) nebo na něj vysadit rostliny, kterým sucho a teplo neublíží. V takovémto případě zahrada nebude vyžadovat naši každodenní přítomnost a pracné zavlažování.

Jak zadržet vodu na pozemku

Díky mulčování nedochází k rozpálení půdy, ale zároveň se velmi dobře vstřebává vláha při dešti či zalévání. Mulčovat můžete posekanou trávou, kůrou, slámou a listím. Položením fólie či textilie zabráníte prosychání povrchu půdy, zároveň ochrání před růstem plevele a spolehlivě zadrží vodu.

Jak udržet vodu na zahradě

Nejjednodušším systémem je sud pod okapovým svodem. V případě novostaveb lze uvažovat o podzemní nádrži na dešťovou vodu, která může mít mnohonásobně větší kapacitu, a zaopatří vás vodou pro zalévání i na období dlouhotrvajícího sucha. „Ze střechy staré stodoly zachytáváme vodu do vany a sudů sestavených do kaskády.

Jak zlepšit půdu

Proto je účelné na těžkou zeminu nasypat vrstvu písku. Použít můžeme také perlit či keramzit nebo drobné štěrkovité kamenivo. Rovněž lze zeminu posypat popelem, v zásadě se hodí jakýkoli lehký materiál, například listí, proschlá posečená tráva, rozemletá sláma, piliny nebo dřevěná drť a podobně.

Jak poznat kvalitni zeminu

Čím vyšší je obsah humusu, tím je zemina úrodnější a kvalitnější. Podle odborníků musí mít zahradní půdy alespoň tři procenta humusu. Obsah organických a minerálních látek by měl být k tomu od padesáti do osmdesáti pěti procent objemu.

Co dát na dno truhlíku

Nejlepšími materiály se tedy jeví perlit a jemný keramzit. Hrubší substráty jsou vhodné do velkých květináčů, truhlíků a zahradních nádob. Opět zde můžeme využít štěrk, někdy se také používají keramické střepy nebo nalámaný polystyren. Ty ale opět nepropouští vodu.

Co dát na dno květináče

Do květináčů se nejlépe hodí speciální materiál, kterým je KERAMZIT, SERAMIS nebo PERLIT. Nahradit je mohou ale také střepy hliněných nádob, jemný štěrk nebo kamínky. Písek není nejvhodnější variantou, protože je velmi jemný a příliš propouští vodu nebo vytéká ven odtokovými otvory.

Jak dlouho vydrží geotextilie

Tkané textilie, které se běžně použáívají na zahradách, jsou zpravidla pevnější, odolnější a vydrží déle. Pro srovnání: životnost standardní netkaná textílie s plošnou hmotností 50 g/m² je 5–10 let; životnost tkané textilie, jejíž plošná hmotnost se pohybuje v rozmezí 90–100 g/m², vydrží na záhonech 10–15 i více let.

Jak hluboko se dává Drenaz

Drenáž by neměla jít pod základovou spáru, aby nebyla narušena základová půda. Zpravidla se navrhuje max. do hloubky cca 10 cm nad ní. Jedním z hlavních důvodů odvodnění výkopové jámy je ochránění tepelné izolace na lící základu před působením vody.

Co má vliv na úrodnost půdy

Úroveň půdní úrodnosti je určena jednotlivými prvky (tyto prvky se rozdělují do skupin: fyzikální faktory, agrochemické faktory, vodní režim, organické a biologické faktory), pokud opomeneme neovlivnitelné přirozené vlastnosti půdy (textura, matečná hornina), pak mezi nejvýznamnější prvek půdní úrodnosti patří půdní …

Čím Prokypřit půdu

První jarní činnosti mají na půdu blahodárný vliv nejen z hlediska zadržování vláhy a znemožnění růstu plevelů. Prokypření provádíme ve spojení s mírným přihnojením. Ideální volbou je přídavek kompostu nebo rozhoz granulovaného kravského hnoje.