Jak vznikla OSA?

Kdo založil OSA

Dne 9. října 1919 Karel Barvitius, Rudolf Piskáček, Arnošt Herman, Josef Šváb, František Šmíd, Eduard Joudal, Emil Štolc, Otakar Hanuš a Karel Hašler založili OSA.

Co to je OSA

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (dále jen OSA) je spolek, který získal od ministerstva kultury České republiky statut tzv. kolektivního správce s oprávněním licencovat mj. veřejné hudební produkce.

Koho zastupuje OSA

Činnost OSA se řídí právními předpisy ČR a Stanovami OSA a působí jako nezisková organizace. OSA zastupuje autory při udělování souhlasu (licence) k užití jejich děl a při vybírání autorských odměn za tato užití.

Jak získat autorská práva na hudbu

Pro získání licence na veřejné provozování živé či reprodukované hudby vyplňte formulář žádosti a odešlete jej Zákaznickému centru OSA, nebo navštívíte E-shop OSA a získáte licenci pohodlně online. V případě koncertů nebo jiných živých hudebních produkcí nezapomeňte připojit také seznam užitých skladeb a jejich autorů.

Jak neplatit ose

Jediná legální možnost, kdy platit autorské poplatky nemusíte, je pouštění skladeb pouze od autorů, které OSA nezastupuje (tzv. svobodná hudba).

Kdo vymyslel škodu

Ing. Emil rytíř Škoda (německy Emil Ritter von Škoda; 18.

Byl zakladatelem strojírenské továrny Škoda v Plzni, která patřila mezi největší evropské průmyslové konglomeráty dvacátého století, ze kterého následně vznikly dnešní Škoda Transportation a Škoda Auto.

Kdy se musí platit OSA

Povinnost platit autorský poplatek vzniká vždy, když je v provozovně nebo na pořádané akci rádio, televize či jakékoli jiné audiovizuální zařízení, které je schopné reprodukovat zvuk a obraz.

Jak se vyhnout placení OSA

Jediná legální možnost, kdy platit autorské poplatky nemusíte, je pouštění skladeb pouze od autorů, které OSA nezastupuje (tzv. svobodná hudba).

Jak obejít osu

Pokud někdo pouští veřejně hudbu a nechce porušovat autorský zákon, má podle Pirátů v zásadě dvě možnosti. Buď se individuálně dohodnout s každým autorem a interpretem na podmínkách, za kterých reprodukci povolí, anebo uzavřít smlouvu s kolektivním správcem autorských práv.

Jak použít copyright

Copyright skutečně chrání dílo pouze před kopírováním, zatímco autorský zákon v našem evropském právním prostředí chrání nejen dílo před kopírováním, ale také autorova práva k dílu. Copyright uznává za autory i právnické osoby, zatímco naše autorské právo považuje za autory jen fyzické osoby.

Kdy se nemusí platit OSA

Jediná legální možnost, kdy platit autorské poplatky nemusíte, je pouštění skladeb pouze od autorů, které OSA nezastupuje (tzv. svobodná hudba). Nepočítejte s tím, že půjde o nějaké hity. Pokud vám hudba má sloužit pouze k dokreslení atmosféry, můžete vyzkoušet např.

Co znamená slovo Octavia

Jméno Octavia pochází z latiny, jedná se o výraz pro slovo „osmý“. Původní Octavia, lidově přezdívaná oktávka, toto pojmenování dostala podle toho, že byla osmým modelem znárodněného československého průmyslu po druhé světové válce.

Proč se Auto Škoda jmenuje Škoda

Roku 1869 továrnu odkoupil její hlavní inženýr (od roku 1866) Emil Škoda, jehož jméno firma později nesla (jako tzv. Škodovy závody). V roce 1899 se firma transformovala na akciovou společnost pod novým názvem Akciová společnost, dříve Škodovy závody, se sídlem v Plzni.

Jak se registrovat na OSA

Pro vstup do zastupování OSA je třeba splnit tři kroky:Vyplnit žádost o uzavření smlouvy.Uhradit jednorázový registrační poplatek ve výši 605 Kč (500,- Kč + DPH).Podepsat smlouvu o správě autorským majetkových práv s OSA.

Kdo platí OSA

Ochranný svaz autorský je profesní sdružení, které zastupuje veškeré autory a jejich práva. Funguje již od roku 1919 a zastupuje každého, kdo se prokáže vlastním autorským dílem a podepíše s OSA smlouvu. V praxi si můžete být jisti, že OSA jsou zastupováni prakticky všichni autoři vydávající hudební nahrávky.

Kdo je povinen platit poplatky OSA

Autorské poplatky musí platit pořadatelé veřejných akcí a majitelé provozoven, kde je rádio, televize nebo jiné zařízení, které umožňuje šíření autorských děl.

Jaký je rozdíl mezi copyright a copyleft

I když nejsme daleko od pravdy, je nutné si vyjasnit rozdílnost těchto typů právní ochrany autorského díla. Copyright skutečně chrání dílo pouze před kopírováním, zatímco autorský zákon v našem evropském právním prostředí chrání nejen dílo před kopírováním, ale také autorova práva k dílu.

Jak je to s Autorskymi pravý

Když držitelé autorských práv udělují oprávnění k použití svého díla, požádají vás o uvedení sami. V některých případech může být nutné držitele autorských práv uvést, pokud plánujete používat jeho dílo jako „fair use“ nebo poctivé využití. To vám ale automaticky nedává právo daný obsah používat bez svolení.

Proč se Škoda Auto jmenuje Škoda

Roku 1869 továrnu odkoupil její hlavní inženýr (od roku 1866) Emil Škoda, jehož jméno firma později nesla (jako tzv. Škodovy závody). V roce 1899 se firma transformovala na akciovou společnost pod novým názvem Akciová společnost, dříve Škodovy závody, se sídlem v Plzni.

Co je to Tiguan

Zcela jinak vzniklo jméno modelu Tiguan. V tomto případě jde o složeninu slov „tiger“ a „iguana“, tedy tygr a leguán.

Co znamená znak Porsche

Porsche. Porsche se hrdě hlásí ke svému domovskému městu. Znak tvoří erb historického Württemberska doplněný o vyobrazení koně s nápisem Stuttgart. Samotný název města se dá do češtiny přeložit jako „zahrada hřebců“.

Co to je licence

Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem. Přestože význam pojmů oprávnění, povolení, licence, koncese atd.

Co je to licence CC

Licence Creative Commons nabízejí autorům obsahu standardní způsob, jak někomu jinému udělit oprávnění k použití jejich díla. YouTube umožňuje autorům, aby svá videa označili licencí Creative Commons (CC BY).

Kdo může být autorem

Autorem, kterým je fyzická osoba, která vlastní tvůrčí činností vytvořila dílo vyhovující znakům uvedeným autorským zákonem, může být jedna osoba, ale i více osob, jako je tomu zejména u díla spoluautorského, kolektivního, či u díla souborného.

Co znamená Superb

Název Superb pochází z francouzštiny a znamená jedinečný nebo skvělý.