Jak zateplit kamennou stavbu?

Jak zateplit kamenné základy

Obvykle se doporučuje, aby zateplení sahalo do hloubky cca 80 cm, tedy přibližně do nezámrzné hloubky zeminy. Speciální řešení tam, kde například není možné obnažit základy až takto hluboko, je tepelná izolace ve vodorovném směru. Tepelná izolace základových konstrukcí je tedy k soklové izolaci v kolmém směru.
Archiv

Čím zateplit starý barák

Na starý dům se dobře uplatní izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy, minerální vlny nebo ekopanely z lisované slámy. Polystyrénové desky nejsou vhodným řešením. Kontaktní zateplení se však může aplikovat pouze na dokonale vysušený a stabilizovaný objekt.
Archiv

Jak zvolit tloušťku izolace

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Čím zateplit Plynosilikát

Zákazník vznesl s ohledem na plynosilikátové zdivo požadavek na paropropustný systém s malou tloušťkou tepelné izolace. Těmto požadavkům skvěle vyhověl systém NEWTHERM s izolační PUR deskou, která má vynikající tepelně izolační a paropropustné vlastnosti.

Jak zateplit kamennou zeď

Jako izolace se používají desky nebo rohože z minerální vaty, které mají dobrou difúzní propustnost a dobře se osazují do roštu, včetně optimálního přisazení k izolované zdi. Použít zde polystyrén nedoporučuji. Další možností je použití speciálního fasádního systému Baumit Open S.

Jak hluboko zateplit základy

Hloubka zateplení, by měla být v ideálním případě 80cm pod budoucím terénem. V případě jílového podloží je vhodné zateplení provést hlouběji.

Jak zateplit kamenný dům

Výborné řešení na zateplení kamenného zdiva je použít paropropustnou tepelněizolační omítku v kombinaci s ochranným nátěrem, který dokáže celý dům chránit zvenku před vodou (nepropustí vodu ani vlhkost do zdiva), ale zároveň je paropropustný a z vnitřní strany dokáže ze zdiva vytáhnout přebytečnou vlhkost.

Jak zateplit kamennou chalupu v interiéru

Chaty a dřevěné chalupyJak na toPokud to konstrukce umožňuje, lze udělat zateplení stejným způsobem i zvenčí a použít vnější záklop z OSB desek k instalování zateplovacího systému z polystyrenu nebo minerální vlny.Tyto zateplovací systémy upevníte na zdivo pomocí lepicích tmelů a speciálních terčů (kotev).

Co je potřeba k zateplení

Při zateplování používáme zateplovací systém ETICS, který splňuje všechny parametry normy pro tepelnou ochranu budov (ČSN 73 0540-2). U budovy vyšší něž 12 metrů musí být požární pásy šířky minimálně 900 mm. Pokud je dům vyšší než 12 metrů, musí pamatovat na nástupní plochu pro protipožární zásah.

Jaké jsou tloušťky polystyrenu

Zatímco tehdy se běžně používal polystyren o síle 5 cm, v současnosti se volí nejčastěji izolace silné 15 až 20 cm. Náklady na izolační materiál tvoří zhruba pouze desetinu celkových nákladů na kompletní fasádu, uvažovat o síle izolace menší než 10 cm tedy podle odborníků nemá ani smysl.

Jak zateplit kamenný sokl domů

Pro zateplování soklů se používají tepelné izolace na bázi extrudovaného polystyrénu (XPS). Výrobek je určený pro nalepení na podkladní konstrukci vyrovnanou omítkou, dle údajů výrobce má součinitel tepelné vodivosti λ 0,032 W/m.K a systém jako celek splňuje požadavky ETICS.

Jak omítnout kamennou zeď

Do míchačky nejprve nalijeme 60 až 70% potřebného množství vody, přidáme vápno a cement (v případě vápenných omítek minimum cementu, stačí 1 lopata na celou míchačku). Přimíchat lze též univerzální pojivo (Profimalt a jiné). Tuto směs necháme cca minutu míchat a poté přidáme písek v odpovídajícím poměru.

Jak zateplit kamenný sokl domu

Pro zateplování soklů se používají tepelné izolace na bázi extrudovaného polystyrénu (XPS). Výrobek je určený pro nalepení na podkladní konstrukci vyrovnanou omítkou, dle údajů výrobce má součinitel tepelné vodivosti λ 0,032 W/m.K a systém jako celek splňuje požadavky ETICS.

Proč se zatepluje sokl

Toto zjištění se velmi jednoduše prezentuje, zejména laikům, jako tepelný most. Následně přichází odůvodnění, že sokl je potřeba zateplit, aby se předešlo tepelným únikům a prochládání zdiva v interiéru (často se hrozí zvýšenou vlhkostí a plísněmi).

Jak izolovat kamenné zdivo

Výborné řešení na zateplení kamenného zdiva je použít paropropustnou tepelněizolační omítku v kombinaci s ochranným nátěrem, který dokáže celý dům chránit zvenku před vodou (nepropustí vodu ani vlhkost do zdiva), ale zároveň je paropropustný a z vnitřní strany dokáže ze zdiva vytáhnout přebytečnou vlhkost.

Jak zažádat o dotaci na zateplení domu

Jak požádat o dotaciVýhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST.Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Jak zateplit starou chalupu

Pokud chcete zateplit velmi starou chatu či chalupu nebo jinou dřevostavbu, kterou budete využívat pro celoroční bydlení, je ideální volbou foukaná pěna. Ta je v současnosti považována za jeden z nejdokonalejších izolačních materiálů. Lze s ní v podstatě zateplit celý dům. Její životnost je neomezená.

Jak zateplit chatu

Dřevostavby včetně chat se nejčastěji zateplují vložením tepelné izolace do roštů obvodové stěny, která se poté z obou stran opatří záklopem. Ten můžete udělat z OSB desek, ale i dřevěných prken nebo palubek. K dosažení uspokojivých výsledků vždy přispějí správně spočítané parametry zateplovacího systému.

Čím se zatepluje

Mezi ně patří pěnové polystyreny, polyuretany, PVC, PE, kaučuk, pěnové sklo a pryskyřice. Pěnový polystyren je nejčastěji používanou tepelnou izolací ve stavebnictví. Z hlediska tepelněizolačního použití ho dělíme na: a) fasádní – účinně zatepluje zdi novostaveb i rekonstruovaných staveb.

Jak se zatepluje

Kontaktní zateplení fasády

Izolantem je v tomto případě minerální vata anebo pěnový polystyren. Vybraný materiál je napevno přichycen přímo na stávající fasádu. V současné době se k zateplení fasády používá mnohem více fasádní polystyren než minerální vata. Důvodem je jeho nižší cena a snazší opracovatelnost.

Jak dlouho trva zateplení

Zateplení trvá podle složitosti zakázky cca 2-3 týdny, resp. 10 pracovních dní v závislosti na klimatických podmínkách.

Jaký polystyren na zateplení

Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren. Ten má díky obsahu grafitu o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti než bílý EPS 70F. Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,032 W/mK a právem je považován za nejúčinější fasádní polystyren.

Jak správně zateplit sokl

Izolace soklu se provádí nalepením desek speciálního soklového polystyrenu, které se vyznačují nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku. Jejich povrchová struktura je uzpůsobena pro velmi dobrou přilnavost jak lepidel, tak následné stěrky se síťovinou.

Jak srovnat starou omítku

Starou, vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit do výšky min. 80 – 100 cm nad viditelnou hranici vlhkosti. Okopanou omítku je nutné ihned odstranit z pracovního prostoru. Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 1 – 2 cm a zdivo se očistí kartáčem.

Jak opravit starou kamennou zeď

Restaurátoři historických budov doporučují spáry i jejich okolí před spárováním dobře navlhčit. Spárovací malta pak nestihne vytvořit skvrny v okolí spár tak rychle a kameny se také snáze čistí. A lépe se díky navlhčení propojí i malta se spárami mezi kameny.