Jak zemřel Enkidu?

Jak zemrel Enkidu

S Gilgamešem společně zabijí Chuvavu a Alúa (nebeský býk), který ohrožuje Uruk. Při tom urazí bohyni Inannu, která si stěžuje na radě bohů. Z rozhodnutí bohů je Enkidu potrestán smrtí, což se mu (někdy též Gilgamešovi) zdá, poté na něj bohové sešlou nemoc a Enkidu umírá.

Jak zemrel Gilgameš

Býk začal pustošit okolí Uruku. Gilgameš a Enkidu s ním svedli boj, ve kterém ho zabili. Poté mu vytrhli srdce a dali ho Šamašovi.

Jak končí Gilgameš

Téma- Hlavní hrdina král Gilgameš hledá odpověď na otázku smyslu života, který nachází v činech, které přetrvají lidskou existenci, která je smrtelná. ukradne had. A tak se smutný Gilgameš vrací zpět do Uruku. Jeho příběh končí tam, kde začal – král obhlíží nádherné hradby, kterými dal obehnat své město.

Kdo je Uršanabi

Uršanabi: převozník, moudrý. Nejvíce ovlivnil Gilgameše. Šamaš, bůh slunce.
Archiv

Co Gilgameš hledal a po čem toužil

Co marně hledal Gilgameš Toužil po nesmrtelnosti. V čem nakonec našel smysl života Bude dál žít prostřednictvím svého díla – postavil hradby chránící město.

Jak Gilgameš získal nesmrtelnost

Gilgameš byl mytický sumerský hrdina, který potkal muže jménem Utnapišti. Ten podle mýtu obdržel od bohů velký dar nesmrtelnosti. Odhalil Gilgamešovi "tajné slovo" o květu věčného mládí. Doporučil mu, aby se ponořil na dno oceánu a tuto rostlinu nesmrtelnosti utrhl.

Kdo je Utanapištim

Utnapištim (též Utanapištimu, Uta-naištim, Atrachasís, Ziusudra, Zi´usudra) v sumersko-akkadské mytologii značí mytického člověka, který přežil potopu. Tento člověk je jakousi obdobou biblického Noema.

Co je to Gilgameš

Gilgameš (původně Bilgames, řecky Gilgamos) byl podle Sumerského královského seznamu pátý král Uruku (raně Dynastický II, první dynastie Uruk). Sumerský královský seznam uvádí nejen jeho, ale i jeho otce Lugalbanda. Podle tohoto seznamu vládl 126 let a jeho matkou měla být podle legendy bohyně Ninsun.

Co to je epos

Epos či epopej je rozsáhlá epická veršovaná báseň. Kompozice těchto děl bývá volná, děj je pomalý a je tvořen epizodami. Mluví se o takzvané epické šíři. Epos zpravidla vypráví o hrdinských činech, proto se mluví o hrdinském eposu, a týká se událostí významných pro určitý národ, proto se mluví o národním eposu.

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Co je to fantasy

Fantasy je umělecký žánr, používaný v literatuře a filmu, ale i ve výtvarném umění, užívající magii či jiné nadpřirozené prvky (bájné bytosti, bohové (obzvláště z antických dob), často s vzezřením a chováním netypickým pro lidi.

Co je to povídka

Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný. Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek.

Kdo vymyslel fantasy

Klasické fantasy vzniklo v druhé polovině 19. století (George MacDonald a lord Dunsany), masivnější nástup přišel s díly J.R.R. Tolkiena a R. E. Howarda v první polovině 20. století.

Kdo je zakladatel fantasy

Za zakladatele žánru jsou považováni R. E. Howard díky řadě časopiseckých povídek ztvárňujících divoká dobrodružství neporazitelného válečníka barbara Conana, dále J. R. R. Tolkien, autor kultovní trilogie a zřejmě i nejvýznamnějšího fantasy díla, Pána prstenů, a jeho přítel a kolega C. S.

Co je to román

Román je rozsáhlý epický (vyprávěcí) literární žánr, řazený mezi fikci a ve své moderní podobě téměř vždy prozaický, jen málokdy veršovaný. Jedná se o velmi mnohotvárný, vnitřně rozporný a neobyčejně proměnlivý žánr s otevřenou strukturou.

Jak končí povídka

Obvykle je soustředěna na jednu dějovou linii – povídka má od počátku své existence tendenci ke sdružování do cyklů. Hlavní postavy se nevyvíjejí. Většina povídek končí pointou.

Jak se píše sci-fi

Vědeckofantastický žánr nebo též sci-fi a SF (zkratky anglického science fiction) je umělecký žánr (především literární, filmový, herní či výtvarný), vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů anebo dosud neznámých forem života v díle.

Jak poznat fantasy

Fantasy je umělecký žánr, používaný v literatuře a filmu, ale i ve výtvarném umění, užívající magii či jiné nadpřirozené prvky (bájné bytosti, bohové (obzvláště z antických dob), často s vzezřením a chováním netypickým pro lidi.

Kdy vzniklo scifi

Výraz science fiction poprvé použil v roce 1851 anglický básník a publicista William Wilson (1826–1886).

Jaký je rozdíl mezi románem a povídkou

Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný. Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek.

Kdo vymyslel scifi

Za zakladatele žánru bývají považováni Jules Verne, pokud jde o technickou sci-fi, a Herbert George Wells, který se věnoval spíše vlivu technologií na člověka.

Co se dříve zdálo jako sci-fi a nakonec se stalo skutečnosti

Zatímco dříve bylo sci-fi chápáno především jako laciná zábava pro pár nadšenců, později jako drahá zábava pro masy, aktuálně vzniká hodně ambiciózních snímků, které mají díky svému stylu blíže k dramatu a tudíž i blíže například k nominacím na Oscara. Tam patří například Gravitace, Interstellar, Marťan či Příchozí.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Kde vzniklo scifi

století, termín sci-fi vznikl až ve 20. letech 20. století v USA), období, kdy věda radikálně ovlivnila a změnila život člověka.