Jak zjistit číslo plynoměru?

Jak číst plynoměr

Na plynoměru najdete jeho unikátní výrobní číslo a také aktuální naměřený stav. Výrobní číslo má 9 až 12 znaků, které následují po zkratce N., No. či Nr., podle anglického slovíčka Number. Aktuální stav vyjadřuje celkovou dosavadní naměřenou spotřebu zemního plynu, v objemových jednotkách (m3).

Jak zapsat číslo plynoměru

Výrobní číslo je 5–9místné číslo, navíc na štítku plynoměru může být uvozeno znaky „N“, „Nr. “, „No“ atp. Zapište si celé číslo bez desetinných míst, která jsou na číselnících plynoměrů oddělena desetinnou čárkou. Stav plynoměru je uveden v m³.
Archiv

Co je číslo Meridla

K provedení odečtu je nezbytné znát číslo elektroměru, který měří spotřebu Vašeho odběrného místa. Číslo elektroměru naleznete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”).

Jak zjistit číslo elektroměru

Číslo elektroměru naleznete na výrobním štítku měřícího přístroje nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”). Číslo elektroměru se skládá ze zkratky PRE a kódu obsahujícího písmena a číslice např. PRE C0237788.

Kde najdu číslo plynoměru ČEZ

K provedení odečtu je nezbytné znát výrobní číslo plynoměru, který měří spotřebu Vašeho odběrného místa. Výrobní číslo plynoměru: Číslo najdete na štítku plynoměru nebo na každé faktuře za plyn (strana č.

Kde najdu číslo plynoměru innogy

Každému odběrnému místu je přiděleno jeho specifické číslo, které je zapotřebí pro další upřesnění odběrného místa. Toto výrobní číslo elektroměru či plynoměru je proto rovněž nezbytné znát pro snadný a úspěšný přepis energií. Najdete ho přímo na štítku přístroje nebo na faktuře dodavatele energií.

Kde najdu EIC kód na plynoměru

Tyto údaje naleznete na Smlouvě o sdružených dodávkách zemního plynu/elektřiny nebo na faktuře. V případě, že EIC/EAN nedohledáte, pak je možné obrátit se na svého stávajícího dodavatele nebo přímo distributora, se kterým máte uzavřenou Smlouvu o dodávkách zemního plynu/elektřiny v rámci vašeho regionu (viz mapy níže).

Jak zjistím kdo je můj dodavatel plynu

Nejjednodušší cestou, jak je zjistit, je podívat se do smlouvy nebo faktury, kde je daný kód pro odběrné místo vždy uveden. Se znalostí kódu EAN nebo EIC se již můžete obrátit přes kontaktní formulář na Energetický regulační úřad, kde vám údaje o současném dodavateli zjistí.

Jak zjistit číslo elektroměru innogy

Každému odběrnému místu je přiděleno jeho specifické číslo, které je zapotřebí pro další upřesnění odběrného místa. Toto výrobní číslo elektroměru či plynoměru je proto rovněž nezbytné znát pro snadný a úspěšný přepis energií. Najdete ho přímo na štítku přístroje nebo na faktuře dodavatele energií.