Jak zmensit borovici?

Jak zmenšit borovicí

Pokud chceme borovice zaštipovat, je nejvhodnější začít už u menších stromků. jak moc – výhony zakracujeme podle potřeby, pro zpomalení růstu stačí zkrácení výhonu o třetinu až polovinu. Zkrácením výhonu až o 2/3 dosáhneme významného zpomalení růstu.
Archiv

Jak zastavit růst borovice

Jak zaštipovat boroviceChcete-li zpomalit růst borovice, zaštípněte výhonky o jednu třetinu až jednu polovinu.Pokud chcete, aby došlo k výraznému zpomalení růstu borovice, zaštípněte výhonky až o dvě třetiny.Pokud chcete růst borovice zcela zastavit, je třeba poctivě výhonky zcela vylamovat.

Kdy zkrátit borovicí

Ideální doba pro prořezávání jehličnatých stromů je uprostřed léta od července do srpna a před jarem od února do dubna. Týká se to převážně mladých výhonků, odumřelé větve můžete odstranit kdykoliv. Mezi oblíbené jehličnaté stromy patří borovice.

Kdy tvarovat borovici

Nejčastěji provádíme střih nových výhonů borovice na přelomu května a června, záleží však na počasí a druhu či kultivaru.

Jak se starat o borovicí

Nároky borovice lesní

Nikdy neroste ve stínu ani polostínu. Na půdu a vláhu je však tento druh zcela nenáročný, vadí mu pouze zcela zamokřená stanoviště. Na přelití proto dejte pozor i v nádobě! Stejně tak pro ní nejsou vhodné půdy s příliš vysokým obsahem vápníku, na nichž jí mohou žloutnout jehlice.

Jak tvarovat stromy

S řezem musíte začít brzy, v době kdy jsou stříhané výhonky ještě měkké, nevyzrálé. Zásah do dřeviny by neměl být drastický. Staré dřevnaté větvičky půjdou stříhat výrazně hůře a nemusejí obrůst! Střih je nutno během roku alespoň jedenkrát opakovat – záleží vždy na tom jak vaše rostlina přirůstá.

Jak omezit růst stromu

Odstraňte všechny suché, poškozené nebo nemocné větve. Vytvarujte korunu: Odstraňte všechny boční větve a větve, které rostou směrem do koruny. Dále zmenšete korunu na větší polovinu růstu stromu a ve vyváženém poměru ke kořenovému balu. Řežte na zdravý pupen: Řežte nad zdravým pupenem, který je na vnější straně větve.

Jak dlouho rostou borovice

Borovice lesní (Pinus sylvestris) roste jako blesk. Výšky dvou metrů klidně dosáhne, a to od semínka, i za sedm roků. Borovice černá (Pinus nigra) roste trochu pomaleji, dvoumetrové výšky dosáhne zhruba o rok později, zhruba za 8 roků.

Jak Zmladit borovici

Ale co když máme na zahradě příliš velkou borovici, jejíž velikost chceme omezit Jeho větve lze také oříznout, ale nezapomeňte je zastřihnout buď přímo na základně (aby se větev úplně odstranila), nebo jen mírně zkrátit vrcholy , protože pupeny, které jsou schopné dalšího vývoje, jsou pouze v horní části výhonků.

Jak zachránit usychající smrk

Je nutná opakované velmi intenzivní zalití ke kořenům, spíš pomůže u dosud nenapadených stromů. Desítky litrů vody, ne jen nějaké kropení konví!! Pak proudovou vodou řádně prolít korunu stromu. A pak se modlit, aby strom přežil.

Kdy přesadit borovice

Podzim je nejvhodnější doba na vysazování a přesazování jehličnanů. Přesazujeme zejména pokud nám začnou žloutnout jehličky. Jako vždy je nejdůležitější výběr správných druhů vzhledem k podmínkám a stanovištím.

Proč žloutne borovice

Jehličí zelených borovic žloutne, hnědne a předčasně opadává. Je-li příčinou choroba, poškození způsobuje parazitická houba sypavka borová. Sypavkou trpí především borovice lesní (Pinus silvestris), vyskytuje se však i na dalších dvoujehličkových borovicích. Rozvoj choroby podporuje zvýšená vlhkost prostředí.

Kdy Zastrihnout dub

Nejlepší doba je většinou mezi květnem a koncem září, když má strom plno listí. „Rány“, které způsobíte odstraněním větví, se v tuto dobu proto hojí nejrychleji, protože proudění mízy je v tuto dobu optimální. Existuje však několik výjimek: Hlavové stromy (jako vrba, dub, topol): listopad – únor (jednou za pět let).

Kdy řezat Břízy

Optimální dobou pro řez opadavých stromů je polovina léta. V této době lze řezat břízy a javory, které na jaře sají mízu, a také kaštany a ořešáky, které jsou náchylné na klejotok. Třešně a švestky, které jsou rovněž náchylné na klejotok, je také vhodné řezat v polovině léta.

Co s vlky na stromech

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.

Jak daleko od sebe sázet lípy

Sázíme-li stromy jednotlivě a nepředpokládáme-li probírkové hospodaření (tzn. postupné prořeďování porostu prořezávkou), vzdálenosti by měly odpovídat průměru koruny dospělého stromu. U velkých stromů, jako jsou např. duby nebo lípy, můžeme uvažovat o 15-20 m.

Jak je vysoká borovice

Borovice lesní je 15–25, někdy až 40 m vysoký strom se zpravidla přímým kmenem, který je u starších jedinců větvený až v horní čtvrtině.

Kdy přesazovat borovice

Podzim je nejvhodnější doba na vysazování a přesazování jehličnanů. Přesazujeme zejména pokud nám začnou žloutnout jehličky. Jako vždy je nejdůležitější výběr správných druhů vzhledem k podmínkám a stanovištím.

Kdy zkracovat smrk

Stříhejte po vyzrání jarních letorostů, to znamená v červenci, nebo počkejte na dobu před pučením, tedy na konec zimy. Důležité je, aby smrk měl kónický tvar, a byl tedy dole širší, jinak vám bude odspodu sesychat. Důležité je si pamatovat, že smrk nedokáže obrazit ze staršího dřeva.

Jak zkratit Jehlicnan

Když živý plot dosáhne požadované výšky, sestřihněte také vrchol, aby se řídký plot postupně zahustil. Mladý jehličnatý živý plot lze stříhat nůžkami na živý plot. Vysoký plot lze stříhat nůžkami na živý plot s dlouhými rameny. Jehličnatý živý plot nelze zmladit průklestem.

Jak se zbavit borovice

Houba Cenangium ferruginosum bývá označo- vána za slabého či příležitostného parazita, který se však dokáže rychle aktivizovat a prosadit na osla- bených borovicích, a ty pak i zahubit.

Jak zachránit usychající borovicí

Je třeba prosvětlit a vyřezat okolí napadeného stromu, vytrhat plevel, vyhrabat a spálit suché jehličí. Chemické ošetření spočívá v postřiku fungicidy (sypavka je houba!), jako jsou například Kuprikol 250 SC, Novozir MN 80 New nebo Dithane DG Neotec.

Jak přesadit borovice

Námi přesazovaná borovice se stane součástí poměrně velké skalky a její stín bude chránit rododendrony před zimním a jarním sluníčkem. Nyní začněte hloubit jámu, do níž budete strom přesazovat. Do předem připravené jámy můžete totiž vyjmutý strom okamžitě usadit, jeho kořenový bal zasypat půdou a bohatě zavlažit.

Jak rychle roste borovice

Roční přírůstek činí pouze 4 cm, celkově dorůstá do 1,5 metru. Vysazujeme ji na slunná stanoviště, na půdu není náročná. Přirozeně se vyskytuje v podhorských lesích Evropy, kde roste ve výškách od 900 do 2200 metrů n. m. Je to rozložitě větvený, poléhavý až polštářovitý keř, vysoký do 0,7 m.

Čím hnojit dub

Nejčastěji plně postačí hnojit kompostem a během vegetace jej používáme v dávce 2–3 litry na 1 m2 (20–30 litrů na 10 m2). Místo kompostu můžeme použít také minerální hnojiva nejlépe na jaře v následujících dávkách na 10 m2: 20 až 60 g N (např. 100–300 g síranu amonného)