Jak zobrazit dva listy vedle sebe?

Jak otevřít druhé okno v Excelu

Otevřete si první tabulku klasicky tak jak jste zvyklí. Druhou tabulku ale neotevírejte z takto otevřeného Excelu – místo toho si pravým tlačítkem klikněte na ikonu Excelu v liště Windows a vyberete “Excel 2010” – spustí se vám nový (prázdný) Excel a budete tak mít dvě okna.
Archiv

Jak zobrazit skryté listy

Pokud chcete znovu zobrazit skrytý list, klikněte pravým tlačítkem na některé z viditelných oušek listů a pak klikněte na Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit klikněte na list, který chcete zobrazit, a pak na OK.

Jak zobrazit všechny listy v Excelu

Na kartě Domů klikněte na Formát > v části Viditelnost > Skrýt & zobrazit > Skrýt list. Pokud chcete zobrazit listy, postupujte podle stejných kroků, ale vyberte Zobrazit. V dialogovém okně Zobrazit se zobrazí seznam skrytých listů, takže vyberte ty, které chcete zobrazit, a pak vyberte OK.

Jak hledat ve všech listech v Excelu

Klikněte do buňky A1 v listu List1 a zadejte: Tato data se zobrazí v každém listu. Klikněte na List2 a všimněte si, že text, který jste právě v listu List1 zadáte, se zobrazí také v buňce A1 listu List2 a všech ostatních listech. Tip: Pokud chcete oddělit listy, jednoduše poklikejte na libovolný list v sešitu.

Jak otevřít dva dokumenty vedle sebe

Zobrazení a porovnání dokumentů vedle sebeOtevřete oba soubory, které chcete porovnat.Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Okno na Zobrazit vedle sebe. Poznámky: Pokud chcete posouvat oba dokumenty najednou, klikněte na synchronní posouvání ve skupině Okno na kartě Zobrazení.

Jak otevřít dvě okna vedle sebe

Pokud například máte na ploše spuštěné dvě aplikace, můžete nechat zobrazit jejich okna vedle sebe. Stačí myší chytit záhlaví aplikace a přetáhnout ji k pravému nebo levému okraji obrazovky. Okno aplikace se automaticky přichytí a změní velikost tak, aby zabíralo polovinu obrazovky.

Co je ouško listu

Ouško (auricula), také Poševní ouško, je blanitý párovitý výrůstek objímající alespoň částečně stéblo vyskytující se u některých trav. Nachází se na přechodu pochvy a čepele listu, případně řapíku.

Jak zobrazit všechny skryté řádky v Excelu

Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát. Proveďte jednu z následujících akcí: V oddílu Viditelnost klikněte na položku Skrýt a zobrazit a poté na příkaz Zobrazit skryté řádky nebo Zobrazit skryté sloupce.

Jak přepínat mezi listy v Excelu

Klávesová zkratka – přecházení

Přesouvání mezi listy lze i pomocí kláveosvých zkratek Ctrl + PgUp vlevo, Ctrl + PgUp vpravo.

Jak v Excelu porovnat dvě hodnoty

Základním vzorcem a operátorem rovná se (=) porovnáme obsah dvou vedlejších buněk. Pokud se buňky rovnají, vzorec vrátí stav PRAVDA, jinak NEPRAVDA.

Jak porovnat dva seznamy v Excelu

Otevřete Porovnání tabulek. V levém dolním podokně vyberte požadované možnosti pro porovnán sešitů, jako třeba vzorce, formátování buněk nebo makra. Nebo jenom Vybrat vše. Na kartě Domů vyberte Porovnat soubory.

Jak dát ve Wordu dva texty vedle sebe

Pokud chcete rozložit celý dokument ve sloupcích, vyberte Rozložení > Sloupce. Zvolte požadovanou možnost nebo zvolte Další sloupce a nastavte si vlastní formát sloupce.

Jak porovnat dva dokumenty PDF

Pomocí nástroje Porovnat dokumenty můžete vyhledávat rozdíly mezi dvěma verzemi souborů PDF. Po porovnání dvou souborů vám aplikace Acrobat nabídne podrobnou zprávu obsahující všechny změny, včetně změn v textu, písmech, obrázcích a dokonce i v pořadí stránek. Zvolte možnost Nástroje > Porovnat dokumenty.

Jak otevřít dvě okna na obrazovce

Po aktivaci možnosti v Panelu na okraji na pravé straně můžete změnit velikost okna aplikace a použít dvě aplikace najednou. Funkce Více oken Vám umožňuje spouštět až tři aplikace současně v zobrazení rozdělené obrazovky. V rozevíracím zobrazení můžete také spustit více aplikací najednou.

Jak zobrazit okno

Kouzelné klávesy Alt + Tab

Ano, jak jste si mohli všimnout podle nadpisu, přepínat okna můžete díky klávesové zkratce Alt + Tab. Samotné přepínání je velmi jednoduché.

Jak vybrat listy v Excelu

Klávesnice: Nejdřív stisknutím klávesy F6 aktivujte ouška listů. Potom pomocí kláves se šipkou doleva nebo doprava vyberte list, který chcete, a pak můžete list vybrat pomocí kombinace kláves Ctrl+Mezerník.

Jak zobrazit pravítko v Excelu

Pokud chcete zobrazit pravítko, klikněte na Zobrazení a ve skupině Zobrazit zaškrtněte možnost Pravítko.

Jak odkrýt skryté sloupce

Vyberte sousední sloupce pro skryté sloupce. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané sloupce a pak vyberte Zobrazit.

Kterou klávesu či klávesovou zkratku použijete chcete li bez použití myši přesunout textový kurzor o stránku výš

Alt-šipka doleva Přesune kurzor na začátek předchozího slova. Alt-šipka doprava Přesune kurzor na konec následujícího slova. Shift-Command-šipka nahoru Označí text mezi kurzorem a začátkem dokumentu. Shift-Command-šipka dolů Označí text mezi kurzorem a koncem dokumentu.

Jak na funkci Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Jak porovnat dvě tabulky

Otevřete Porovnání tabulek. V levém dolním podokně vyberte požadované možnosti pro porovnán sešitů, jako třeba vzorce, formátování buněk nebo makra. Nebo jenom Vybrat vše. Na kartě Domů vyberte Porovnat soubory.

Jak porovnat dva soubory

Příkaz Compare Files (Porovnat soubory) umožňuje zobrazit rozdíly, buňku po buňce, mezi dvěma sešity. Abyste mohli tento příkaz provést, musíte mít v Excelu otevřeny dva sešity. Příkaz Compare Files (Porovnat soubory) používá k porovnání dvou souborů aplikaci Spreadsheet Compare (Porovnání tabulek) od Microsoftu.

Jak porovnat dva sloupce

1) V Najděte hodnoty in a Podle sekce, vyberte dva sloupce, se kterými chcete porovnat; 2) Vyberte Každý řádek volba; 3) Vyberte Stejné hodnoty or Různé hodnoty jak potřebujete; 4) Pokud chcete zvýraznit hodnoty, vyberte barvu, kterou potřebujete.

Jak porovnat dva dokumenty ve Wordu

Porovnání dvou verzí dokumentuOtevřete jednu ze dvou verzí dokumentu, které chcete porovnat.V nabídce Revize vyberte Porovnat dokumenty.V seznamu Původní dokument vyberte původní dokument.V seznamu Revidovaný dokument přejděte na druhou verzi dokumentu a pak vyberte OK.

Jak porovnat dva texty

Word snadno umožňuje porovnat dva dokumenty a označit, co se v nich liší. Ve Wordu klikněte na kartu Revize a na tlačítko Porovnat. Potom vyberte originální dokument a revidovaný dokument a klikněte na OK. Otevře se dokument, který bude mít vyznačení rozdíly.