Jak zobrazit skryté vzorce v Excelu?

Jak zobrazit výsledek vzorce v Excelu

Pokud chcete zobrazit vzorce ve všech buňkách, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka). Když jsou vzorce viditelné, vytiskněte list běžným způsobem. Až budete chtít přepnout zpátky na zobrazení výsledků vzorců ve všech buňkách, stiskněte znovu klávesovou zkratku Ctrl+, (čárka).
Archiv

Proč mi nefunguje vzorec v Excelu

Zkontrolujte, jestli není Excel nastavený tak, aby v tabulce zobrazoval vzorce. Uděláte to tak, že vyberete kartu Vzorce a ve skupině Závislosti vzorců vyberete tlačítko Zobrazit vzorce. Tip: Můžete taky použít klávesovou zkratku Ctrl + ` (klávesa nad klávesou Tab – při anglickém rozložení klávesnice).

Jak zobrazit 0 v Excelu

Zobrazení nebo skrytí nulových hodnotNulové hodnoty (0) v buňkách zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.Pokud chcete nulové hodnoty (0) zobrazovat jako prázdné buňky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

Jak skrýt obsah buňky v Excelu

Skrytí hodnot buněkVyberte buňku nebo Oblast obsahující hodnoty, které chcete skrýt.Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového.V seznamu Druh klikněte na položku Vlastní.V poli Typ vyberte existující kódy.Zadejte ;;; (tři středníky).Klikněte na OK.

Jak skrýt vzorce

Zabránění zobrazení vzorce na řádku vzorců

Vyberte oblast buněk se vzorci, které chcete skrýt. Můžete také vybrat nesousedící oblasti nebo celý list. Klikněte na Domů > Formát > Formát buněk. Na kartě Ochrana zaškrtněte políčko Skryté.

Jak psát vzorce

Vyberte Vložit > Rovnice nebo stiskněte Alt + =. Pokud chcete použít předdefinový vzorec, vyberte Návrh >Equation. Pokud chcete vytvořit vlastní, vyberte Návrh >Equation > Ink Equation. K napsání rovnice použijte prst, pero nebo myš.

Jak se dělají vzorce v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Proč mi Excel nesčítá

Tyto potíže jsou často dány tím, že formát buňky není vytvářen Excelem, ale uměle zdrojovou aplikací. Ta sice nastaví nějaký číselný formát buňky, ale skutečný formát buňky je odlišný.

Jak najít v Excelu stejně hodnoty

Vybereme si oblast buněk, u které chceme zjistit, jestli tam máme nějaké stejné hodnoty. Půjdeme na kartu Domů-Podmíněné formátování-Pravidla zvýraznění buněk a zvolíme Duplicitní hodnoty.

Jak odkrýt skryté sloupce

Vyberte sousední sloupce pro skryté sloupce. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané sloupce a pak vyberte Zobrazit.

Jak skrýt sloupce

Pokud chcete skrýt jednotlivé sloupce, otevřete tabulku, u které sloupec skryjete, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Skrýt v klientských nástrojích. Více sloupců najednou můžete skrýt podržením klávesy Ctrl nebo Shift.

Jak zamknout hodnotu v Excelu

Vyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené. Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.

Jak zadat vzorec v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Jak vložit vlastní vzorec do Excelu

Vytvoření jednoduchého vzorce v ExceluNa listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu. V našem příkladu zadejte =1+1. Poznámky:Stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac).

Jak vlozit vzorec

Na listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec. Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu.

Jak použít funkci Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak v Excelu porovnat dvě hodnoty

Základním vzorcem a operátorem rovná se (=) porovnáme obsah dvou vedlejších buněk. Pokud se buňky rovnají, vzorec vrátí stav PRAVDA, jinak NEPRAVDA.

Jak použít funkci Xlookup

Syntaxe. Funkce XLOOKUP prohledá oblast nebo pole a vrátí položku odpovídající první shodě, kterou najde. Pokud neexistuje žádná shoda, může funkce XLOOKUP vrátit nejbližší (přibližnou) shodu. *Pokud je vynechána, vrátí funkce XLOOKUP prázdné buňky, které najde v lookup_array.

Jak skrýt sloupce v Excelu

Skrytí a zobrazení sloupce/řádku v Microsoft Excel

Pravým tlačítkem myši klepneme na záhlaví sloupce nebo řádku, který chceme skrýt. Z nabídky vybereme položku Skrýt. Pro opětovné zobrazení skrytých sloupců a řádků označíme sousední sloupce/řádky.

Jak zobrazit skryté řádky

Klikněte pravým tlačítkem na vybrané řádky. Vyberte možnost Odkrýt. Skryté řádky budou nyní viditelné.

Jak zobrazit skrytý sloupec A

Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát. Proveďte jednu z následujících akcí: V oddílu Viditelnost klikněte na položku Skrýt a zobrazit a poté na příkaz Zobrazit skryté řádky nebo Zobrazit skryté sloupce.

Jak zobrazit skryté sloupce

Vyberte sousední sloupce pro skryté sloupce. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané sloupce a pak vyberte Zobrazit.

Jak zamknout část vzorce v Excelu

Pokud chcete uzamknout buňky v listu, postupujte takto:Vyberte buňky, které chcete zamknout.Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk.Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.

Jak zamknout vzorec

Přetáhněte nebo zkopírujte vzorec a uzamkněte hodnotu buňky pomocí klávesy F4. Chcete-li uzamknout odkaz na buňku jedné buňky vzorce, použijte F4 klíč vám může snadno pomoci.

Jak napsat vlastní funkcí v Excelu

Vlastní funkce musí začíná s příkazem Function a končí příkazem End Function. Kromě názvu funkce obvykle příkaz Function určuje jeden nebo více argumentů. Můžete ale vytvořit funkci bez argumentů. Excel obsahuje několik předdefinových funkcí , například NÁHČÍSLO a TEĎ, které argumenty nepou ít.