Jak zrušit heslo u Excelu?

Jak odemknout zamčený Excel

Můžete taky stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+1. V místní nabídce Formát buněk na kartě Zámek zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a potom klikněte na OK. Tím odemknete všechny buňky zamykaného listu.

Jak zrušit heslo u souborů

Otevřete dokument a zadejte aktuální heslo. Přejděte na Informace o > >Zamknout dokument > zašifrovat heslem. Vymažte heslo v poli Heslo a klikněte na OK.

Jak zjistit heslo do Excelu

Pokud jste se ocitli v situaci, ve které se nemůžete dostat do nějakého souboru Excel, tak věřte, že ještě stále není nic ztraceno. Pro zjištění hesla můžete využít program PassFab for Excel, který používá téměr 2,5 milionu uživatelů na celém světě.
Archiv

Jak odemknout Excel jen pro čtení

Klikněte na Revize > Omezit úpravy. V části Omezení úprav zaškrtněte políčko Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav a ujistěte se, že v seznamu je napsáno Žádné změny (jen pro čtení). Klikněte na Použít zámek.

Jak zrušit zamknutí sešitu

Odebrání hesla sešituOtevřete sešit, ze kterého chcete heslo odebrat.Na kartě Revize v části Ochranaklikněte na Hesla.Vyberte veškerý obsah v poli Heslo k otevření nebo v poli Heslo pro úpravy a stiskněte KLÁVESU DELETE.Klikněte na Uložit .

Jak zamknout určitě buňky v Excelu

Ochrana buněk zamčenímVyberte buňky, které chcete zamknout.Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk.Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.

Jak vytisknout chráněný Soubor PDF

Otevřete PDF v aplikaci Acrobat. Přejděte na Soubor > Tisk nebo klikněte na ikonu Tiskárna v panelu nástrojů. V dialogovém okně Tisk zvolte jako tiskárnu možnost Adobe PDF. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Jak otevřít zamčený PDF Soubor

Klikněte na ikonu zámku v levém horním rohu stránky. Klikněte na odkaz s označením Podrobnosti o právech. V rozbalovací nabídce Metoda zabezpečení vyberte možnost Bez zabezpečení. Zadejte heslo pro odemknutí a třikrát klikněte na tlačítko OK.

Jak zamknout některé buňky v Excelu

Ochrana buněk zamčenímVyberte buňky, které chcete zamknout.Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk.Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.

Jak zamknout vzorce v Excelu

Pokud chceme aby naše vzorce v Excelu nebyli vidět, zvolíme tento postup:Označíme oblast, kde jsou naše vzorce a na kartě Domů, ve skupině Buňka zvolíme příkaz.Zde si vybereme možnost Formát buněk a přejdeme na kartičku Zámek.Nyní zaškrtneme možnost Skrýt vzorce.Nastavení dokončíme zamknutím listu.

Jak zamknout celý list v Excelu

Níže je uvedený postup pro zamknutí listu.Na kartě Revize klikněte na Zamknout list.V seznamu Akce povolené všem uživatelům listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům povolit provádění změn. Možnost.Volitelně zadejte heslo do pole Heslo k odemknutí listu a klikněte na OK.

Jak zamknout Word soubor jen pro čtení

Otevřete sešit, který chcete zamknout. Klikněte na nabídku Soubor a potom klikněte na Hesla. V dialogovém okně Hesla souborů zaškrtněte políčko Doporučeno jen pro čtení a klikněte na OK. Zavřete sešit.

Jak skrýt list v Excelu

Skrytí nebo zobrazení listuVyberte listy, které chcete skrýt. Postup při výběru listůNa kartě Domů klikněte na Formát > v části Viditelnost > Skrýt & zobrazit > Skrýt list.Pokud chcete zobrazit listy, postupujte podle stejných kroků, ale vyberte Zobrazit.

Jak zamknout Excel Soubor

Zamčení excelového souboruVyberte Soubor > Informace.Vyberte pole Zamknout sešit a zvolte Šifrovat pomocí hesla.Zadejte heslo do pole Heslo a pak vyberte OK.Potvrďte heslo do pole Znovu zadat heslo a pak vyberte OK.

Jak obejít PDF heslo

Zvolte Nástroje > Ochrana > Šifrovat > Odstranit zabezpečení. Odeberte zabezpečení: Možnosti se liší v závislosti na typu zabezpečení heslem použitého v dokumentu.

Jak otevřít zamčený Soubor

Odemknutí zamčeného dokumentu

Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy. V podokně úloh Omezit úpravy klikněte na Odemknout.

Jak zrušit heslo v PDF

Z hlavní nabídky, Otevřete složku se soubory a vyberte Umístění souboru PDF ze kterého chcete odstranit heslo. klikněte v souboru jej otevřete> Zadejte heslo Chcete -li dokument odemknout> klikněte na Symbol tří teček umístěné v pravém horním rohu> vyberte změnit heslo a klikněte odstranit heslo .

Jak zamknout vzorec

Přetáhněte nebo zkopírujte vzorec a uzamkněte hodnotu buňky pomocí klávesy F4. Chcete-li uzamknout odkaz na buňku jedné buňky vzorce, použijte F4 klíč vám může snadno pomoci.

Jak ukotvit buňku

Ukotvení sloupců a řádkůVyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené.Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.

Jak zamknout řádky v Excelu

Ukotvení sloupců a řádkůVyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené.Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.

Jak zamknout dokument v Excelu

Zamčení excelového souboruVyberte Soubor > Informace.Vyberte pole Zamknout sešit a zvolte Šifrovat pomocí hesla.Zadejte heslo do pole Heslo a pak vyberte OK.Potvrďte heslo do pole Znovu zadat heslo a pak vyberte OK.

Jak odemknout DOCX

Přejděte na Revize >Zamknout dokument. V oblasti Zabezpečení můžete vybrat, jestli se má heslo zadat při otevření dokumentu, při úpravě dokumentu nebo při obou činnostech. Opětovným zadáním heslo potvrďte. Klikněte na OK.

Jak přepínat mezi listy v Excelu

Klávesová zkratka – přecházení

Přesouvání mezi listy lze i pomocí kláveosvých zkratek Ctrl + PgUp vlevo, Ctrl + PgUp vpravo.

Jak změnit heslo v Excelu

Změna hesla sešituOtevřete sešit, pro který chcete změnit heslo.Na kartě Revize v části Ochranaklikněte na Hesla.Vyberte veškerý obsah pole Password to open (Heslo pro otevření) nebo Password to modify (Heslo pro úpravy).Zadejte nové heslo a klikněte na OK.

Jak převést Soubor PDF do Excelu

Převod souborů PDF na tabulky aplikace Excel:Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat.V pravém podokně klikněte na nástroj Exportovat PDF.Jako formát pro export zvolte tabulku a pak vyberte Sešit aplikace Microsoft Excel.Klikněte na tlačítko Exportovat.Uložte převedený soubor: